1. หน้าหลัก
 2. ฝ่ายสนับสนุน
 3. การสนับสนุนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
 4. บริการลูกค้าสำหรับ PLC/HMI

บริการลูกค้าสำหรับ PLC/HMI

รายการใหม่

รายการก่อนหน้า

อัพเดทเมื่อ 21/09/2021

KV STUDIO Ver.11.30 (เวอร์ชันสากล)
 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว
KV REPLAY VIEWER Ver.2.30 (เวอร์ชันสากล)
 • • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว
คู่มือKV STUDIO Ver.11
 • • เผยแพร่ Ver.11.005 (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.11.005 (เวอร์ชันภาษาจีน (Simplified)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.11.005 (เวอร์ชันภาษาจีน (Traditional)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.11.005 (เวอร์ชันภาษาเกาหลี) แล้ว
คู่มือ KV REPLAY VIEWER Ver.2
 • • เผยแพร่ Ver.2.006 (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.006 (เวอร์ชันภาษาจีน (Simplified)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.006 (เวอร์ชันภาษาจีน (Traditional)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.006 (เวอร์ชันภาษาเกาหลี) แล้ว
VT STUDIO Ver.8.21 (เวอร์ชันสากล)
 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว
Soft-VT Ver.2.03 (เวอร์ชันสากล)
 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว