พื้นฐานของการวัดขนาดและเครื่องมือวัด พื้นฐานการวัด

“พื้นฐานการวัด” คือเว็บไซต์ข้อมูลที่นำเสนอข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวัดขนาดในการผลิต รวมถึงวิธีการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้งาน