การเลือกเครื่องมือวัด

การเลือกตามความเร็วในการวัด

การวัดที่แม่นยำด้วยการทำงานแบบแมนวล

เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์สามารถให้ผลการวัดที่แม่นยำได้ แต่ก็ต้องใช้เวลาและความพยายามมาก จำเป็นต้องทำการวัดหลายครั้งเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้น เมื่อมีชิ้นงานที่ต้องวัดเป็นจำนวนมากก็อาจต้องใช้เวลานาน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเครื่องมือเหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับเงื่อนไขการทำงานของการวัดดังกล่าว

การวัดที่รวดเร็วด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติ

การวัดที่รวดเร็วด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติ

การใช้เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพช่วยให้วัดขนาดหลายจุดพร้อมกันบนชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ ไม่จำเป็นต้องวัดหลายครั้งและสามารถวัดได้อย่างรวดเร็วแม้จะมีชิ้นงานหลายชิ้น

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพที่สามารถวัดได้ถึง 300 ตำแหน่งในเวลาเพียง วินาที

ดัชนี