เป้าหมายของ Datum

เป้าหมายของ Datum คือ จุด เส้น หรือพื้นที่จำกัดบนชิ้นงานที่จะสัมผัสกับเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต การวัด และการตรวจสอบเพื่อกำหนด Datum

ความจำเป็นของเป้าหมายของ Datum

หากระนาบที่กำหนดให้เป็น Datum เกิดการบิดงอหรือมีรูปร่างที่ไม่เหมาะสม การใช้พื้นผิวทั้งหมดเป็น Feature ของ Datum ในการระบุอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างกระบวนการการผลิตหรือการตรวจสอบอย่างมาก
การวัดภายใต้สภาวะดังกล่าวอาจส่งผลให้อัตราการทำซ้ำและความสามารถในการวัดซ้ำลดลง
การใช้ส่วนล่างที่เว้าเป็นระนาบ Datum อาจก่อให้เกิดปัญหาเมื่อจะวางบนแผ่นพื้นผิวเรียบโดยตรง

ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถระบุเป้าหมายของ Datum ให้กำหนดส่วนที่จำเป็นน้อยที่สุดเป็น Datum ได้

การระบุเป้าหมายของ Datum

เป้าหมายของ Datum จะถูกกำหนดไว้ด้วยกรอบวงกลมที่มีเส้นลากผ่านตรงกลางในแนวนอน (กรอบเป้าหมายของ Datum) คุณจะต้องเขียนตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ระบุ Datum เดียวกับ Feature ทั้งหมดพร้อมกับหมายเลขเป้าหมายของ Datum ที่ครึ่งล่างของกรอบเป้าหมายของ Datum

การระบุเป้าหมายของ Datum
a
กรอบ
b
สัญลักษณ์
การอธิบายจุด
การอธิบายจุด
การอธิบายพื้นที่วงกลม
การอธิบายพื้นที่วงกลม
การอธิบายพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
การอธิบายพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ดัชนี