การวัดความกลม

การวัดความกลมคือการวัดความกลมของส่วนตัดขวางที่เป็นวงของเพลา ท่อ หรือกรวยทรงกลม เพื่อตรวจสอบว่าเป็นวงกลมที่แม่นยำเพียงใด

แบบร่างตัวอย่าง

การวัดความกลม

การใช้ไมโครมิเตอร์

การใช้ไมโครมิเตอร์
a
ชิ้นงาน
b
ขั้ววัดของไมโครมิเตอร์

วัดสองจุดรอบนอกโดยแบ่งออกเป็น 4 ถึง 8 ส่วน ความกลมเป็นค่าที่ได้จากการนำผลต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดมาหารด้วย 2
โดยจะใช้เพียงไมโครมิเตอร์เท่านั้นในการวัด คุณจึงสามารถทำการวัดได้ทุกที่อย่างง่ายดาย

  • ความกลม = (Dmax - Dmin) / 2
  • Dmax: ค่าสูงสุด
  • Dmin: ค่าต่ำสุด

ข้อเสีย

การวัดมีความแม่นยำในระดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยของการวัดจาก 2 จุดเท่านั้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจากจุดการวางขั้ววัดของไมโครมิเตอร์บนชิ้นงานที่แตกต่างกันได้ และคุณยังต้องป้อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

การใช้เครื่องมือวัดพิกัด (CMM)

การใช้เครื่องมือวัดพิกัด
a
ชิ้นงาน
b
แผ่นพื้นผิวเรียบ

วางสไตลัสลงบนจุดที่จะวัดความกลม 4 จุดหรือมากกว่า
ค่าที่วัดได้จะถูกคำนวณด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้ผลรวมของความเบี่ยงเบนจากจุดการวัดทั้งหมดจะมีค่าน้อยที่สุด

หน้าจอแสดงผลการวัด
หน้าจอแสดงผลการวัด
a
ผลการวัดความกลม

ดัชนี