การวัดความเป็นมุม

เมื่อมุมระหว่างเส้นหรือระนาบที่กำหนดไม่ใช่ 90° คุณจะต้องวัดความเป็นมุม ซึ่งจะกำหนดความแม่นยำของมุมให้กับDatum (ระนาบหรือเส้นอ้างอิง)
หน่วยของความเป็นมุมจะไม่ใช่องศา แต่เป็นมิลลิเมตร

แบบร่างตัวอย่าง

การวัดความเป็นมุม

การใช้ไดอัลเกจ

การใช้ไดอัลเกจ
a
ตัวยึด
b
ชิ้นงาน
c
สิ่งรองรับ
d
แผ่นพื้นผิวเรียบ
e
แผ่นทำมุม
f
ด้ามจับ

ใช้แผ่นทำมุมและสิ่งรองรับที่มีวางจำหน่ายเพื่อยึดชิ้นงานให้อยู่บนระนาบ Datum ในมุมที่ถูกต้อง
การใช้ด้ามจับหรือพินเกจจะทำให้วัดได้ง่ายขึ้น
หากมุมตรงตามที่ระบุไว้ในแบบร่าง ด้ามจับ (หรือพินเกจ) ที่วางไว้จะได้ระดับ ในสภาวะดังกล่าว ให้วัดความขนานของด้ามจับกับแผ่นพื้นผิวเรียบด้วยไดอัลเกจ
ความเป็นมุมคือผลต่างระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดของการหนีจากจุดอ้างอิงของไดอัลเกจ

ข้อเสีย

การติดตั้งด้ามจับให้ขนานกับแผ่นพื้นผิวเรียบ รวมถึงการติดตั้งชิ้นงาน แผ่นทำมุม และเครื่องมืออื่นๆ ต้องใช้เวลานาน
เนื่องจากเมื่อวัดระนาบเพื่อหาความเป็นมุมจะมีจุดการวัดที่มากกว่า ค่าที่วัดได้จึงมีโอกาสที่จะผิดพลาด
ชิ้นงานที่ไม่สามารถยึดติดกับแผ่นทำมุมได้อย่างเหมาะสมจะทำให้วัดได้ยาก

การใช้เครื่องมือวัดพิกัด (CMM)

การใช้เครื่องมือวัดพิกัด
a
ชิ้นงาน
b
แผ่นเครื่องมือวัดพิกัด

กำหนด Datum ด้วยการวางสไตลัสลงบนระนาบ Datum หลายจุด และวัดความเป็นมุมโดยวางสไตลัสลงบนระนาบการวัดของชิ้นงาน
สำหรับกรณีที่มีระบบ Datum เช่น Datum ระบบระนาบ 2D หรือ Datum ระบบระนาบ 3D ก็สามารถทำการวัดแบบเดียวกันได้
ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการติดตั้งชิ้นงาน และยังวัดได้แม่นยำถึงแม้จะไม่สามารถยึดชิ้นงานกับแผ่นได้ก็ตาม

หน้าจอแสดงผลการวัด
หน้าจอแสดงผลการวัด
a
ผลการวัดความเป็นมุม
b
ระนาบ Datum
c
ระนาบ Datum

ดัชนี