ข้อมูลจำเพาะ คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ KV-8000 ซีรีส์

ยูนิต CPU

รุ่น

KV-8000

รูป

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

การกำหนดค่าระบบโดยใช้ยูนิตขยาย สำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์:
24 VDC (±10%)
การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะยูนิต ขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์:
24 VDC (-15% +20%)

อุณหภูมิแวดล้อม

การกำหนดค่าระบบโดยใช้ยูนิตขยาย สำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์:
0 ถึง +50°C*1 *2 (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะยูนิต ขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์:
0 ถึง +55°C*1 *2 (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

การกำหนดค่าระบบโดยใช้ยูนิตขยาย สำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์:
10 ถึง 95% RH*1 (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะยูนิต ขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์:
5 ถึง 95% RH*1 (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

การกำหนดค่าระบบโดยใช้ยูนิตขยาย สำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์:
-20 ถึง +70°C*1
การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะยูนิต ขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์:
-25 ถึง +75°C*1

ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา

การกำหนดค่าระบบโดยใช้ยูนิตขยาย สำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์:
10 ถึง 95% RH*1 (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะยูนิต ขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์:
5 ถึง 95% RH*1 (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่มีฝุ่นหรือก๊าซกัดกร่อน

ความสูง

2000 ม. หรือน้อยกว่า

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1500 Vp-p หรือมากกว่า;
ระยะเวลาของพัลส์: 1 µs, 50 ns (ตามเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน);
ตามมาตรฐาน IEC (IEC61000-4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1500 VAC เป็นเวลาหนึ่งนาที
(ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O และระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอก
และตัวเครื่อง)

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือสูงกว่า
(ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัลอินพุต และระหว่างขั้วเทอร์มินัล
ภายนอกและตัวเครื่อง
ด้วยเมกโอห์มมิเตอร์ 500 VDC)

การป้องกันการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 3.5 มม.*3

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*3

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 1.75 มม.*3

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*3

การสิ้นเปลืองกระแสภายใน

400 mA หรือน้อยกว่า*4

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms,
2 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

แรงดันไฟฟ้าประเภท

I (II เมื่อใช้ KV-PU1)

ระดับมลภาวะ

2

น้ำหนัก

KV-8000: ประมาณ 340 กรัม,
KV-B1 (แบตเตอรี่): ประมาณ 10 กรัม

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

วิธีการควบคุมการคำนวณ

วิธีการจัดเก็บโปรแกรม

วิธีการควบคุม I/O

วิธีรีเฟรช

ภาษาโปรแกรม

แลดเดอร์ขยาย, KV Script, นีโมนิก (Mnemonic)

จำนวนคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: 80 class, 181 คำสั่ง
คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: 50 class, 67 คำสั่ง
คำสั่งการคำนวณ: 125 class, 318 คำสั่ง
คำสั่งขยาย: 77 class, 132 คำสั่ง
รวม: 332 class, 698 คำสั่ง

ความเร็วในการ ประมวลผลคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: ต่ำสุด 0.96 ns
คำสั่งประยุกต์ใช้งาน: ต่ำสุด 5.75 ns
คำสั่งโฟลทติ้งพอยท์ แบบ Double-precision: ต่ำสุด 58 ns

ความจุหน่วยความจำ CPU

64 MB

ความจุของโปรแกรม

ประมาณ 1500 k ระดับ

จำนวนยูนิตสูงสุดที่จะติดตั้ง

16 ยูนิต (เฉพาะยูนิตขยาย KV-8000/7000 ซีรีส์),
48 ยูนิต (ยูนิตขยาย KV-8000/7000 ซีรีส์,
ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรีส์ (เมื่อใช้งานยูนิตขยาย (KV-EB1)))

จำนวนจุด I/O สูงสุด

สูงสุด 3072 จุดสำหรับการขยาย
(KV-EB1S/KV-EB1R: 2 ยูนิตที่ใช้, ยูนิต 64 จุดที่ใช้)

อุปกรณ์ชนิดบิต

รีเลย์อินพุต R

รวมทั้งสิ้น 32000 จุด 1 บิต

รีเลย์เอาต์พุต R

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

ความผิดปกติของ CPU, RAM และปัญหาอื่นๆ

อุปกรณ์ชนิดบิต

รีเลย์เสริมภายใน R

รวมทั้งสิ้น 32000 จุด 1 บิต

รีเลย์ลิงก์ B

32768 จุด 1 บิต

รีเลย์เสริมภายใน MR

64000 จุด 1 บิต

แลทช์รีเลย์ LR

16000 จุด 1 บิต

คอนโทรลรีเลย์ CR

1280 จุด 1 บิต

อุปกรณ์ชนิดเวิร์ด

ไทม์เมอร์ T

4000 จุด 32 บิต

เคาน์เตอร์ C

หน่วยความจำข้อมูล DM

65535 จุด 16 บิต

หน่วยความจำข้อมูลขยาย EM

การบันทึก ไฟล์

ช่องปัจจุบัน FM

524288 จุด 16 บิต

โหมดหมุน ZF

การบันทึกลิงก์ W

32768 จุด 16 บิต

หน่วยความจำชั่วคราว TM

512 จุด 16 บิต

การบันทึกดัชนี Z

12 จุด 32 บิต

หน่วยความจำควบคุม CM

7600 จุด 16 บิต

จำนวนคำแนะนำ/ ป้ายที่จัดเก็บไว้ใน ยูนิตหลัก

คำแนะนำอุปกรณ์

ประมาณ 224000

ป้าย

ประมาณ 285000

ฟังก์ชันคงค่า การแสดงผล เมื่อไม่มี กระแสไฟฟ้า

หน่วยความจำโปรแกรม

Flash ROM สามารถเขียนได้ 10000 ครั้ง

อุปกรณ์

Nonvolatile RAM

นาฬิกาและปฏิทิน

คาปาซิเตอร์สำรองใช้งานได้ประมาณ 15 วัน (ที่อุณหภูมิ 25°C)
(ประมาณ 5 ปีเมื่อใช้ KV-B1 (แบตเตอรี่) (ที่อุณหภูมิ 25°C))

*1 ช่วงรับประกันที่ระบบสามารถใช้ได้
*2 ระบุตามอุณหภูมิในแผงควบคุมที่อยู่ด้านล่างของยูนิต
*3 ตามมาตรฐาน JIS B 3502 และ IEC61131-2, เวลาสแกน: 10 ครั้ง ในทิศทาง ตามแกน X, Y และ Z (เป็นเวลา 100 นาที)
*4 การสิ้นเปลืองกระแสไฟสูงสุดคือ 3.2 A เมื่อใช้ยูนิตขยาย

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตอินพุต

รุ่น

KV-B16XC

KV-C32XC

KV-C64XC

รูป

ชนิด

ยูนิตอินพุต

โหมดการเชื่อมต่อภายนอก

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบถอดออกได้

คอนเนคเตอร์ (ข้อมูลจำเพาะ MIL)*3

อินพุต

จำนวนอินพุต

16 จุด

32 จุด

64 จุด

โหมดอินพุต

โหมด 24 VDC, โหมด 5 VDC

โหมด 24 VDC*4

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

โหมด 24 VDC: 24 VDC 5.3 mA, โหมด 5 VDC: 5 VDC 1 mA

24 VDC 4.1 mA

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

โหมด 24 VDC: 19 V, โหมด 5 VDC: 3.5 V

19 V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 24 VDC: 1.5 mA

1.5 mA

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 5 VDC: 1.5 V

-

โหมดขั้วต่อร่วม

16 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*1

32 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*1

32 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (4 ช่องเสียบ)*5

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต (เปลี่ยน 4 ขั้น)

[การตั้งค่าเวลาคงที่ของอินพุต 25 µs] OFF ถึง ON: TYP 25 µs/MAX 65 µs, ON ถึง OFF: TYP 75 µs/MAX 120 µs
[การตั้งค่าเวลาคงที่ของอินพุต 300 µs*2] OFF ถึง ON: TYP 275 µs/MAX 365 µs, ON ถึง OFF: TYP 275 µs/MAX 420 µs
[การตั้งค่าเวลาคงที่ของอินพุต 1 ms] OFF ถึง ON: TYP 1 ms/MAX 1.2 ms, ON ถึง OFF: TYP 1 ms/MAX 1.2 ms
[การตั้งค่าเวลาคงที่ของอินพุต 10 ms] OFF ถึง ON: TYP 10 ms/MAX 12 ms, ON ถึง OFF: TYP 10 ms/MAX 12 ms
(เปลี่ยน 4 ขั้น)

ความต้านทานอินพุต

4.3 kΩ

5.6 kΩ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

15 mA หรือน้อยกว่า

25 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

ประมาณ 110 กรัม

ประมาณ 140 กรัม

*1 แม้ว่า KV-B16XC และ KV-C32XC จะมีจุดร่วมสองจุด แต่ภายในเหมือนกัน
*2 ทำการตั้งค่าได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อ KV-7500/7300/5500/5000/3000 ไว้เท่านั้น เมื่อเชื่อมต่อ KV-1000/700 จะไม่สามารถเลือกได้.
*3 ไม่มีคอนเนคเตอร์สำหรับยูนิต I/O ชนิดคอนเนคเตอร์ให้ไปด้วย ชุดคอนเนคเตอร์ MIL แบบบาง 34 ขา OP-42224 และชุดคอนเนคเตอร์ MIL 34 ขา OP-23139 จำหน่ายแยกต่างหาก
*4 ทุกขั้วจะใช้ร่วมกับระบบ 2 สายได้ (อย่างไรก็ตามไม่รองรับพรอกซิมิตี้เซนเซอร์ระบบ 2 สาย EV ซีรี่ส์)
*5 แม้ว่า KV-C64XC จะมีจุดร่วมสี่จุด แต่ด้าน H (2 จุด) เหมือนกัน และด้าน L (2 จุด) จะเหมือนกับจุดภายใน

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตเอาต์พุต

รุ่น

KV-B16TCP

KV-C32TCP

รูป

ชนิด

ยูนิตเอาต์พุต

โหมดการเชื่อมต่อภายนอก

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบถอดออกได้

คอนเนคเตอร์ (ข้อมูลจำเพาะ MIL)*2

เอาต์พุต

จำนวนเอาต์พุต

16 จุด

32 จุด

รูปแบบเอาต์พุต

ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง)

อัตราการโหลด

30 VDC 0.2 A

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.5 V หรือน้อยกว่า

ความต้านทานขณะ ON

-

โหมดขั้วต่อร่วม

16 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*1

32 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*1

เวลาในการทำงาน

OFF ถึง ON: 10 µs หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 200 µs หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

35 mA หรือน้อยกว่า

55 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 130 กรัม

ประมาณ 100 กรัม

*1 แม้ว่า KV-B16TD, KV-C32TD, KV-B16TCP และ KV-C32TCP มีสองจุด แต่ภายในเหมือนกัน
*2 ไม่มีคอนเนคเตอร์สำหรับยูนิต I/O ชนิดคอนเนคเตอร์ให้ไปด้วย ชุดคอนเนคเตอร์ MIL แบบบาง 34 ขา OP-42224 และชุดคอนเนคเตอร์ MIL 34 ขา OP-23139 จำหน่ายแยกต่างหาก

