เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง (การเบี่ยงเบนของรูปร่าง)

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างคือเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานที่กำหนดรูปร่างของชิ้นงาน (ชิ้นส่วน) คุณลักษณะของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างไม่จำเป็นต้องใช้ Datum และสามารถกำหนดรูปร่างได้อย่างอิสระ

ความตรง

ความตรง

ข้อกำหนดความตรงจะระบุว่า ชิ้นงานควรจะมีความตรงที่สมบูรณ์แบบมากเพียงใด โดยจะใช้กับเส้นแต่ไม่ใช้กับระนาบ และแสดงความโค้งในเส้นกึ่งกลางหรือ Generatrix
ด้วยเหตุนี้ ความตรงจึงถูกนำมาใช้ในการระบุเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความโก่งงอในวัตถุที่ยาว

ตัวอย่างการระบุ
ความตรง
คำอธิบายของแบบร่าง
หากกรอบของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอก แกนของทรงกระบอกนั้นๆ จะต้องอยู่ในทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มม.

ความเรียบ

ความเรียบ

ข้อกำหนดของความเรียบจะระบุความสม่ำเสมอของพื้นผิว หรือระบุว่าระนาบของชิ้นงานควรจะเรียบแบนเพียงใด ส่วนที่นูนออกมามากที่สุดและส่วนที่เว้าเข้าไปมากที่สุด จะต้องเป็นระยะที่กำหนดระหว่างระนาบทั้งสองที่แยกจากกันในแนวตั้ง

ตัวอย่างการระบุ
ความเรียบ
คำอธิบายของแบบร่าง
พื้นผิวนี้จะต้องอยู่ระหว่างสองระนาบที่ขนานกันโดยห่างจากกันเพียง 0.3 มม.

ความกลม

ความกลม

ข้อกำหนดของความกลมจะระบุว่าชิ้นงานควรจะมีความกลมที่สมบูรณ์แบบมากเพียงใด ได้แก่ ส่วนตัดขวางรูปวงกลมของเพลา ท่อ หรือกรวย

ตัวอย่างการระบุ
ความกลม
คำอธิบายของแบบร่าง
เส้นรอบวงด้านนอกของส่วนตัดขวางของเพลาทุกชนิดที่ตัดแบบตั้งฉากควรจะอยู่ระหว่างวงกลมสองวงที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน โดยห่างออกไปเพียง 0.1 มม. บนระนาบเดียวกัน

ความเป็นทรงกระบอก

ความเป็นทรงกระบอก

ข้อกำหนดความเป็นทรงกระบอกจะระบุว่าชิ้นงานทรงกระบอกควรจะมีความกลมและความตรงมากเพียงใด ค่าที่แสดงถึงความบิดเบี้ยวของทรงกระบอก

ตัวอย่างการระบุ
ความกลม
คำอธิบายของแบบร่าง
ระนาบของชิ้นงานจะต้องอยู่ระหว่างทรงกระบอก 2 ชิ้นที่มีแกนกลางร่วมกัน โดยห่างเพียง 0.1 มม.

ดัชนี