การวัดตำแหน่ง

การวัดตำแหน่งคือการตรวจสอบความแม่นยำของตำแหน่งชิ้นงานที่สัมพันธ์กับ Datum (ระนาบหรือเส้นอ้างอิง)

แบบร่างตัวอย่าง

แบบร่างตัวอย่าง
a
ภายในเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มม.

การใช้เกจวัด

การใช้เกจวัด

ทำการวิเคราะห์ว่าผ่านหรือไม่ผ่านโดยใช้เกจวัดหรือเกจตรวจสอบ
ซึ่งจะมีข้อดีจากความเร็วของการทำงานที่สม่ำเสมอและการตรวจสอบที่มีคุณภาพโดยไม่ขึ้นอยู่กับระดับทักษะของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้งานที่ง่ายซึ่งรองรับระบบอัตโนมัติ

ข้อเสีย

ต้องเตรียมเกจวัดสำหรับแต่ละชิ้นงาน เกจวัดที่ทำขึ้นเองจะเพิ่มต้นทุนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะทำให้ใช้งานในระยะต้นแบบได้ยาก

การใช้เครื่องมือวัดพิกัด (CMM)

การใช้เครื่องมือวัดพิกัด
a
ระนาบ X-Y, ระนาบ Datum A
b
ระนาบ Z-X, ระนาบ Datum B
c
ระนาบ Y-Z, ระนาบ Datum C
d
ชิ้นงาน
e
แผ่นพื้นผิวเรียบ

กำหนดระนาบอ้างอิงและวางสไตลัสบนจุดที่จะวัดของชิ้นงาน ผลการวัดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอทันที

นอกจากนี้ยังสามารถวัดพิกัดคาร์ทีเซียน และเอาต์พุตตำแหน่งแบบผสมได้ด้วยการวัดเพียงครั้งเดียว
ในการวัดท่อ ให้วัดหลายครั้งโดยเปลี่ยนความลึกเพื่อเอาต์พุตผลการตรวจสอบความเป็นทรงกระบอก ความตั้งฉาก และความตรง

หน้าจอแสดงผลการวัด
หน้าจอแสดงผลการวัด
a
จุดเป้าหมาย (วงกลม)
b
ผลการวัดตำแหน่ง

ดัชนี