สภาพแวดล้อมในการวัด

การจัดการเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO 9001

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การควบคุมเครื่องมือวัดยังมีความละเอียดไม่เพียงพอ และการได้รับการรับรองจากหน่วยงานให้การรับรองผ่านการควบคุมจากระบบการจัดการก็มีความจำเป็นมากขึ้น เนื่องมาจากเป็นความต้องการที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO 9001 นั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากบริษัทต่างๆ ต้องการให้แน่ใจว่ามีการควบคุมเครื่องมือวัดที่เหมาะสม
ในปัจจุบัน ทุกบริษัทต่างก็พยายามที่จะสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยา และจำเป็นจะต้องพิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นถึงความเชื่อถือได้ของการวัด ด้วยเหตุนี้ จึงพบการปรับเทียบตามมาตรฐาน ISO 9001 ในโรงงานผลิตทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงขอบเขตของบริษัท

ดัชนี