พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ขนาดเล็ก Suter สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ET ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ขนาดเล็ก Suter สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ET ซีรีส์

ET ซีรีส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ขนาดเล็ก Suter สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก รวมทั้งอะลูมิเนียม

คุณลักษณะ

  • ตรวจจับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กได้อย่างแม่นยำ
  • เทคโนโลยีการตรวจจับแบบใหม่ที่ไม่ตรวจจับโลหะเหล็ก
  • หัวเซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด