เทคนิค GD&T

GD&T คือระบบการระบุสำหรับการกำหนดรูปร่าง เมื่อใช้เทคนิคการร่างของ GD&T จะทำให้ประสิทธิภาพของการตัดและตรวจสอบชิ้นส่วนที่ประกบกัน เช่น เพลาและท่อดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุข้อมูลจำเพาะได้อย่างถูกต้องเพื่อรักษาความหนาของชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงไว้
นอกจากนี้ยังสามารถระบุความสูงของสกรูที่ยื่นออกมา รวมถึงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ยางหรือเรซิน หรือชิ้นส่วนอ่อนนุ่มอื่นๆ ได้อีกด้วย
ส่วนนี้จะแนะนำเทคนิคในการระบุข้อมูลจำเพาะสำหรับสถานการณ์และวัสดุแบบพิเศษ

เทคนิค GD&T

ดัชนี