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตเอาต์พุต

รุ่น

KV-B8RC

KV-B16RC

KV-B16TD

KV-C32TD

KV-C64TD

รูป

ชนิด

ยูนิตเอาต์พุต

โหมดการเชื่อมต่อภายนอก

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบถอดออกได้

คอนเนคเตอร์ (ข้อมูลจำเพาะ MIL)*2

เอาต์พุต

จำนวนเอาต์พุต

8 จุด

16 จุด

32 จุด

64 จุด

รูปแบบเอาต์พุต

รีเลย์

MOS-FET (ซิงค์) (พร้อมฟังก์ชันป้องกัน กระแสไฟเกิน)

อัตราการโหลด

250 VAC/30 VDC 2 A

250 VAC/30 VDC 2 A (8 A/ขั้วต่อร่วม 1 จุด)

30 VDC 0.3 A

30 VDC 0.2 A

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

-

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.5 V หรือน้อยกว่า

ความต้านทานขณะ ON

50 mΩ หรือน้อยกว่า

-

โหมดขั้วต่อร่วม

แยกอิสระ

8 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด

16 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*1

32 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*1

64 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (4 ช่องเสียบ)*3

เวลาในการทำงาน

OFF ถึง ON/ON ถึง OFF: 10 ms หรือน้อยกว่า

OFF ถึง ON: 100 µs หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 300 µs หรือน้อยกว่า

OFF ถึง ON: 150 µs หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 300 µs หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

65 mA หรือน้อยกว่า

120 mA หรือน้อยกว่า

45 mA หรือน้อยกว่า

65 mA หรือน้อยกว่า

120 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 160 กรัม

ประมาณ 190 กรัม

ประมาณ 130 กรัม

ประมาณ 100 กรัม

ประมาณ 140 กรัม

*1 แม้ว่า KV-B16TD, KV-C32TD, KV-B16TCP และ KV-C32TCP มีสองจุด แต่ภายในเหมือนกัน
*2 ไม่มีคอนเนคเตอร์สำหรับยูนิต I/O ชนิดคอนเนคเตอร์ให้ไปด้วย ชุดคอนเนคเตอร์ MIL แบบบาง 34 ขา OP-42224 และชุดคอนเนคเตอร์ MIL 34 ขา OP-23139 จำหน่ายแยกต่างหาก
*3 แม้ว่า KV-C64TD และ KV-C64TCP มีสี่จุด แต่ภายในเหมือนกัน

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต I/O

รุ่น

KV-B8XTD

KV-C16XTD

KV-C32XTD

KV-SIR32XT*5

รูป

ชนิด

ยูนิต I/O

ยูนิต I/O ความเร็วสูง

โหมดการเชื่อมต่อภายนอก

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบถอดออกได้

คอนเนคเตอร์ (มาตรฐาน MIL)*2

อินพุต

จำนวนอินพุต

8 จุด

16 จุด

32 จุด

โหมดอินพุต

โหมด 24 VDC, โหมด 5 VDC

โหมด 24 VDC*3

โหมด 24 VDC, โหมด 5 VDC*6 (มีฟังก์ชันป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน*7)

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

โหมด 24 VDC: 28.8 VDC, โหมด 5 VDC: 28.8 VDC

อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

โหมด 24 VDC: 24 VDC 5.3 mA, โหมด 5 VDC: 5 VDC 1 mA

24 VDC 4.1 mA

โหมด 24 VDC: 24 VDC 5.1 mA, โหมด 5 VDC: 5 VDC 8.8 mA

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

โหมด 24 VDC: 19 V, โหมด 5 VDC: 3.5 V

19 V

โหมด 24 VDC: 19 V, โหมด 5 VDC: 3.5 V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 24 VDC: 1.5 mA

1.5 mA

โหมด 24 VDC: 1.5 mA

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 5 VDC: 1.5 V

-

โหมด 5 VDC: 1.5 V

โหมดขั้วต่อร่วม

8 จุด/ข้อต่อร่วม 1 จุด (1 ช่องเสียบ)

16 จุด/ข้อต่อร่วม 1 จุด (1 ช่องเสียบ)

32 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*4

16 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*8

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต (เปลี่ยน 4 ขั้น)

25 µs/300 µs*1/1 ms/10 ms

เลือกได้ 1 µs/10 µs/20 µs/100 µs/500 µs/1 ms/5 ms/10 ms/50 ms

ความต้านทานอินพุต

4.3 kΩ

5.6 kΩ

โหมด 24 VDC: 4.4 kΩ, โหมด 5 VDC: 350 Ω

เอาต์พุต

จำนวนเอาต์พุต

8 จุด

16 จุด

32 จุด

รูปแบบเอาต์พุต

MOS-FET (ช่อง N) (พร้อมฟังก์ชันป้องกันกระแสไฟเกิน)

MOSFET (ช่อง N) (พร้อมฟังก์ชันป้องกันกระแสไฟเกิน)*9

อัตราการโหลด

30 VDC 0.3 A

30 VDC 0.2 A

30 VDC 0.2 A (1.6 A/จุดร่วม 1 จุด)

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.5 V หรือน้อยกว่า

0.5 VDC หรือน้อยกว่า

โหมดขั้วต่อร่วม

8 จุด/ข้อต่อร่วม 1 จุด (1 ช่องเสียบ)

16 จุด/ข้อต่อร่วม 1 จุด (1 ช่องเสียบ)

32 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*4

16 จุด/ขั้วต่อร่วม 1 จุด (2 ช่องเสียบ)*8

เวลาในการทำงาน

OFF ถึง ON: 100 µs หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 300 µs หรือน้อยกว่า

OFF ถึง ON: 150 µs หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 300 µs หรือน้อยกว่า

OFF ถึง ON: 1 µs หรือน้อยกว่า (โหลด: 5 mA ถึง 200 mA)
ON ถึง OFF: 5 µs หรือน้อยกว่า (โหลด: 5 mA ถึง 200 mA)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

30 mA หรือน้อยกว่า

40 mA หรือน้อยกว่า

65 mA หรือน้อยกว่า

130 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 130 กรัม

ประมาณ 110 กรัม

ประมาณ 130 กรัม

ประมาณ 190 กรัม

*1 ทำการตั้งค่าได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อ KV-7500/7300/5500/5000/3000 ไว้เท่านั้น เมื่อเชื่อมต่อ KV-1000/700 จะไม่สามารถเลือกได้
*2 ไม่มีคอนเนคเตอร์สำหรับยูนิต I/O ชนิดคอนเนคเตอร์ให้ไปด้วย ชุดคอนเนคเตอร์ MIL แบบบาง 40 ขา OP-51404 และชุดคอนเนคเตอร์ MIL 40 ขา OP-22184 จำหน่ายแยกต่างหาก
*3 ทุกขั้วจะใช้ร่วมกับระบบ 2 สายได้ (ไม่รองรับพรอกซิมิตี้เซนเซอร์ระบบ 2 สาย EV ซีรี่ส์)
*4 แม้ว่าจะมีสอง COM อินพุตและสอง COM เอาต์พุต แต่คู่ COM เหล่านี้มีภายในเหมือนกัน คู่ COM อินพุตและเอาต์พุตเป็นอิสระต่อกัน
*5 สำหรับ KV-8000/KV-7000 ซีรี่ส์
*6 โหมด 5 VDC สามารถใช้ได้กับ IN100 ถึง IN115 เท่านั้น
*7 หากตรวจจับแรงดันไฟฟ้าเกิน อินพุตทั้งหมด (IN100 ถึง IN115) ภายในจุดร่วมจะปิด จนกว่าไฟจะครบรอบหรือจนกว่า PRG จะสลับเป็น RUN
*8 COM อินพุตและเอาต์พุตทั้งสี่ (COM0 และ COM1 อินพุต, และ COM2 และ COM3 เอาต์พุต) เป็นอิสระต่อกัน สำหรับแต่ละ COM นั้น COM ที่มีสองขั้วจะลัดวงจรภายใน
*9 แม้ว่าจะตรวจจับกระแสไฟฟ้าเกินที่จุดเพียงจุดเดียว ก็จะบังคับให้เกิดการดำเนินการปกป้อง (เอาต์พุต OFF) สำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วมนั้น (COM2: OUT200 ถึง 215, COM3: OUT300 ถึง 315) และการกู้คืนอัตโนมัติจะเกิดขึ้นซ้ำๆ จนกว่าจะกำจัดสาเหตุของปัญหาได้

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง

รุ่น

KV-SAD04

รูป

ชนิด

ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง

จุดอินพุตแบบอะนาล็อก

4 จุด (อินพุตความแตกต่าง)

ช่วงอินพุตแบบอะนาล็อก (ความละเอียด)

แรงดันไฟฟ้า

-10 ถึง +10 V (0.5 mV 1/40,000)
-5 ถึง +5 V (0.25 mV 1/40,000)
0 ถึง 10 V (0.5 mV 1/20,000)
0 ถึง 30 V (1.5 mV 1/20,000)
0 ถึง 5 V (0.25 mV 1/20,000)
1 ถึง 5 V (0.25 mV 1/16,000)

กระแสไฟ

0 ถึง 20 mA (1 µA 1/20,000)
4 ถึง 20 mA (1 µA 1/16,000)

ความต้านทานอินพุต

แรงดันไฟฟ้า: 1 MΩ, กระแสไฟ: 250 Ω

ความเร็วในการแปลงค่า

10 µs/ช่อง

ความเที่ยงตรงของการแปลงค่า

25 °C ±5 °C: ±0.1 % (±20 หลัก)
0 ถึง 55 °C: ±0.2 % (±40 หลัก)

โหมดฉนวน

ระหว่างยูนิตและ CPU: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์ ไม่หุ้มฉนวนระหว่างช่อง

อินพุตสูงสุดแบบสัมบูรณ์

แรงดันไฟฟ้า: -15 V ถึง +35 V, กระแสไฟ: 30 mA

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

80 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 130 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง

รุ่น

KV-SDA04

รูป

ชนิด

ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง

จุดเอาต์พุตอะนาล็อก

4 จุด

ช่วงเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (ความละเอียด)

แรงดันไฟฟ้า

-10 ถึง +10 V (0.5 mV 1/40,000)
0 ถึง 10 V (0.5 mV 1/20,000)
0 ถึง 5 V (0.25 mV 1/20,000)
1 ถึง 5 V (0.25 mV 1/16,000)

กระแสไฟ

0 ถึง 20 mA (1 µA 1/20,000)
4 ถึง 20 mA (1 µA 1/16,000)

ความเร็วในการแปลงค่า

10 µs/ช่อง

ความเที่ยงตรงของการแปลงค่า

25 °C ±5 °C: ±0.1 % (±20 หลัก)
0 ถึง 55 °C: ±0.2 % (±40 หลัก)

