การเลือกเครื่องมือวัด

แม้แต่ผู้ที่ทราบพื้นฐานของเครื่องมือวัด รวมถึงคุณสมบัติและข้อควรระวังของเครื่องมือวัด ก็ยังอาจเกิดความลังเลในการเลือกเครื่องมือวัดได้ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีต่างๆ ในการเลือกเครื่องมือวัด เช่น การเลือกโดยพิจารณาจากชิ้นงานที่จะวัดหรือต้นทุนของการวัด

การเลือกเครื่องมือวัด

ดัชนี