ชนิดและคุณสมบัติของเครื่องมือวัด

เครื่องวัดขนาดด้วยภาพ แบบ CNC

ภาพรวม

เครื่องวัดภาพ CNC จะคล้ายกับโปรไฟล์โปรเจคเตอร์และไมโครสโคปสำหรับการวัด คือเป็นเครื่องมือแบบไม่สัมผัสที่ใช้ภาพในการวัด
ซึ่งจะให้การวัดที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง เนื่องจากระบบอัตโนมัติในโรงงานผลิตต่างๆ มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือวัดเหล่านี้จึงได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
เครื่องวัดภาพ CNC ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่จากการวัดที่มีความแม่นยำสูงเท่านั้น แต่ยังมาจากความสามารถในการตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีตำหนิในสายการผลิตอีกด้วย เครื่องวัดรุ่นล่าสุดจะใช้กล้อง CCD ที่มีความแม่นยำสูงในการตรวจสอบภาพสี ในขณะเดียวกัน วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องก็ทำให้เครื่องวัดสามารถตรวจจับขอบได้หลากหลายแบบและยังสามารถรองรับการคำนวณที่มีความซับซ้อน

โครงสร้างและการประยุกต์ใช้งาน

โครงสร้างและการประยุกต์ใช้งานเครื่องวัดภาพ CNC
A
กล้อง CCD
B
แท่นสำหรับวางชิ้นงาน
C
แผงควบคุม

วิธีการใช้เครื่องวัดภาพ CNC

  1. วางชิ้นงานที่จะวัดในแล็บการวัด ชั่งและตวงอย่างน้อย 5 ชั่วโมงก่อนจะทำการวัด เพื่อให้ชิ้นงานมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อน (โดยทั่วไปคือ 20°C) วิธีการนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดจากการขยายตัวเพราะความร้อนได้
  2. วางชิ้นงานบนแท่นวางและสแกนเพื่อจับภาพที่จะนำไปใช้ในการตรวจจับขอบ
  3. บางรุ่นยังสามารถใช้แสงเลเซอร์หรือโพรบแบบสัมผัสเพื่อทำการวัดเสริมได้ด้วย
  4. ค่าที่วัดได้จะเอาต์พุตออกมาเป็นข้อมูล CAD แบบต่างๆ

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • ใช้แผนภูมิการปรับเทียบเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของการโฟกัสอัตโนมัติและปัจจัยด้านประสิทธิภาพอื่นๆ เป็นระยะๆ

ดัชนี