โหมดฉนวน

ระหว่างยูนิตและ CPU: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์ ไม่หุ้มฉนวนระหว่างช่อง

ความต้านทานโหลดต่ำสุด

แรงดันไฟฟ้า: 1 kΩ

ความต้านทานโหลดสูงสุด

กระแสไฟ: 500 Ω

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

170 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 140 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตการแปลงค่า A/D และ D/A

รุ่น

KV-AM40V

รูป

ชนิด

ยูนิตการแปลงค่า A/D และ D/A

จุด I/O แบบอะนาล็อก

อินพุต: 2 จุด (อินพุตความแตกต่าง), เอาต์พุต: 2 จุด

ช่วง I/O แบบอะนาล็อก (ความละเอียด)

แรงดันไฟฟ้า

-10 ถึง +10 V (1.25 mV 1/16,000)
-5 ถึง +5 V*1 (0.625 mV 1/16,000)
0 ถึง 10 V (1.25 mV 1/8,000)
0 ถึง 5 V (0.625 mV 1/8,000)
1 ถึง 5 V (0.625 mV 1/6,400)

กระแสไฟ

0 ถึง 20 mA (2.5 µA 1/8,000)
4 ถึง 20 mA (2.5 µA 1/6,400)

ความต้านทานอินพุต

แรงดันไฟฟ้า: 5 MΩ, กระแสไฟ: 250 Ω

ความเร็วในการแปลงค่า

80 µs/ช่อง*2*3

ความเที่ยงตรงของการแปลงค่า

±0.2% ของ F.S. (25 °C ±5 °C), ±0.4% ของ F.S. (0 ถึง 50 °C)*4

โหมดฉนวน

ระหว่างยูนิตและ CPU: ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์, ระหว่างช่อง: ไม่มีการหุ้มฉนวน

อินพุตสูงสุดแบบสัมบูรณ์

แรงดันไฟฟ้า: ±15 V, กระแสไฟ: 30 mA

ความต้านทานโหลดต่ำสุด

แรงดันไฟฟ้า: 1 kΩ

ความต้านทานโหลดสูงสุด

กระแสไฟ: 600 Ω

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

140 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

*1 Analogue output is not available within the range of -5 ถึง +5 V.
*2 เมื่อใช้การแก้ไขความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ จะเพิ่มระยะเวลาในการแก้ไขความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิโดยไม่กระทบกับจำนวนช่องที่ใช้
*3 การแปลง A/D และการแปลง D/A จะทำงานแยกอิสระกัน
*4 ±0.2 % ของ F.S. (0 ถึง 50 °C) เมื่อใช้การแก้ไขความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิสำหรับการแปลงค่า A/D

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตควบคุมอุณหภูมิ PID หลายอินพุต

รุ่น

KV-TF40

รูป

ชนิด

ยูนิตควบคุมอุณหภูมิ PID หลายอินพุต

องค์ประกอบของหน่วยความจำ

EEPROM บันทึกได้หนึ่งล้านครั้ง

จำนวนของจุดอินพุตอุณหภูมิ

4 ช่อง

อินพุต

เทอร์โมคัปเปิล/ความต้านทานของแพลตินัมในการวัดอุณหภูมิ*1

ชนิดเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เทอร์โมคัปเปิล: K, J, T, E, R, B, N, S, W5Re/W26Re, ความต้านทานของแพลตินัมในการวัดอุณหภูมิ: JPt100, Pt100

ความแม่นยำในการตรวจสอบ

±0.3 % ของ F.S. ±1 หลัก (+25 °C), ±0.7 % ของ F.S. ±1 หลัก (0 ถึง +50 °C)

ความแม่นยำในการชดเชยจังก์ชันที่เย็น

±1 °C

ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่าง

125 ms/ช่อง (500 ms/4 ช่อง)

ระยะเวลาควบคุม

1 ถึง 100 วินาที

โหมดการทำงาน

การควบคุม PID (พร้อมการปรับค่าอัตโนมัติ และติดตั้งฟังก์ชันรักษาเสถียรภาพ 3 โหมด)
การควบคุมการทำความร้อน/ระบายความร้อนของ PID (พร้อมการปรับค่าอัตโนมัติ และติดตั้งฟังก์ชันรักษาเสถียรภาพ 3 โหมด)
การควบคม ON/OFF

โหมดการปรับค่า

โหมดการปรับค่า PID อัตโนมัติ

เอาต์พุตควบคุม

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

เอาต์พุตแจ้งเตือน

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)*2

โหมดแจ้งเตือน

ขีดจำกัดบนของค่าสัมบูรณ์, ขีดจำกัดล่างของค่าสัมบูรณ์, ขีดจำกัดบนของความคลาดเคลื่อน, ขีดจำกัดล่างของความคลาดเคลื่อน,
ขีดจำกัดบนของความคลาดเคลื่อนแบบ Unexcited, ขีดจำกัดล่างของความคลาดเคลื่อนแบบ Unexcited, ขีดจำกัดบนและล่างของความคลาดเคลื่อน,
ภายในขีดจำกัดบนและล่างของความคลาดเคลื่อน, ขีดจำกัดบนของค่าสัมบูรณ์แบบ Unexcited, ขีดจำกัดล่างของค่าสัมบูรณ์แบบ Unexcited*3

เอาต์พุต

อัตราการโหลด

30 VDC 100 mA หรือน้อยกว่า

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

1.5 V หรือน้อยกว่า

อินพุตเซนเซอร์กระแสไฟฟ้า (CT)

4 ช่อง*4

ความแม่นยำในการวัดกระแสไฟ

มากกว่า ±5 % ของค่าอินพุต และ ±2 A ของค่าอินพุต

โหมดฉนวน

ระหว่างอินพุตและเอาต์พุต: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์และทรานสฟอร์เมอร์, ระหว่างช่อง
อินพุต: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์และทรานสฟอร์เมอร์

ฟังก์ชันอื่น

การแจ้งเตือนการขาดของลวดตัวนำความร้อน, การแจ้งเตือนการขาดของลวด แบบลูปควบคุม, ความไม่เที่ยงของค่าที่วัดได้,
ขีดจำกัดเอาต์พุต, การตั้งค่าความเอียง, การรีเซ็ตค่าแบบ Manual, การควบคุมเอาต์พุตในระหว่างเกิดข้อผิดพลาด

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

210 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 270 กรัม

*1 สามารถตั้งค่าสำหรับแต่ละช่อง
*2 เนื่องจากใช้เอาต์พุตแจ้งเตือนเป็นเอาต์พุตควบคุมการระบายความร้อนเมื่อใช้การควบคุมการทำความร้อน/ระบายความร้อน จึงไม่สามารถใช้เอาต์พุตแจ้งเตือนเป็นฟังก์ชันเอาต์พุตแจ้งเตือนได้
*3 สามารถเลือกเปิด/ปิดการทำงานแบบสแตนด์บายสำหรับโหมดแจ้งเตือนแต่ละโหมดได้
*4 ใช้เซนเซอร์ของ KEYENCE (OP-6694) (แยกจำหน่าย)

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตอุณหภูมิและอะนาล็อกหลายอินพุต

รุ่น

KV-TP40

รูป

ชนิด

ยูนิตอุณหภูมิและอะนาล็อกหลายอินพุต

จำนวนของจุดอินพุตอุณหภูมิ

4 ช่อง

อินพุต

เทอร์โมคัปเปิล/ความต้านทานของแพลตินัมในการวัดอุณหภูมิ/แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

ช่วงอินพุต

เทอร์โมคัปเปิล

K: -270.0 ถึง 1,372.0 °C
J: -210.0 ถึง 1,200.0 °C
T: -270.0 ถึง 400.0 °C
E: -270.0 ถึง 1,000.0 °C
N: -270.0 ถึง 1,300.0 °C
R: -50.0 ถึง 1,768.0 °C
S: -50.0 ถึง 1,768.0 °C
B: 0.0 ถึง 1,820.0 °C
WRe5-26: 0.0 ถึง 2,315.0 °C

ความต้านทานของแพลตินัมในการวัดอุณหภูมิ

Pt100: -200.0 ถึง 850.0 °C
JPt100: -200.0 ถึง 600.0 °C

แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า:
-10 ถึง +10 V (0.5 mV 1/40,000)
0 ถึง 10 V (0.5 mV 1/20,000)
-5 ถึง +5 V (0.5 mV 1/20,000)
0 ถึง 5 V (0.5 mV 1/10,000)
1 ถึง 5 V (0.5 mV 1/8,000)
-100 ถึง +100 mV (5 µV 1/40,000)
0 ถึง 100 mV (5 µV 1/20,000)
กระแสไฟ:
0 ถึง 20 mA (2 µA 1/10,000)
4 ถึง 20 mA (2 µA 1/8,000)

ความแม่นยำในการตรวจสอบ

±0.2 % ของ F.S. (25 ±5 °C), ±0.4 % ของ F.S. (0 ถึง 50 °C)

ความแม่นยำในการชดเชยจังก์ชันที่เย็น

±1 °C (ระหว่างอินพุตเทอร์โมคัปเปิล)

ความต้านทานอินพุต

แรงดันไฟฟ้า: 1 MΩ, กระแสไฟฟ้า: 250 Ω

ความเร็วในการแปลงค่า

50 ms/4 ช่อง

โหมดฉนวน

ระหว่างขั้วอินพุตและ CPU: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์ทรานสฟอร์เมอร์,
ระหว่างช่อง: การหุ้มฉนวนโฟโตคัปเปลอร์ทรานสฟอร์เมอร์

ฟังก์ชันอื่น

ความแม่นยำในการชดเชยจังก์ชันที่เย็นภายนอก, ฟังก์ชันตรวจจับการขาดของลวด, ฟังก์ชันการปรับสเกล,
ฟังก์ชันการประมวลผลค่าเฉลี่ย (เวลาเฉลี่ย, จำนวนครั้งเฉลี่ย, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ฟิลเตอร์ล่าช้าอันดับหนึ่ง)
ฟังก์ชันการชดเชยข้อมูลพิเศษ, ฟังก์ชันการแจ้งเตือน, การคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลง, ฟังก์ชันการแจ้งเตือนอัตราการเปลี่ยนแปลง

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

90 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตควบคุมตำแหน่ง/การเคลื่อนที่

รุ่น

KV-XH16ML*1

KV-XH04ML*1

รูป

ชนิด

ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่

จำนวนแกนควบคุม

16 แกน (รวมแกนเสมือน)

4 แกน (รวมแกนเสมือน)

อุปกรณ์ในตัว

รีเลย์: 2,112 จุด (132 ช่อง), หน่วยความจำข้อมูล: 4 คำ

รีเลย์: 576 จุด (36 ช่อง), หน่วยความจำข้อมูล: 4 คำ

รูปแบบเอาต์พุต

MECHATROLINK-III

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000/KV-7500/KV-7300

รีเฟรช

รีเฟรชอัตโนมัติ, รีเฟรชโดยตรง, รีเฟรชการซิงโครไนซ์ระหว่างยูนิต

โหมดควบคุม

การควบคุมตำแหน่ง, การควบคุมแรงบิด, การควบคุมความเร็ว, คำสั่ง ML-III, การควบคุม I/O

