เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของโลหะ TA ซีรีส์

TA ซีรีส์ - เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของโลหะ

เซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับการผ่านของโลหะ เหมาะสมกับโลหะขนาดเล็ก

คุณลักษณะ

  • การตอบสนองรวดเร็วโดยไม่ขึ้นกับรูปร่าง ขนาด หรือความเร็วของชิ้นงาน
  • ตรวจจับชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5 มม. ถึง 150 มม. x 200 มม.
  • มีหัวเซนเซอร์ขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้ถึง 9 ขนาด