พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ED ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ED ซีรีส์

ED ซีรีส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ระยะไกล สามารถตรวจจับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก รวมทั้งอะลูมิเนียม

คุณลักษณะ

  • ตรวจจับโลหะได้ทุกชนิด
  • มีระยะตรวจจับไกล
  • ไฟแสดงผลสภาวะเสถียรภาพและไฟแสดงการทำงานในตัว