การวัดความสมมาตร

การวัดความสมมาตรคือการตรวจสอบว่าชิ้นงานมีความสมมาตรเพียงใดเมื่อเทียบกับ Datum (ระนาบอ้างอิง)

แบบร่างตัวอย่าง

แบบร่างตัวอย่าง
a
ภายใน 0.05 มม. จากระนาบกึ่งกลางในอุดมคติ
b
ระนาบกึ่งกลางในอุดมคติ

การใช้คาลิปเปอร์หรือไมโครมิเตอร์

การใช้คาลิปเปอร์หรือไมโครมิเตอร์

การวัดส่วนของชิ้นงานด้วยคาลิปเปอร์แบบอะนาล็อกหรือไมโครมิเตอร์เพื่อตรวจสอบความสมมาตร
จะมีประโยชน์สำหรับการวัดสิ่งเดียวกันซ้ำๆ เนื่องจากเครื่องมือชนิดนี้มีความสามารถในการใช้งานที่ง่ายดายและรวดเร็ว
ทั้งคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์มีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งต้องเลือกใช้ตามตำแหน่งและรูปร่างที่จะวัด

ข้อเสีย

ความแม่นยำของค่าที่วัดได้และความรวดเร็วในการวัดจะขึ้นอยู่กับระดับทักษะของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ก็ยังมีข้อผิดพลาดในการวัดของเครื่องมือวัดแต่ละเครื่องอีกด้วย และเนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้จะวัดความยาวระหว่างจุดสองจุด จึงเป็นการยากที่จะวัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต (รูปร่าง)
ทั้งยังต้องใช้วิธีเขียนเพื่อบันทึกข้อมูลการวัดอีกด้วย

การใช้เครื่องมือวัดพิกัด (CMM)

การใช้เครื่องมือวัดพิกัด
a
แท่นวาง
b
แผ่นพื้นผิวเรียบ

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถกำหนดองค์ประกอบอ้างอิง (ระนาบ) และวัดความเบี่ยงเบนจากองค์ประกอบของชิ้นงาน (ระนาบ) ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพียงวางสไตลัสลงบนจุดที่จะวัดแต่ละจุด
ผลการวัดจะถูกบันทึกลงในเครื่องมือวัด

หน้าจอแสดงผลการวัด
หน้าจอแสดงผลการวัด
a
องค์ประกอบอ้างอิง (ระนาบ)
b
ผลการวัดความสมมาตร
c
องค์ประกอบของชิ้นงาน 1 (ระนาบ)
d
องค์ประกอบของชิ้นงาน 2 (ระนาบ)

ดัชนี