Programmable Logic Controller KV-8000 ซีรีส์ ระบุความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ขอแนะนำยูนิตการวิเคราะห์ข้อมูลรุ่นใหม่

คลิกที่วิดีโอเพื่อดูคุณสมบัติ

การแก้ไขปัญหา

PLC จะระบุอุปกรณ์ที่มีความผิดปกติโดยอัตโนมัติหากเกิดปัญหาขึ้น หรือหากรอบเวลา อุปกรณ์ไดรฟ์ หรือค่าอะนาล็อกมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินการรับมือตามมาตรการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตรวจสอบโปรแกรมแลดเดอร์

การป้องกันข้อผิดพลาด

รอบการทำงานของอุปกรณ์ อุปกรณ์ไดรฟ์ และค่าอะนาล็อกจะได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานจะอยู่ภายในช่วงที่แตกต่างกันตามปกติและไม่เกินเกณฑ์ขั้นต่ำ
หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น ระบบจะสร้างการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อนที่จะเกิดปัญหา

ตรวจสอบได้จากทุกที่

ฟังก์ชันเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำให้สามารถเข้าใช้ระบบได้จากพีซี รวมทั้งแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ได้ในทันที
นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งหน้าจอเพื่อสรุปเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

ใหม่

เพิ่มฟังก์ชันต่างๆให้แก่อุปกรณ์ด้วยแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

ฟรีแอปพลิเคชันที่หลากหลายแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

แอพอื่นๆ จะมีเพิ่มเข้ามาอีก!

ฟังก์ชันเว็บเซิร์ฟเวอร์จะช่วยให้ทำงานได้จากอุปกรณ์ทุกชนิดซึ่งรวมไปถึงแท็บเล็ตสมาร์ทโฟน และ PC

จอแสดงผลการทำงาน

แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ได้ทันที ดูอัตราการทำงานในอดีต ปัจจุบัน และสาเหตุของการหยุดทำงาน

การตรวจสอบการแจ้งเตือน

ตรวจสอบข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนที่รวบรวมไว้ จัดเรียงตามความถี่หรือเวลา

ตรวจสอบความถี่ของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

กำหนดค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตามข้อมูลหลักโดยอัตโนมัติ ความแปรผันในหลายๆ รอบจะถูกนำมาพิจารณาด้วย

เพิ่มฟังก์ชันโดยไม่ส่งผลเสียบนการควบคุมอุปกรณ์

ระบบ CPU หลายตัวจะช่วยให้ KV-XD02 สามารถประมวลผลการคำนวณแอปพลิเคชันและแสดงผลการประมวลผลได้โดยไม่ต้องใช้ CPU ซึ่งจะทำให้การใช้งานแอปพลิเคชันหลายแบบส่งผลกระทบต่อการควบคุมอุปกรณ์น้อยที่สุด

[ระบบ CPU หลายตัว] KV-8000 / ควบคุมอุปกรณ์: ระบบประมวลผลแบบแลดเดอร์ การควบคุมมอเตอร์ การประมวลผลการสื่อสาร | KV-XD02 / การใช้งานแอพ: การเก็บรวบรวมข้อมูล การคำนวณ การแสดงผลเว็บ