ระยะเวลาควบคุม

ตั้งแต่ 62.5 µs (ตั้งแต่ 125 µs เมื่อใช้ SV2 ซีรี่ส์)

ตั้งแต่ 500 µs

เวลาเริ่มต้น

125 µs

500 µs

วิธีการประมวลผลฟังก์ชันควบคุมแกน

โปรแกรมแลดเดอร์, โปรแกรมยูนิต (โฟลว์, ภาษา C)

โปรแกรมแลดเดอร์, โปรแกรมยูนิต (โฟลว์)

ความจุโปรแกรมยูนิต

3 MB (จำนวนบล็อกสูงสุด: ประมาณ 20,000)

โฟลว์

จำนวนโฟลว์สูงสุด

256

จำนวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

ไม่จำกัด

หน่วยความจำข้อมูลภายใน

524,288 คำ

หน่วยของตำแหน่ง

มม., องศา (มุม), PLS (จำนวนพัลส์), จำนวนทศนิยม 0 ถึง 9, มีฟังก์ชันการแปลงค่าหน่วย

แอดเดรสรวม

ยูนิตคำสั่ง -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647

การควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

โหมดการกำหนดตำแหน่ง

ค่าสัมบูรณ์/ค่าสัมพัทธ์

ช่วงการตั้งค่าตำแหน่ง

ยูนิตคำสั่ง -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647

การประมาณค่า

การประมาณค่าแบบลิเนียร์ (สูงสุด 16 แกน), การประมาณค่าแบบเส้นโค้ง, การประมาณค่าแบบเฮลิกส

แอดเดรสคำสั่งเดี่ยว

ยูนิตคำสั่ง -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647

เส้นโค้งการเพิ่มความเร็ว/ลดความเร็ว

เส้นตรง, SIN

เวลาในการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็ว

0 ถึง 65,535 ms

M-code

1 ถึง 65,000, โหมด WITH/AFTER

การกำหนดตำแหน่งเซนเซอร์

การควบคุมการสลับจากความเร็วไปเป็นตำแหน่งโดยอิงจากอินพุตภายนอก

จำนวนจุด

100 จุด/แกน (สามารถควบคุมการติดตาม 100 จุดหรือมากกว่าโดยใช้โฟลว์ได้เช่นกัน)

ฟังก์ชันพิเศษ

การควบคุมการติดตามชนิดซิงค์, การควบคุมการติดตามตำแหน่งสัมบูรณ์

การควบคุมการซิงโครไนซ์

อินพุต

การอ้างอิงภายนอก, พิกัดคำสั่ง, พิกัดปัจจุบัน

ฟิลเตอร์อินพุต

ฟังก์ชันป้องกันการหมุนย้อนกลับ

คลัตช์

เลือกจากแบบ Direct, Slide, และ Following

แคม

ความละเอียด: 2,048 ถึง 32,768, จำนวนข้อมูล: 4 ถึง 64 (เปลี่ยนแปลงจำนวนตามความละเอียด)

การแก้ไขระหว่างการทำงาน

การแก้ไขผ่านอินพุตเสริม, การแก้ไขเฟส และการแก้ไขมุมนำ

การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

วิธีกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

ชนิดชุดข้อมูล, ชนิด Dog (push), ชนิด Dog (สามารถเลือก "มีเฟส Z" หรือ "ไม่มีเฟส Z" ได้),
Inching ชนิด Dog (สามารถเลือก "มีเฟส Z" หรือ "ไม่มีเฟส Z" ได้), เฟส Z ทันที,
เซนเซอร์ตำแหน่งเริ่มต้นและเฟส Z, ขอบขาขึ้นของลิมิตสวิตช์, จุดกึ่งกลาง/ขอบขาขึ้นของเซนเซอร์ตำแหน่งเริ่มต้น

JOG/Inching

JOG (ความเร็วสูง/ความเร็วต่ำ), Inching (สามารถระบุจำนวนพัลส์ได้)

การป้อนค่า (Teaching)

การป้อนค่าพิกัดปัจจุบัน

ข้อมูลหน่วยความจำ

พารามิเตอร์แบบจุด (แต่ละแกน), พารามิเตอร์การซิงโครไนซ์ (แต่ละแกน), ข้อมูลแคม, โปรแกรมยูนิต,
พารามิเตอร์ของเซอร์โว, สามารถอ่านและเขียนการตั้งค่าในระหว่าง RUN (มีข้อจำกัดบางประการ)

การแสดงผลเอาต์พุต

LINK, CONNECT, สถานะข้อผิดพลาด

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

สามารถทำการวินิจฉัยผ่านข้อผิดพลาดฮาร์ดแวร์ ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ต่างๆ หมายเลขข้อผิดพลาด และข้อความ

การตั้งค่าพารามิเตอร์

สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์จาก KV STUDIO, โปรแกรมแลดเดอร์ และโปรแกรมยูนิต

การสำรองข้อมูล

พิกัด: หน่วยความจำสำรองแบบ Nonvolatile (ไม่จำกัด)
การตั้งค่าพารามิเตอร์: การสำรองข้อมูล Flash ROM (บันทึกได้ 20,000 ครั้ง)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

400 mA หรือน้อยกว่า

160 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 280 กรัม

ประมาณ 190 กรัม

*1 สำหรับ KV-8000/KV-7000 ซีรี่ส์

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตการกำหนดตำแหน่งความเร็วสูง

รุ่น

KV-SH04PL*1

รูป

ชนิด

ยูนิตการกำหนดตำแหน่งความเร็วสูง

จำนวนแกนควบคุม

4 แกน

อินพุต

ลิมิตสวิตช์ทิศทางบวก (ลบ), เซนเซอร์ตำแหน่งเริ่มต้น เซนเซอร์หยุด, การเริ่มต้นทันทีแบบต่อเนื่อง, 1 จุดต่อแกนสำหรับจุดทั้งหมด 4 จุด, สามารถใช้อินพุต 24 VDC ได้
อินพุตบังคับหยุด, 1 จุดที่ใช้ร่วมกันโดยทั้งแกน, สามารถใช้อินพุต 24 VDC ได้
อินพุตเฟส Z (+) (-), สิ้นสุดเซอร์โว, เซอร์โวสถานะพร้อม, การเตือนไดรฟ์, 1 จุดต่อแกนสำหรับจุดทั้งหมด 4 จุด, สามารถใช้อินพุต 5 VDC ได้

เอาต์พุต

เอาต์พุตพัลส์ (ความแตกต่างของ Line Driver): เทียบเท่ากับ AM26C31 (สูงสุด 20 mA)
เอาต์พุตพัลส์ (Open Collector): อัตราการโหลด: 30 VDC, 0.1 A หรือน้อยกว่า
รีเซ็ตการเตือนไดรฟ์, เซอร์โว ON, ล้างเคาน์เตอร์ความคลาดเคลื่อน, อัตราการโหลด: 30 VDC, 0.1 A หรือน้อยกว่า

ความถี่เอาต์พุต

1 Hz ถึง 8 MHz

รูปแบบเอาต์พุต

ความแตกต่างของ Line Driver/Open Collector (สลับต่อแกนผ่านสวิตช์ฮาร์ดแวร์)
โหมด 1 พัลส์/โหมด 2 พัลส์/2 เฟส 1X/2 เฟส 2X/2 เฟส 4X

โหมดควบคุม

โหมดมาตรฐาน, โหมดความเร็วสูง

ระยะเวลาควบคุม

โหมดมาตรฐาน: 500 µs, โหมดความเร็วสูง: 62.5 µs

เวลาเริ่มต้น

โหมดมาตรฐาน: ตั้งแต่ 500 µs, โหมดความเร็วสูง: ตั้งแต่ 8 µs (การเริ่มต้นทันทีแบบต่อเนื่อง: 1 µs)

การใช้งานพื้นฐาน

โหมดมาตรฐาน: การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น/JOG, การประมาณค่าแบบเส้นตรง (2 ถึง 4 แกน), การควบคุมตำแหน่ง (ABS/INC), การควบคุมความเร็ว (ทิศทาง +/-)
โหมดความเร็วสูง: การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น/JOG, การควบคุมตำแหน่ง (ABS/INC), การควบคุมความเร็ว (ทิศทาง +/-)

ฟังก์ชัน

โหมดมาตรฐาน:
การเปลี่ยนความเร็ว, การเปลี่ยนชิ้นงาน, เซนเซอร์หยุด, แก้ไขความเร็ว, หยุดที่มุมที่กำหนด,
อินเทอร์รัปต์การทำงานแบบต่อเนื่อง, บังคับจุดถัดไป, การควบคุมการติดตามตำแหน่งสัมบูรณ์, การควบคุมการติดตามชนิดซิงค์
โหมดความเร็วสูง:
การเปลี่ยนความเร็ว, การเปลี่ยนชิ้นงาน, เซนเซอร์หยุด, การเริ่มต้นทันทีแบบต่อเนื่อง

หน่วยของตำแหน่ง

โหมดมาตรฐาน: มม., องศา (มุม), PLS (จำนวนพัลส์), ฟังก์ชันการแปลงค่าตำแหน่งทศนิยม 0 ถึง 9
โหมดความเร็วสูง: PLS (จำนวนพัลส์)

การควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

ช่วงการตั้งค่าตำแหน่ง

-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647

เส้นโค้งการเพิ่มความเร็ว/ลดความเร็ว

โหมดมาตรฐาน: เส้นตรง, SIN, โหมดความเร็วสูง: เส้นตรง

อัตราการเร่งความเร็ว/การชะลอความเร็ว

การตั้งค่าการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็วแต่ละค่า

เวลาในการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็ว

โหมดมาตรฐาน: 0 ถึง 65,535 ms

M-code

0 ถึง 65,000, โหมด WITH/AFTER

จำนวนจุด

100 จุด/แกน

การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

วิธีกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

ชนิด Dog (สามารถเลือก "มีเฟส Z" หรือ "ไม่มีเฟส Z" ได้ด้วยการกดปุ่ม), Inching ชนิด Dog ("มีเฟส Z" หรือ "ไม่มีเฟส Z")*2
เซนเซอร์ตำแหน่งเริ่มต้น (ขอบ/จุดกึ่งกลาง/เฟส Z), ขอบของลิมิตสวิตช์, การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นเฟส Z ทันที, ชนิดชุดข้อมูล

JOG/Inching

Inching (สามารถระบุจำนวนพัลส์ได้)*2, JOG

การป้อนค่า (Teaching)

การป้อนค่าพิกัดปัจจุบัน

อินพุตกำลังไฟ 24 V (I/O)

24 VDC (-15 %/+20 %)

เอาต์พุตกระแสไฟ 5-V

5 VDC (±10 %), 200 mA หรือน้อยกว่า

ฟังก์ชันอื่น

การเริ่มต้นพร้อมกันหลายแกนตามอินเทอร์รัปต์ของยูนิต/การซิงโครไนซ์ระหว่างยูนิต

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

200 mA หรือน้อยกว่า, I/O ภายนอก: 260 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 230 กรัม

