เครื่องมือวัด

แผ่นพื้นผิวเรียบ

แผ่นพื้นผิวเรียบ

เครื่องมือวัดที่ให้ระนาบในอุดมคติสำหรับใช้อ้างอิงในการวัด ซึ่งจะใช้เป็นระนาบที่รองรับระนาบ Datum ในการวัด GD&T แผ่นพื้นผิวเรียบที่ใช้โดยทั่วไปจะทำจากหิน (แกรนิต ฯลฯ) หรือเหล็กหล่อ
แผ่นพื้นผิวเรียบที่มักใช้กันมากที่สุดคือแผ่นพื้นผิวชนิดกล่อง แผ่นพื้นผิวเรียบที่มีความแม่นยำมากที่สุดคือแผ่นพื้นผิวเรียบชนิดแม่นยำ ซึ่งยังใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงพื้นฐานสำหรับการวัดและการตรวจสอบ

ไดอัลเกจ

ไดอัลเกจ

เครื่องมือวัดที่ใช้วัดและเปรียบเทียบความขนานและความสูง ไดอัลเกจสามารถระบุความเปลี่ยนแปลงหรือความเยื้องศูนย์ของชิ้นงานได้อย่างละเอียด โดยไดอัลเกจจะมีสองชนิด ได้แก่ ชนิดแกนเลื่อนซึ่งจะมีสโตรคหลายมิลลิเมตร และชนิดคันโยกซึ่งใช้ไดอัลเพื่อเพิ่มมุมการหมุึนของคานยื่น ชนิดดิจิตอลอิดิเคเตอร์ที่แสดงผลการวัดแบบดิจิตอล ซึ่งยังมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ขนาดอ้างอิงเมื่อวัดด้วยไดอัลเกจจะได้มาจากบล็อคตัว V

บล็อคตัว V

บล็อคตัว V

บล็อคตัว V จะใช้สำหรับชิ้นงานที่กลมหรือเป็นทรงกลม และทำมาจากเหล็กกล้าหรือเหล็กหล่อ โดยจะมีอยู่หลายชนิดได้แก่ บล็อคตัว V ทั่วไป, บล็อคแบบกล่องที่มีร่องรูปตัว V และบล็อคตัว V ชนิด A ซึ่งจะต้องเลือกใช้ตามคุณสมบัติของชิ้นงาน และ/หรือจุดประสงค์ของการวัด

เกจวัดความสูง

เกจวัดความสูง

เกจวัดความสูงจะใช้ในการกลึงชิ้นส่วนและวัดแม่พิมพ์ เครื่องมือต่างๆ และจิ๊ก โดยสามารถอ่านค่าการวัดได้อย่างแม่นยำ เพราะมีการใช้สเกล (หรือมิเตอร์ดิจิตอล) ฐานของสเกล และเกจพื้นผิวร่วมด้วย เมื่อใช้ตัวยึดไดอัลอินดิเคเตอร์ จะสามารถติดไดอัลเกจชนิดคันโยกเพื่อวัดความขนาน ความเรียบ และ ความตรง ได้ จำเป็นต้องใช้แผ่นพื้นผิวเรียบเพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงในการวัด

เกจจำกัด/เกจวัดค่า (เกจวัดตำแหน่ง)

เกจจำกัดจะตรวจสอบขนาดเป็นมิติ (ขนาดแบบสำเร็จ) ของชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่ผลิตเป็นจำนวนมาก เกจวัดค่าจะตรวจสอบส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุด
โดยสามารถใช้เครื่องมือวัดพิกัดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการระบุว่าเป็นส่วนที่มีปริมาณเนื้อวัสดุเหลือมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบ 100% และในกรณีอื่นๆ ที่ต้องตรวจสอบชิ้นงานเป็นจำนวนมากก็ยังต้องใช้เวลานาน
การใช้เกจสามชนิด ได้แก่ เกจจำกัด GO, เกจจำกัด NO-GO และเกจวัดค่า จะช่วยให้การตรวจสอบมิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตว่าผ่านหรือไม่ผ่าน สามารถทำได้ง่ายขึ้น การตรวจสอบจึงทำได้สะดวก และยังตรวจสอบแบบอินไลน์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ดัชนี