การวัดที่จัดกลุ่มตามงาน

การวิจัยและพัฒนา

ประเด็นสำคัญ: เมื่อเลือกเครื่องมือวัด การใช้งาน (ทั้งผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่มีประสบการณ์) ควรให้ความสำคัญกับความแม่นยำและประสิทธิภาพเป็นอันดับแรก
แล็บวิจัยและพัฒนา
ประเด็นสำคัญ: เมื่อเลือกเครื่องมือวัด การใช้งานควรให้ความสำคัญกับความแม่นยำและประสิทธิภาพเป็นอันดับแรก

มักจะมีการใช้เครื่องมือวัดดิจิตอลความแม่นยำสูงในการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือวัดเหล่านี้บางชิ้นสามารถวัดความแม่นยำสูงได้ในหน่วยที่เล็กถึง 10 nm. อย่างไรก็ตาม การจัดให้ความแม่นยำมีความสำคัญมากที่สุดก็ยังไม่ถูกต้องเสียทีเดียว ในการเลือกเครื่องมือวัด การพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความแม่นยำที่ต้องการคือสิ่งสำคัญ
ก่อนใช้เครื่องมือวัด จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและฟังก์ชันของเครื่องมือ แล้วทำการวัดตามขั้นตอนและการจัดการที่ถูกต้อง

ตัวอย่างของการใช้งานเครื่องมือวัด

 • ไมโครสโคปสำหรับการวัด
 • เครื่องวัดภาพ CNC
 • เครื่องมือวัดโปรไฟล์
 • เครื่องมือวัดพิกัด(CMM)
 • มิเตอร์วัดความหยาบ
 • เครื่องเอ็กซเรย์ CT
 • เครื่องมือวัดความหยาบ

ประเด็นสำคัญในการเลือกเครื่องมือวัด

 • มีแนวโน้มว่างานการพัฒนาจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงควรพิจารณาไว้ล่วงหน้่าว่าเครื่องมือใดควรใช้สำหรับงานทั่วไปหรือใช้ในงานที่เฉพาะเจาะจง
 • มีหลายสถานการณ์ที่ต้องวัดกับตัวอย่างการทดลองหลายชิ้น ดังนั้นเครื่องมือวัดที่สามารถวัดได้โดยอัตโนมัติและรวดเร็วจึงมีประโยชน์มาก
 • เครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำแต่ต้องการความรู้พิเศษและทักษะทางเทคนิคในการใช้งานอาจทำให้ความพร้อมในการวัดลดลงได้ สิ่งสำคัญคือการเลือกเครื่องมือวัดที่ใช้งานง่ายและแม้แต่ผู้ใช้ใหม่ก็สามารถใช้ได้สะดวก

ข้อควรระวังสำหรับการวัด

 • ต้องทำการวัดที่แม่นยำในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ ความชื้น และความสะอาดคงที่ เช่น ในห้องควบคุมอุณหภูมิ หากควบคุมอุณหภูมิได้ยากก็จำเป็นต้องคำนวณข้อผิดพลาดจากสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อนและกำหนดค่าที่อุณหภูมิอ้างอิง
 • เครื่องมือวัดส่วนใหญ่มีราคาแพง ดังนั้นการควบคุมและจัดการด้วยความระมัดระวังจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เลือกมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ที่ต้องจัดการเครื่องมือวัดไว้ล่วงหน้า และกำหนดขั้นตอนการจัดการที่จะแบ่งปันให้กับผู้ใช้เครื่องมือทุกคน หลังใช้งานเสร็จแล้ว ให้ทำความสะอาดเครื่องมือตามขั้นตอนการทำความสะอาด
  นอกจากนี้ เนื่องจากเครื่องมือวัดมักจะมีจำนวนจำกัด แต่มีผู้ที่จะใช้งานหลายคน จึงจะต้องมีระบบการจองใช้เครื่องมือ และควรนำวิธีดังกล่าวมาใช้เมื่อต้องใช้งานเครื่องมือวัด

ดัชนี