*1 สำหรับ KV-8000/KV-7000 ซีรี่ส์
*2 ไม่สามารถตั้งค่าโหมดความเร็วสูงได้

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

รุ่น

KV-SSC02*1

รูป

ชนิด

ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูง

ความถี่อินพุต

4 MHz (16 MHz ในระหว่าง 2 เฟส, การคูณ 4 เท่า)

ช่วงการนับ

32 บิต

จำนวนช่อง

2 ช่อง

โหมด

การเลือกอินพุต

ขั้วเทอร์มินัลภายนอก (CH0, CH1), นาฬิกาภายใน (0.05 µs, 1 µs, 10 µs, 100 µs), เอาต์พุตที่ตรงกับช่องอื่นๆ,
การสื่อสาร: EnDat2.2/22, BiSS (โหมด C), YASKAWA serial

โหมดอินพุต

1 พัลส์ มี/ไม่มีทิศทาง, 2 พัลส์ การดำเนินการบวก/การลบ, 2 เฟส 1X/2X/4X

โหมดการดำเนินการนับ

โหมดการนับขึ้น-ลง, เปิดใช้งานโหมดการนับ, โหมดการนับที่กำหนดไว้
ตั้งค่าไทม์เมอร์โหมดการนับ, เปิดใช้งานโหมดการนับสะสม

โหมดการนับ

เส้นตรง, วงแหวน

ความถี่, โหมดการทำงานเคาน์เตอร์นับค่าการหมุน

โหมดการนับความถี่, โหมดเคาน์เตอร์การหมุน B (1 การวัดเวลาการหมุน)
โหมดเคาน์เตอร์การหมุน A (การวัดช่วงห่างพัลส์)

อินพุต

อินพุตการนับ

เฟส A/เฟส B/เฟส Z (ตั้งค่าล่วงหน้า), 3 จุดต่อ 1 ช่อง, รวม 6 อินพุต
สามารถใช้อินพุต 5/12/24 VDC, สามารถใช้อินพุต Line driver, ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์

อินพุตควบคุม

ใช้อินพุตได้ (ใช้เป็นการตรวจจับอินพุตด้วย) , 1 อินพุตต่อช่อง, รวม 2 อินพุต สามารถใช้อินพุต 12 ถึง 24 V DC, ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์
อินพุตตรวจจับอินพุต, 1 อินพุตต่อ 2 ช่อง, รวม 4 อินพุต สามารถใช้อินพุต 12 ถึง 24 V DC, ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์

เอาต์พุต

เอาต์พุตที่ตรงกับตัวเปรียบเทียบ

2 จุดต่อช่อง, รวม 4 เอาต์พุต, ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์
อัตราการโหลด: 30 VDC 0.2 A หรือน้อยกว่า

ฟังก์ชันตรวจจับอินพุต

ขึ้นอยู่กับอินพุตภายนอก (สูงสุด 4 จุด)

ฟังก์ชันการบัฟเฟอร์

ช่วงการบัฟเฟอร์: 1 µs หรือมากกว่า

ฟังก์ชันฟิลเตอร์อินพุต

การเปลี่ยนค่าเวลาคงที่ของอินพุต (การนับ 6 ชนิด/การควบคุม 9 ชนิด)

ฟังก์ชันที่ตั้งไว้

สามารถเลือกได้จากอินพุตค่าที่ตั้ง (เฟส Z) และ ขอบขาขึ้น/ขอบขาลง/ระดับที่อิงจากรีเลย์ภายใน (เมื่อใช้อินพุตภายนอกเท่านั้น)

ฟังก์ชันการสื่อสารตัวเข้ารหัสแบบอนุกรม

ตัวเข้ารหัสที่รองรับ

ตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ที่รองรับ EnDat2.2/22, BiSS (โหมด C), และ YASKAWA serial

รอบการสื่อสาร

EnDat2.2/22: 50 µs, BiSS (โหมด C): 50 µs, YASKAWA serial: 62.5 µs

อินพุต

เทียบเท่ากับ Differential Line Receptor ที่ เป็นไปตามมาตรฐาน EIA RS485

เอาต์พุต

เทียบเท่ากับ Differential Line Driver ที่ เป็นไปตามมาตรฐาน EIA RS485

ตัวเข้ารหัสกำลังไฟ 5 V

5 VDC (±5 %), 300 mA หรือน้อยกว่า

ฟังก์ชันอื่น

อินเทอร์รัปต์ของยูนิต, การซิงโครไนซ์ระหว่างยูนิต

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

190 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 130 กรัม

*1 สำหรับ KV-8000/KV-7000 ซีรี่ส์

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตการใช้ข้อมูล

รุ่น

KV-XD02

รูป

ข้อมูลจำเพาะของยูนิต

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรีส์: 0 ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยาย KV-8000/7000 ซีรีส์: 0 ถึง +55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรีส์: 10 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยาย KV-8000/7000 ซีรีส์: 5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1

อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรีส์: −20 ถึง +70°C*1
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยาย KV-8000/7000 ซีรีส์: −25 ถึง +75°C*1

ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรีส์: 10 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยาย KV-8000/7000 ซีรีส์: 5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1

แรงดันไฟฟ้า ของแหล่ง จ่ายไฟ

เมื่อใช้งานชุดขั้วต่อเทอร์มินัล แหล่งจ่ายไฟ

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรีส์: 24 VDC (−10%/+10%)
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยาย KV-8000/7000 ซีรีส์: 24 VDC (−15%/+20%)

เมื่อใช้ KV-PU1

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรีส์: 100 ถึง 240 VAC (−15%/+10%)
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยาย KV-8000/7000 ซีรีส์: 100 ถึง 240 VAC (−15%/+10%)

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000 ซีรีส์

จำนวนยูนิตสูงสุดที่เชื่อมต่อได้

1

อินเตอร์เฟซการเชื่อมต่อ

ขั้วต่อแบบแยกส่วน RJ-45 8 ตำแหน่ง × 2 พอร์ต

อัตราการส่งข้อมูล

100 Mbps, 1000 Mbps *3

สื่อในการส่งข้อมูล

100 Mbps: Category 5 หรือสูงกว่า UTP หรือ STP (แนะนำให้ใช้ STP)
1000 Mbps: Category 5e หรือสูงกว่า UTP หรือ STP (แนะนำให้ใช้ STP ชนิดสายชิลด์ 2 ชั้น)
*4

ความยาวสายเคเบิลสูงสุด

100 Mbps: 100 ม.
1000 Mbps: 100 ม.
*5

จำนวนฮับที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด

100 Mbps: 2
1000 Mbps: 1
*6

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

500 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 320 กรัม

ข้อมูลจำเพาะทั่วไปอื่นๆ

เหมือนกับยูนิต CPU

*1 ช่วงรับประกันที่ระบบสามารถใช้ได้
*2 ระบุตามอุณหภูมิในแผงควบคุมที่อยู่ด้านล่างของยูนิต
*3 รองรับฟังก์ชันการสลับ 100 Mbps/1000 Mbps MDI/MDI-X แบบอัตโนมัติ
*4 STP = สายเคเบิลสายเกลียวคู่แบบหุ้มฉนวน, UTP = สายเคเบิลสายเกลียวคู่แบบไม่หุ้มฉนวน
*5 ความยาวสายเคเบิลสูงสุดอิงตามระยะห่างระหว่าง KV-XD02 และสวิตช์ Ethernet
*6 ไม่จำกัดจำนวนสูงสุดเมื่อใช้สวิตช์ Ethernet

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตการสื่อสารกับฐานข้อมูล

รุ่น

KV-XCM02

รูป

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยายสำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์: 24 VDC (±10%)*1
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์: 24 VDC (−15%/+20%)*1

อุณหภูมิแวดล้อม

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยายสำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์: 0 ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2*3
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์: 0 ถึง +55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2*3

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยายสำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์: 10 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*2
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์: 5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*2

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยายสำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์: −20 ถึง +70°C*2
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์: −25 ถึง +75°C*2

ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยายสำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์: 10 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*2
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์: 5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*2

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่มีฝุ่นหรือก๊าซกัดกร่อน

ความสูง

2000 ม. หรือน้อยกว่า

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1500 Vp-p หรือมากกว่า; ระยะเวลาของพัลส์: 1 μs, 50 ns (ตามเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน);
ตามมาตรฐาน IEC (IEC 61000-4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1500 VAC เป็นเวลาหนึ่งนาที (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O และระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและตัวเครื่อง)

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือสูงกว่า (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O และระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอก และตัวเครื่องด้วยเมกโอห์มมิเตอร์ 500 VDC)

การป้องกันการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด 3.5 มม.*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง 9.8 m/s2*4

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด 1.75 มม.*4

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง 4.9 m/s2*4

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms, 2 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

ระดับมลภาวะ

2

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000/7500/7300

จำนวนยูนิตสูงสุดที่เชื่อมต่อได้

14

อินเตอร์เฟซการเชื่อมต่อ

ขั้วต่อแบบแยกส่วน RJ-45 8 ตำแหน่ง × 2 พอร์ต

อัตราการส่งข้อมูล

10BASE-T: 10 Mbps
100BASE-TX: 100 Mbps
1000BASE-T: 1000 Mbps
*5

สื่อในการส่งข้อมูล

10BASE-T: Category 3 หรือสูงกว่า UTP หรือ STP (แนะนำให้ใช้ STP)
100BASE-TX: Category 5 หรือสูงกว่า UTP หรือ STP (แนะนำให้ใช้ STP)
1000BASE-T: Category 5e หรือสูงกว่า UTP หรือ STP (แนะนำให้ใช้ STP ชนิดสายชิลด์ 2 ชั้น)
*6

ความยาวสายเคเบิลสูงสุด

100 ม.*7

จำนวนฮับที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด

10BASE-T: 4
100BASE-TX: 2
1000BASE-T: 1
*8

ฟังก์ชัน Ethernet

การสื่อสารผ่านหัวเสียบ, เซิร์ฟเวอร์ FTP, ไคลเอนท์ FTP, การสื่อสารลิงก์ระดับสูง ฯลฯ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

200 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม

ข้อมูลจำเพาะของความเข้ากันได้

ฐานข้อมูลที่รองรับ

Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MariaDB, MySQL, Oracle Database*9

จำนวนการเชื่อมต่อสูงสุด

4

SQL ที่รองรับ

INSERT*10, UPDATE, SELECT*10, DELETE, TRUNCATE, ขั้นตอนที่จัดเก็บไว้/การดำเนินการขั้นตอนที่จัดเก็บไว้

จำนวนสูงสุดของคอลัมน์ที่รองรับ

1024 (Microsoft SQL Server); 1000 (PostgreSQL, MariaDB, MySQL, Oracle Database)

