การวัดความเป็นทรงกระบอก

ความเป็นทรงกระบอกจะกำหนดความกลมและความตรงของรูปร่าง การวัดความเป็นทรงกระบอกคือการตรวจสอบความบิดเบี้ยวของทรงกระบอกเพื่อดูความแม่นยำของรูปร่างที่เป็นทรงกระบอก

แบบร่างตัวอย่าง

การวัดความเป็นทรงกระบอก

การใช้งานเครื่องมือวัดความกลม

การใช้งานเครื่องมือวัดความกลม
a
ชิ้นงาน
b
แผ่นพื้นผิวเรียบ

วางชิ้นงานบนแท่นหมุนของเครื่องมือวัดความกลมให้เข้าที่ วางสไตลัสบนชิ้นงาน หมุนแท่นหมุน และวัดที่จุดการวัดต่างๆ
หากชิ้นงานมีขนาดใหญ่ ให้ยึดแท่นวางอยู่กับที่และหมุนสไตลัส หรือยกสไตลัสขึ้นลง

ข้อเสีย

เนื่องจากสไตลัสสามารถเคลื่อนที่ได้จำกัด จึงอาจทำให้วัดชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ยาก
เนื่องจากเครื่องมือวัดความกลมเป็นอุปกรณ์สำหรับวัดความกลมและความเป็นทรงกระบอกโดยเฉพาะ จึงต้องใช้เครื่องมือวัดชนิดอื่นเมื่อจะวัดชิ้นงานที่มีคุณลักษณะทางเรขาคณิตแบบอื่นๆ

การใช้เครื่องมือวัดพิกัด (CMM)

การใช้เครื่องมือวัดพิกัด
a
ชิ้นงาน
b
แผ่นพื้นผิวเรียบ

ใช้การวัดจุดเพื่อวัดพื้นผิวของชิ้นงานอย่างน้อย 4 ตำแหน่ง เพื่อทำการวัดให้เสร็จสมบูรณ์
โดยสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของสไตลัสเพื่อวัดชิ้นงานได้ทุกมุมและทุกตำแหน่ง
เครื่องมือวัดพิกัดหนึ่งเครื่องสามารถวัดคุณลักษณะด้านรูปทรงเรขาคณิตได้หลากหลายแบบ

หน้าจอแสดงผลการวัด
หน้าจอแสดงผลการวัด
a
ผลการวัดความเป็นทรงกระบอก

ดัชนี