การวัดที่จัดกลุ่มตามงาน

การตรวจสอบก่อนการส่งสินค้า

ความแม่นยำตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่
การตรวจสอบก่อนการส่งสินค้า
การตรวจสอบก่อนการส่งสินค้า
ทำการวัดตามมาตรฐานทั่วไป
การจัดส่ง
การจัดส่ง

ในการตรวจสอบก่อนการจัดส่งนั้น จำเป็นจะต้องตรวจสอบว่าขนาดตรงกับข้อมูลจำเพาะอย่างถูกต้องหรือไม่ ภายในเวลาที่จำกัด

ตัวอย่างของการใช้งานเครื่องมือวัด

  • เวอร์เนียคาลิปเปอร์
  • ไมโครมิเตอร์
  • เกจบล็อค
  • เครื่องวัดภาพ CNC
  • เครื่องมือวัดพิกัด(CMM)

ประเด็นสำคัญในการเลือกเครื่องมือวัด

  • เลือกเครื่องมือวัดตามการพิจารณาความแม่นยำที่ลูกค้าต้องการ
  • เลือกอุปกรณ์ที่ทนทานที่ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก

ข้อควรระวังสำหรับการวัด

  • เวอร์เนียคาลิปเปอร์ที่ใช้วัดได้อย่างสะดวกก็จะถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วนโลหะและสิ่งที่คล้ายกันในช่วงเวลาที่จำกัดก่อนการจัดส่งเป็นบางครั้ง การตรวจสอบความถูกต้องที่จำเป็นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการจัดส่งสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญ
  • เครื่องมือวัดจะถูกใช้บ่อยครั้งระหว่างการตรวจสอบก่อนการจัดส่ง ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นจะต้องดูแลเครื่องมือวัดไม่ให้สูญเสียความแม่นยำ ไม่เพียงแต่จะต้องตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานและทำความสะอาดหลังการใช้งานเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างกฎขององค์กรในการจัดเก็บและใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านั้น เช่นเดียวกับกฎที่จำเป็นอื่นๆ ด้วย
  • เมื่อใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ การรีบร้อนทำการวัดเพราะมีเวลาเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การวัดที่ไม่ถูกต้องได้ เช่น ความผิดพลาดที่เกิดจากพื้นผิวการวัดที่เอียง ยิ่งไปกว่านั้น หากไม่ได้อ่านสเกลของไมโครมิเตอร์จากด้านบนโดยตรง ความเหลื่อม (ความแตกต่างของตำแหน่งของวัตถุเมื่อมองผ่านมุมมองที่แตกต่างกัน) อาจทำให้ค่าที่อ่านได้ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือการใช้วิธีวัดที่ถูกต้องอย่างเชี่ยวชาญและทำตามวิธีเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด

ดัชนี