การวัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างคือเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานที่กำหนดรูปร่างของชิ้นงาน (ชิ้นส่วน)
โดยจะสามารถวัดคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความตรง ความกลม ความเรียบ และโปรไฟล์ โดยใช้คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เกจวัดความสูง และเครื่องมือ
ที่เรียบง่ายอื่นๆ
และยังสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดพิกัดซึ่งมีคุณสมบัติในการวัดที่แม่นยำ รวดเร็ว เสถียร และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี

การวัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง

ดัชนี