ขนาดพื้นที่จัดเก็บบันทึกสูงสุด

200000 ไบต์*11

ฟังก์ชันการส่งบัฟเฟอร์ใหม่

ฟังก์ชันที่จะส่งบัฟเฟอร์คำสั่ง SQL หากการสื่อสารไม่สามารถเปิดใช้งานการส่งใหม่ได้เมื่อมีการเรียกคืนการสื่อสาร ความจุบัฟเฟอร์สูงสุด: 1 GB ต่อการเชื่อมต่อ (ต้องใช้การ์ด SD)

*1 ได้รับผ่านทางยูนิต CPU หรือยูนิตขยาย
*2 ช่วงรับประกันที่ระบบสามารถใช้ได้
*3 ระบุตามอุณหภูมิในแผงควบคุมที่อยู่ด้านล่างของยูนิต
*4 ตรงตามข้อกำหนด JIS B 3502 และ IEC 61131-2, 10 ครั้งในทิศทาง ตามแกน X, Y และ Z (เป็นเวลา 100 นาที)
*5 รองรับฟังก์ชันการสลับ 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps MDI/MDI-X แบบอัตโนมัติ
*6 STP = สายเคเบิลสายเกลียวคู่แบบหุ้มฉนวน, UTP = สายเคเบิลสายเกลียวคู่แบบไม่มีฉนวนหุ้ม
*7 ความยาวสายเคเบิลสูงสุดอิงตามระยะห่างระหว่าง KV-XCM02 และสวิตช์ Ethernet
*8 ไม่จำกัดจำนวนสูงสุดเมื่อใช้สวิตช์ Ethernet
*9 โปรดดูคู่มือสำหรับเวอร์ชันฐานข้อมูลที่รองรับ
*10 รองรับการแยกหลายส่วน/การแทรก
*11 เป็นขนาดสูงสุดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่สำรองไว้สำหรับอุปกรณ์ยูนิต CPU

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต DeviceNet®

รุ่น

KV-DN20

รูป

ชนิด

ยูนิต DeviceNet®

โปรโตคอลการสื่อสาร

ตรงตามข้อกำหนด DeviceNet®

ข้อมูลจำเพาะด้านการส่งข้อมูล

ความเร็วในการส่งข้อมูล

500 kbps, 250 kbps, 125 kbps

สื่อในการส่งข้อมูล

สายเคเบิลเฉพาะ 5 เส้น (สายระบบสัญญาณ 2, สายไฟ 2, สายชิลด์ 1)

ทอพอโลยีการเชื่อมต่อ

วิธีแบบหลายจุด

ความยาวสายเคเบิลสูงสุด

สายเคเบิลแบบหนา 500 ม. (ความเร็วในการส่งข้อมูล 125 kbps), 250 ม. (ความเร็วในการส่งข้อมูล 250 kbps), 100 ม. (ความเร็วในการส่งข้อมูล 500 kbps)
สายเคเบิลแบบบาง 100 ม. (ที่ความเร็วในการส่งข้อมูลทุกค่า)

จำนวนโหนดสูงสุด

64 (รวม Master, Slave, Configurator)

โหมด Master

จำนวนชิ้นที่เชื่อมต่อต่อเครือข่าย

สูงสุด 64

ชนิดการสื่อสาร

การสื่อสาร I/O (Poll/Bit-Strobe/COS/Cyclic) การสื่อสารด้วยข้อความ

ชนิดและขนาดของอุปกรณ์ที่ระบุ

รีเลย์หรือหน่วยความจำข้อมูล (ที่กำหนดต่อบล็อก)
ขนาดสูงสุด (ต่อบล็อก) [สำหรับการรีเลย์: อินพุต 64 ช่อง, เอาต์พุต 64 ช่อง, สำหรับหน่วยความจำข้อมูล: อินพุต 200 คำ, เอาต์พุต 200 คำ] × 2 บล็อก

วิธีระบุของอุปกรณ์

การกำหนดค่าอัตโนมัติ (คงที่หรือกำหนดจากด้านหน้า) และการกำหนดด้วยตนเอง

จำนวนชิ้นที่เชื่อมต่อกับ Slave ต่อยูนิต

สูงสุด 63

จำนวน I/O สูงสุดต่อ Slave

อินพุต: 2,048 จุด (128 คำ), เอาต์พุต: 2,048 จุด (128 คำ)

ความยาวข้อมูลของการสื่อสารด้วยข้อความ

การส่ง: 106 ไบต์, การรับ 110 ไบต์

โหมด Slave

จำนวนชิ้นที่เชื่อมต่อต่อเครือข่าย

สูงสุด 64

ชนิดการสื่อสาร

การสื่อสาร I/O (Poll) การสื่อสารด้วยข้อความโดยตรง

ชนิดและขนาดของอุปกรณ์ที่ระบุ

ขนาดสูงสุดของรีเลย์หรือหน่วยความจำข้อมูล
สำหรับรีเลย์: อินพุต 64 ช่อง/เอาต์พุต 64 ช่อง, สำหรับหน่วยความจำข้อมูล: อินพุต 128 คำ/เอาต์พุต 128 ค

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

วงจรภายใน: 24 VDC 45 mA หรือน้อยกว่า (ได้พลังงานจากยูนิต CPU)
วงจรการสื่อสาร: 24 VDC 25 mA หรือน้อยกว่า (ได้พลังงานจากคอนเนคเตอร์การสื่อสาร)

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตอินพุตกล้อง

รุ่น

KV-CA02*1

รูป

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

การกำหนดค่าระบบโดยใช้ยูนิตขยาย สำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์:
24 VDC (±10%) *2
การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะยูนิต ขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์:
24 VDC (-15% +20%) *2

อุณหภูมิแวดล้อม

การกำหนดค่าระบบโดยใช้ยูนิตขยาย สำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์:
0 ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) *3, *4
การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะยูนิต ขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์:
0 ถึง +55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) *3, *4

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

การกำหนดค่าระบบโดยใช้ยูนิตขยาย สำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์:
RH 10 ถึง 95% (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*3
การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะยูนิต ขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์:
RH 5 ถึง 95% (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*3

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

การกำหนดค่าระบบโดยใช้ยูนิตขยาย สำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์:
-20 ถึง +70°C*3
การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะยูนิต ขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์:
-25 ถึง +75°C*3

ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา

การกำหนดค่าระบบโดยใช้ยูนิตขยาย สำหรับ KV-5000/3000 ซีรีส์:
RH 10 ถึง 95% (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*3
การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะยูนิต ขยายสำหรับ KV-8000/7000 ซีรีส์:
RH 5 ถึง 95% (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*3

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่มีฝุ่นหรือก๊าซกัดกร่อน

ความสูง

2000 ม. หรือน้อยกว่า

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1500 Vp-p หรือมากกว่า;
ระยะเวลาของพัลส์: 1 µs, 50 ns (ตามเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน)
ตามมาตรฐาน IEC (IEC61000-4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1500 VAC เป็นเวลาหนึ่งนาที
(ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O และระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอก
และตัวเครื่อง)

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือสูงกว่า
(ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัลอินพุต และระหว่างขั้วเทอร์มินัล
ภายนอกและตัวเครื่อง
ด้วยเมกโอห์มมิเตอร์ 500 VDC)

การป้องกันการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 3.5 มม.*5

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*5

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง

ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 1.75 มม.*5

ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*5

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms,
2 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

ระดับมลภาวะ

2

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000

จำนวนยูนิตที่เชื่อมต่อสูงสุด

4

จำนวนพอร์ต

2

รุ่นกล้องที่รองรับ

KV-CA1H (กล้องมาตรฐานขนาดกะทัดรัด)
KV-CA1W (กล้องความละเอียดสูงที่มีมุมมองภาพกว้าง)

ความยาวสายเคเบิล

5/10/20 ม.*6

เวลาการบันทึก

ประมาณ 3 นาที*7

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

การสิ้นเปลืองกระแสภายใน

260 mA หรือน้อยกว่า*8

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม

*1 สำหรับ KV-8000 ซีรี่ส์
*2 ได้รับผ่านทางยูนิต CPU หรือยูนิตขยาย
*3 ช่วงรับประกันที่ระบบสามารถใช้ได้
*4 ระบุตามอุณหภูมิในแผงควบคุมที่อยู่ด้านล่างของยูนิต
*5 ตามมาตรฐาน JIS B 3502 และ IEC61131-2, เวลาสแกน: 10 ครั้ง ในทิศทาง ตามแกน X, Y และ Z (เป็นเวลา 100 นาที)
*6 ความยาวของสายเคเบิลกล้อง KV-C5/C10/C20
*7 เวลาบันทึกสำหรับ KV-CA1H หนึ่งชุด โดยมีการกำหนดการตั้งค่าดังต่อไปนี้ (ค่าเริ่มต้น)
เวลาการบันทึกจริงจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์ อัตราเฟรม และการตั้งค่าคุณภาพของภาพ อัตราเฟรม: 30 fps / คุณภาพ: 3
นอกจากนี้ วิดีโอที่บันทึกไว้จะถูกลบหลังจากปิดเครื่อง
*8 การสิ้นเปลืองกระแสไฟภายในสำหรับ KV-CA02 เท่านั้น การเชื่อมต่อกล้องจะทำให้การสิ้นเปลืองกระแสไฟภายในของกล้องที่เชื่อม
ต่ออยู่เพิ่มขึ้น

ด้านบนสุดของหน้า

กล้อง

รุ่น

KV-CA1H

KV-CAC1H

KV-CA1W

KV-CAC1R

รูป

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

10 ถึง 500 Hz; ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน:
0.033 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

−20 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ระดับการป้องกัน

IP65F*1 *2

IP64*4

IP65F*1 *2

IP64*4

ระดับมลภาวะ

3

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

ระยะการติดตั้ง

200 มม. ถึง ∞

แตกต่างกันตาม ชนิดเลนส์

100 มม. ถึง ∞

แตกต่างกันตาม ชนิดเลนส์

ระยะโฟกัส

3.8 มม. (คงที่)

1.05 มม. (คงที่)

มุมมองภาพ

มุมมองภาพแนวนอน: ประมาณ 60°
มุมมองภาพแนวตั้ง: ประมาณ 47°

มุมมองภาพแนวนอน: แตกต่างกันตาม ชนิดเลนส์
มุมมองภาพแนวตั้ง: แตกต่างกันตาม ชนิดเลนส์

มุมมองภาพแนวนอน: ประมาณ 180°
มุมมองภาพแนวตั้ง: ประมาณ 150°

มุมมองภาพแนวนอน: แตกต่างกันตาม ชนิดเลนส์
มุมมองภาพแนวตั้ง: แตกต่างกันตาม ชนิดเลนส์

ส่วนรับภาพ

CMOS สีขนาด 1/2.9 นิ้ว

ความละเอียด

640 (H) × 480 (V)

1280 (H) × 960 (V)

