สภาพแวดล้อมในการวัด

อุณหภูมิห้อง

จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับทำการวัดเพื่อให้การวัดเชื่อถือได้ ปัจจัยสำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมในการวัดคือ อุณหภูมิและความสะอาด ISO กำหนดอุณหภูมิอ้างอิงสำหรับการวัดไว้ที่ 20°C
วัสดุทุกชนิดอาจขยายตัวจากความร้อนหากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ด้วยเหตุนี้จึงต้องควบคุมอุณหภูมิในห้องที่จะทำการวัดอย่างแม่นยำอย่างเข้มงวด

จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ได้การวัดที่แม่นยำ
แล็บการวัด ชั่งและตวง
จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ได้การวัดที่แม่นยำ
อุณหภูมิห้อง
20°C

ดัชนี