พื้นฐานของเครื่องมือวัด

การตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยา

ในการรับประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร จะต้องทำให้ระบบสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับมีความเข้มงวดยิ่งขึ้นทุกปี ตั้งแต่การเพาะปลูกวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต บรรุหีบห่อ ไปจนถึงการขนส่งถึงมือลูกค้า ระบบนี้เรียกว่า “การตรวจสอบย้อนกลับของอาหาร” ในโลกของการวัดเองก็ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับด้วยเช่นกัน วิธีคิดเช่นนี้เรียกกันว่า “การตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยา” ซึ่งหมายถึงแนวคิดที่ใช้พิสูจน์ความแม่นยำของค่าที่ใช้วัดในทุกๆ วัน

ดัชนี