อัตราเฟรม

10/30/120 fps

10/30 fps

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

การสิ้นเปลืองกระแสภายใน

70 mA หรือน้อยกว่า *3

น้ำหนัก

ประมาณ 90 กรัม

ประมาณ 65 กรัม

ประมาณ 140 กรัม

ประมาณ 65 กรัม

*1 ระดับการป้องกันจะได้รับการประเมินเมื่อต่อสายเคเบิลกล้อง
*2 “F” แสดงระดับการป้องกันน้ำมันตามมาตรฐาน JIS C 0920
*3 การสิ้นเปลืองกระแสไฟสูงสุดภายในกล้องเมื่อพลังงานที่จ่ายให้กับยูนิต CPU คือ 24 VDC (−15%/+20%) การสิ้นเปลืองกระแสไฟ สูงสุดภายในกล้องอยู่ที่ 120 mA เมื่อพลังงานจากยูนิตที่จ่ายไปยังกล้องคือ 12 ถึง 24 VDC (−10%/+20%)
*4 ระดับการป้องกันจะได้รับการประเมินเมื่อต่อสายเคเบิลกล้องและเลนส์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน IP64

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องจ่ายไฟ

รุ่น

KV-PU1*1

รูป

ชนิด

เครื่องจ่ายไฟ AC

แรงดันแหล่งจ่ายไฟเข้า

100 ถึง 240 VAC (+10 %, -15 %) (50/60 Hz)

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

24 VDC ±10%

ความจุของเอาต์พุต

1.8 A (รวมกระแสไฟที่จ่ายไปยังยูนิตต่างๆ และแหล่งจ่ายไฟเสริม)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟภายใน

0.96 A หรือน้อยกว่า

เวลาหยุดชั่วขณะ

20 ms หรือน้อยกว่า (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข I/O ที่ก􀃏ำหนด)

เวลาเริ่มต้น

สูงสุด 3 วินาทีหรือน้อยกว่า

เอาต์พุตข้อผิดพลาด

รูปแบบเอาต์พุต

รีเลย์ (หน้าสัมผัส NC)

อัตราการโหลด

24 VDC 0.5 A

ความต้านทานขณะ ON

50 mΩ หรือน้อยกว่า

เวลาตอบสนอง

OFF ถึง ON: 10 ms หรือน้อยกว่า, ON ถึง OFF: 5 ms หรือน้อยกว่า

อายุรีเลย์

ระบบไฟฟ้า: 100,000 ครั้งหรือมากกว่า (20 ครั้ง/นาที) กลไก: 20 ล้านครั้งหรือมากกว่า

การเปลี่ยนรีเลย์

ทำไม่ได้

น้ำหนัก

ประมาณ 300 กรัม

*1 (สำหรับ KV-8000, KV-7000 ซีรีส์)

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต I/O ระยะไกล ยูนิตอินพุตขยาย

รุ่น

KV-NC16EX

KV-NC16EXE

KV-NC32EX

รูป

ยูนิตอินพุตขยาย

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

คอนเนคเตอร์

ชุดขั้วต่อแบบยุโรป

คอนเนคเตอร์

จำนวนอินพุต

16 จุด

32 จุด

ขั้วอินพุต

โหมด 24 VDC, โหมด 5 VDC

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

โหมด 24 VDC

5.2 mA

โหมด 5 VDC

1 mA

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

โหมด 24 VDC

19 V

โหมด 5 VDC

3.5 V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 24 VDC

1.5 mA

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 5 VDC

1.5 V

การต่อสายร่วม

16 จุด/จุดร่วม 1 จุด (2 ขั้ว)*1

16 จุด/จุดร่วม 1 จุด (16 ขั้ว) *2

32 จุด/จุดร่วม 1 จุด (2 ขั้ว)*1

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต (การสลับสี่ระดับ)

เวลาอินพุต เวลาคงที่ของอินพุต

จาก OFF เป็น ON: ปกติ

25 µs : 10 µs
300 µs : 240 µs
1 ms : 1 ms
10 ms : 10 ms

จาก OFF เป็น ON: สูงสุด

25 µs : 50 µs
300 µs : 290 µs
1 ms : 1.2 ms
10 ms : 11 ms

จาก ON เป็น OFF: ปกติ

25 µs : 50 µs
300 µs : 280 µs
1 ms : 1 ms
10 ms : 10 ms

จาก ON เป็น OFF: สูงสุด

25 µs : 150 µs
300 µs : 390 µs
1 ms : 1.2 ms
10 ms : 11 ms

ความต้านทานอินพุต

4.4 kΩ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

20 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 100 ก.

ประมาณ 120 ก.

ประมาณ 110 ก.

*1 KV-NC16EX และ KV-NC32EX มีขั้ว COM 2 ขั้ว แต่ขั้วเหล่านี้จะใช้ร่วมกันภายใน
*2 KV-NC16EXE มีขั้วเอาต์พุต COM 16 ขั้ว แต่ขั้วเหล่านี้จะใช้ร่วมกันภายใน

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต I/O ระยะไกล ยูนิตอินพุตขยาย

รุ่น

KV-N16EX

KV-N8EX

รูป

ยูนิตอินพุตขยาย

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

บล็อกขั้วต่อ

ขั้วอินพุต

โหมด 24 VDC, โหมด 5 VDC

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

โหมด 24 VDC

5.3mA

โหมด 5 VDC

1mA

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

โหมด 24 VDC

19V

โหมด 5 VDC

3.5V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 24 VDC

1.5mA

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 5 VDC

1.5V

การต่อสายร่วม

16 จุด/1 จุดร่วม (2 ขั้ว)*1

8 จุด/1 จุดร่วม (2 ขั้ว)*1

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต (การสลับสี่ระดับ)

เวลาอินพุต เวลาคงที่ของอินพุต

จาก OFF เป็น ON: ปกติ

25µs : 10µs
300µs : 240µs
1ms : 1ms
10ms : 10ms

จาก OFF เป็น ON: สูงสุด

25µs : 50µs
300µs : 290µs
1ms : 1.2ms
10ms : 11ms

จาก ON เป็น OFF: ปกติ

25µs : 50µs
300µs : 280µs
1ms : 1ms
10ms : 10ms

จาก ON เป็น OFF: สูงสุด

25µs : 150µs
300µs : 390µs
1ms : 1.2ms
10ms : 11ms

ความต้านทานอินพุต

4.3kΩ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

20mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 220 กรัม

ประมาณ 150 กรัม

*1 KV-N8EX และ KV-N16EX มีขั้ว COM 2 ขั้ว แต่ขั้วเหล่านี้จะใช้ร่วมกันภายใน

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต I/O ระยะไกล ยูนิตเอาต์พุตขยาย

รุ่น

KV-NC16ETE

KV-NC16ETPE

KV-NC8ER

รูป

ยูนิตเอาต์พุตขยาย

โหมดเอาต์พุต

เอาต์พุต MOSFET (พร้อมฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน)*1*2

รีเลย์

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

ชุดขั้วต่อแบบยุโรป

อัตราการโหลด

30 VDC, 0.2 A*3

250 VAC / 30 VDC, 2 A

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

-

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.6 VDC หรือน้อยกว่า

ความต้านทานขณะ ON

-

50 mΩ หรือน้อยกว่า

การต่อสายร่วม

16 จุด/1 จุดร่วม (16 ขั้ว)*4*5

4 จุด/จุดร่วม 1 จุด (4 ขั้ว) *6

เวลาตอบ สนอง

จาก OFF เป็น ON

100 µs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

10 ms หรือน้อยกว่า

จาก ON เป็น OFF

200 µs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

อายุรีเลย์

-

ระบบไฟฟ้า: 100,000 รอบขึ้นไป (20 รอบ/นาที) กลไก: 20,000,000 รอบ หรือสูงกว่า

การถอดเปลี่ยนรีเลย์

ไม่ได้

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

30 mA หรือน้อยกว่า

70 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 120 ก.

ประมาณ 130 ก.

*1 แม้ว่าจะตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินเฟสเดียวก็ตาม การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตมีสถานะเป็น OFF) และการกู้คืนอัตโนมัติ ก็จะเกิดขึ้นซ้ำสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วม (เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC16ET(P)E) จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก
*2 ชนิดเอาต์พุตซิงค์จะใช้เอาต์พุต MOSFET (N-ch) ชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิดจะใช้เอาต์พุต MOSFET (P-ch)
*3 อัตราการโหลดสำหรับขั้วต่อร่วมอยู่ที่ 1.6 A สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC32ET(P) และ 3.2 A สำหรับ KV-NC16ET(P)E
*4 KV-NC16ET(P), KV-NC16ET(P)E, และ KV-NC32ET(P) COM จะมีการต่อแบบลัดวงจรไว้ภายใน
*5 เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC16ET(P)E
*6 KV-N16ER มีสี่ขั้วสำหรับ C0 และ C1 แต่ละตัวตามลำดับ ซึ่งมีการต่อแบบลัดวงจรไว้ภายใน (C0 และ C1 จะเป็นอิสระต่อกัน)

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต I/O ระยะไกล ยูนิตเอาต์พุตขยาย

รุ่น

KV-NC16ET

KV-NC16ETP

KV-NC32ET

KV-NC32ETP

รูป

ยูนิตเอาต์พุตขยาย

โหมดเอาต์พุต

เอาต์พุต MOSFET (พร้อมฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน)*1*2

เอาต์พุต MOSFET (พร้อมฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน)*6*2

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

คอนเนคเตอร์

อัตราการโหลด

30 VDC, 0.2 A*3

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.6 VDC หรือน้อยกว่า

ความต้านทานขณะ ON

-

โหลดขั้นตำที่ใช้ได้

การต่อสายร่วม

16 จุด/1 จุดร่วม (2 ขั้ว)*4*5

32 จุด/1 จุดร่วม (2 ขั้ว)*4*7

เวลาตอบ สนอง

จาก OFF เป็น ON

100 µs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

จาก ON เป็น OFF

200 µs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

อายุรีเลย์

-

การถอดเปลี่ยนรีเลย์

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

30 mA หรือน้อยกว่า

50 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 100 ก.

ประมาณ 110 ก.

*1 แม้ว่าจะตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินเฟสเดียวก็ตาม การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตมีสถานะเป็น OFF) และการกู้คืนอัตโนมัติ ก็จะเกิดขึ้นซ้ำสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วม (เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC16ET(P)E) จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก
*2 ชนิดเอาต์พุตซิงค์จะใช้เอาต์พุต MOSFET (N-ch) ชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิดจะใช้เอาต์พุต MOSFET (P-ch)
*3 อัตราการโหลดสำหรับขั้วต่อร่วมอยู่ที่ 1.6 A สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC32ET(P) และ 3.2 A สำหรับ KV-NC16ET(P)E
*4 KV-NC16ET(P), KV-NC16ET(P)E, และ KV-NC32ET(P) COM จะมีการต่อแบบลัดวงจรไว้ภายใน
*5 เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC16ET(P)E
*6 แม้ว่าจะตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินเฟสเดียวก็ตาม การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตมีสถานะเป็น OFF) และการกู้คืนอัตโนมัติ ก็จะเกิดขึ้นซ้ำสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วม (เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 015 หรือ 100 ถึง 115 สำหรับกรณี KV-NC32ET(P)) จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก
*7 เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 015 หรือ 100 ถึง 115 สำหรับกรณี KV-NC32ET(P).

