สภาพแวดล้อมในการวัด

ความแข็งแกร่งของวัสดุ

ความสามารถของวัตถุในการทนต่อการเปลี่ยนรูปเมื่อมีการใช้แรงจากภายนอกเรียกว่า “ความแข็งแกร่ง” นอกจากนี้ ความสามารถในการกลับสู่รูปร่างดั้งเดิมของวัตถุเมื่อขจัดแรงจากภายนอกออกไปจะเรียกว่า “การเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่น” อัตราส่วนของแรงภายนอกต่อการเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่นจะเรียกว่า “โมดูลัสของ Young”

ตัวอย่างวัสดุและโมดูลัสของ Young
วัสดุ โมดูลัสของ Young (× 1010 N/m2)
อะลูมิเนียม 7.03
ทองเหลือง 10.06
Polyethylene 0.04 ถึง 0.13

ยิ่งค่าโมดูลัสของ Young และค่าความแข็งแกร่งน้อยลงเท่าไร ก็เป็นการบ่งบอกว่าวัสดุจะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากวัดวัตถุที่มีค่าโมดูลัสของ Young ต่ำด้วยไมโครมิเตอร์ วัตถุอาจเปลี่ยนรูปหากขันสกรูแน่นเกินไป ซึ่งอาจทำให้วัดได้ไม่แม่นยำ

การขันสกรูแน่นเกินไปอาจทำให้วัตถุที่มีค่าโมดูลัสของ Young ต่ำเปลี่ยนรูปได้
การขันสกรูแน่นเกินไปอาจทำให้วัตถุที่มีค่าโมดูลัสของ Young ต่ำเปลี่ยนรูปได้
ไมโครมิเตอร์

ดัชนี