ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Datum

การอ้างอิงที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นในการระบุเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของทิศทาง เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง และ ความคลาดเคลื่อนของโปรไฟล์ ซึ่งการอ้างอิงที่ชัดเจนนั้นคือ Datum
Datum คือคุณลักษณะสมมุติฐานในอุดมคติ เช่น ระนาบ เส้น หรือจุด ที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งทำให้ทำความเข้าใจได้ยาก ถึงกระนั้น การทำความเข้าใจ Datum ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะเข้าใจ GD&T

ส่วนนี้จะแนะนำถึงคุณลักษณะของ Datum พื้นฐานของ Datum ร่วม และระบบ Datum ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ประกอบขึ้นจากหลายๆ Datum

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Datum

ดัชนี