การวัดด้วย Datum: เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งจะกำหนดตำแหน่ง (ตำแหน่งที่แท้จริง) ของ Feature ที่เกี่ยวข้องกับจุดอ้างอิง
เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวัด Feature สามมิติ การใช้คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้วัดระยะห่างระหว่างจุด 2 สุด จะทำให้ผลการวัดไม่แม่นยำ

การใช้ Datum ในการระบุเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งเป็นสิ่งที่จำเป็นทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิตสำหรับ Feature ที่เกี่ยวข้องกับ Datum

การวัดด้วย Datum 2: เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง

ดัชนี