สภาพแวดล้อมในการวัด

ความผันผวนของสภาพแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อผลการวัดได้ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอาจทำให้วัสดุเปลี่ยนรูป และฝุ่นหรืออนุภาคในอากาศก็อาจทำให้เกิดแรงเสียดทานในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องมือวัด ส่วนนี้จะกล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับการวัด

สภาพแวดล้อมในการวัด

ดัชนี