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต I/O ระยะไกล ยูนิตเอาต์พุตขยาย

รุ่น

KV-N16ER

KV-N16ET

รูป

ยูนิตเอาต์พุตขยาย

จำนวนเอาต์พุต

16 จุด

โหมดเอาต์พุต

รีเลย์

MOSFET
(พร้อมฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน) *2 *3

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัล

อัตราการโหลด

250 VAC/30 VDC, 2 A

30 VDC, 0.5 A

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 μA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.8 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.5 A)
0.6 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.3 A)

ความต้านทานขณะ ON

50 mΩ หรือน้อยกว่า

การต่อสายร่วม

4 จุด/จุดร่วม 1 จุด
(8 ขั้ว) *1

16 จุด/1 จุดร่วม
(8 ขั้ว) *4 *5

เวลาตอบ สนอง

จาก OFF เป็น ON

10 ms หรือน้อยกว่า

100 μs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

จาก ON เป็น OFF

200 μs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

อายุรีเลย์

ระบบไฟฟ้า: 100000 รอบขึ้นไป (20 รอบ/นาที)
กลไก: 20000000 รอบหรือสูงกว่า

การถอดเปลี่ยนรีเลย์

ไม่ได้

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

100 mA หรือน้อยกว่า

40 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 260 กรัม

ประมาณ 210 กรัม

*1 KV-N16ER มีสองขั้วสำหรับ C0, C1, C2 และ C3 แต่ละตัวตามลำดับ ซึ่งมีการต่อแบบลัดวงจรไว้ภายใน (C0, C1, C2 และ C3 จะเป็นอิสระต่อกัน)
*2 แม้ว่าจะตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินเฟสเดียวก็ตาม การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตจะปิด) และการกู้คืนอัตโนมัติสำหรับเอาต์พุตทั้งหมด ภายในจุดร่วมก็จะถูกทำซ้ำ (เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับกรณีของ KV-NC16ET(P)) จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก
*3 เอาต์พุต MOSFET (N-ch) สำหรับชนิดเอาต์พุตซิงค์; เอาต์พุต MOSFET (P-ch) สำหรับชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิด
*4 ขั้ว COM ของ KV-N8ET และ KV-N16ET จะมีการต่อแบบลัดวงจรไว้ภายใน
*5 เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับกรณีของ KV-NC16ET(P)

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต I/O ระยะไกล ยูนิตเอาต์พุตขยาย

รุ่น

KV-N8ER

KV-N8ET

รูป

ยูนิตเอาต์พุตขยาย

จำนวนเอาต์พุต

8 จุด

โหมดเอาต์พุต

รีเลย์

MOSFET
(พร้อมฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน) *1 *2

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัล

อัตราการโหลด

250 VAC/30 VDC, 2 A

30 VDC, 0.5 A

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 μA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.8 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.5 A)
0.6 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.3 A)

ความต้านทานขณะ ON

50 mΩ หรือน้อยกว่า

การต่อสายร่วม

แยกอิสระ

8 จุด/จุดร่วม 1 จุด
(4 ขั้ว) *3

เวลาตอบ สนอง

จาก OFF เป็น ON

10 ms หรือน้อยกว่า

100 μs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

จาก ON เป็น OFF

200 μs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

อายุรีเลย์

ระบบไฟฟ้า: 100000 รอบขึ้นไป (20 รอบ/นาที)
กลไก: 20000000 รอบหรือสูงกว่า

การถอดเปลี่ยนรีเลย์

ไม่ได้

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

60 mA หรือน้อยกว่า

30 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 230 กรัม

ประมาณ 160 กรัม

*1 แม้ว่าจะตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินเฟสเดียวก็ตาม การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตจะปิด) และการกู้คืนอัตโนมัติสำหรับเอาต์พุตทั้งหมด ภายในจุดร่วมก็จะถูกทำซ้ำ (เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับกรณีของ KV-NC16ET(P)) จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก
*2 เอาต์พุต MOSFET (N-ch) สำหรับชนิดเอาต์พุตซิงค์; เอาต์พุต MOSFET (P-ch) สำหรับชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิด
*3 ขั้ว COM ของ KV-N8ET และ KV-N16ET จะมีการต่อแบบลัดวงจรไว้ภายใน

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิต I/O ระยะไกล

รุ่น

KV-N8EXR

KV-N8EXT

รูป

ยูนิตอินพุตขยาย

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

บล็อกขั้วต่อ

จำนวนอินพุต

8

ขั้วอินพุต

โหมด 24 VDC, โหมด 5 VDC

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

26.4 VDC

อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต

โหมด 24 VDC

5.3mA

โหมด 5 VDC

1mA

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

โหมด 24 VDC

19V

โหมด 5 VDC

3.5V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 24 VDC

1.5mA

แรงดันไฟสูงสุดขณะ OFF

โหมด 5 VDC

1.5V

การต่อสายร่วม

8 จุด/1 จุดร่วม (1 ขั้ว)*1

ค่าเวลาคงที่ของอินพุต (การสลับสี่ระดับ)

เวลาอินพุต เวลาคงที่ของอินพุต

จาก OFF เป็น ON: ปกติ

25µs : 10µs
300µs : 240µs
1ms : 1ms
10ms : 10ms

จาก OFF เป็น ON: สูงสุด

25µs : 50µs
300µs : 290µs
1ms : 1.2ms
10ms : 11ms

จาก ON เป็น OFF: ปกติ

25µs : 50µs
300µs : 280µs
1ms : 1ms
10ms : 10ms

จาก ON เป็น OFF: สูงสุด

25µs : 150µs
300µs : 390µs
1ms : 1.2ms
10ms : 11ms

ความต้านทานอินพุต

4.3kΩ

ยูนิตเอาต์พุตขยาย

จำนวนเอาต์พุต

8

โหมดเอาต์พุต

รีเลย์

MOSFET (N-ch; พร้อมฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน)*4

อัตราการโหลด

250 VAC / 30 VDC 2A

30 VDC, 0.5 A

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.8 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.5 A), 0.6 VDC หรือน้อยกว่า (ที่เอาต์พุต 0.3 A)

ความต้านทานขณะ ON

50mΩ หรือน้อยกว่า

การต่อสายร่วม

4/จุดร่วม (2 ขั้ว)*2*3

8/จุดร่วม (4 ขั้ว)*2*5

เวลาตอบ สนอง

จาก OFF เป็น ON

10ms หรือน้อยกว่า

100 µs หรือน้อยกว่า
(ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

จาก ON เป็น OFF

200 µs หรือน้อยกว่า
(ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

อายุรีเลย์

ทางไฟฟ้า : 100000 รอบ ขึ้นไป (20 รอบ/นาที) ทางกล : 20000000 รอบขึ้นไป

การถอดเปลี่ยนรีเลย์

เป็นไปไม่ได้

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

60mA หรือน้อยกว่า

30mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 230 กรัม

ประมาณ 210 กรัม

*1 ขั้ว COM อินพุตและ COM เอาต์พุตเป็นอิสระต่อกัน
*2 จุดร่วมอินพุตและจุดร่วมเอาต์พุตนั้นจะเป็นอิสระจากกัน
*3 มี 2 C1 และ C2 สำหรับเอาต์พุต KV-N8EXR แต่แต่ละคู่จะใช้ร่วมกันภายใน (C1 และ C2 จะมีการกั้นแยกจากกัน)
*4 แม้ว่าจะตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินเฟสเดียวก็ตาม การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตจะปิด) และการกู้คืนอัตโนมัติก็จะถูกทำซ้ำสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วม จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก
*5 มีจุดร่วม KV-N8EXT 4 จุด แต่ใช้ร่วมกันภายใน

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตแบบอะนาล็อก

รุ่น

KV-N3AM

KV-NC2DA

รูป

ความเร็วในการแปลงค่า

80 µs/ช่อง*1

80µs/CH

การแปลงค่า

การแปลง A/D , การแปลง D/A

การแปลง D/A

จุด

การแปลง A/D : 2 (ปลายด้านเดียว) , การแปลง D/A : 1

2

ช่วง/ความละเอียด

แรงดันไฟฟ้า

-10 V ถึง +10 V

1/8000 2.5mV

0 ถึง 10 V

1/4000 2.5mV

0 ถึง 5 V

1/4000 1.25mV

1 ถึง 5 V

1/3200 1.25mV

กระแสไฟ

0 ถึง 20 mA

1/4000 5µA

4 ถึง 20 mA

1/3200 5µA

ความเที่ยงตรง ของการแปลงค่า

แรงดันไฟฟ้า

ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ

การแปลง A/D : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C), การแปลง D/A : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C)

±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C)
±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C)

มีการชดเชยอุณหภูมิ

การแปลง A/D : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), การแปลง D/A : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C)

กระแสไฟ

ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ

การแปลง A/D : ±0.4% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.6% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C), การแปลง D/A : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C)

มีการชดเชยอุณหภูมิ

การแปลง A/D : ±0.4% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), การแปลง D/A : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C)

ความต้านทานอินพุต

แรงดันไฟฟ้า

การแปลง A/D : 5MΩ

กระแสไฟ

การแปลง A/D : 250MΩ

อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์

แรงดันไฟฟ้า

การแปลง A/D : ±15V

กระแสไฟ

การแปลง A/D : ±30mA

วิธีการแยก

ระหว่างอินพุตแบบอะนาล็อก

มีการกั้นแยก (โฟโตคับเปลอร์, ทรานสฟอร์มเมอร์)

ยูนิตการแปลงค่า A/D และ D/A

วิธีการแยก

ระหว่างอินพุตกับเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

ไม่มีการกั้นแยก

วิธีการแยก

ระหว่าง Channel อินพุตแบบอะนาล็อก

การแปลง A/D : ไม่มีการกั้นแยก

ไม่มีการกั้นแยก

ความต้านทานการโหลดตำสุด

แรงดันไฟฟ้า

การแปลง D/A : 1kΩ

1kΩ

ความต้านทานการโหลดสูงสุด

กระแสไฟ

การแปลง D/A : 600kΩ

600Ω

ฟังก์ชันพิเศษ

การสลับช่วงเอาต์พุต การชดเชยข้อมูลเอาต์พุต
การปรับสเกล การคงข้อผิดพลาด
การเตือนค่าขีดจำกัดบน/ล่าง ขีดจำกัดเอาต์พุต
การข้ามช่อง เอาต์พุตในโหมด PROG

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

120mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

200 กรัม

*1 เมื่อใช้การชดเชยความผันแปรของอุณหภูมิ จะมีการเพิ่มเวลาการชดเชยความผันแปรของอุณหภูมิ 80 µs ไม่ว่าจะใช้กี่ช่องก็ตาม

ด้านบนสุดของหน้า