1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารและกิจกรรม
  3. จดหมายข่าว
  4. จดหมายข่าว 2021

จดหมายข่าว 2021

08 มิถุนายน 2021

หัวข้อ :

[Traceability] ระบบการมาร์กและการอ่านที่ตรวจสอบย้อนกลับได้จริง

e-News@KEYENCE
ตัวอย่างล่าสุดของระบบการมาร์กและการอ่านที่ตรวจสอบย้อนกลับได้จริง
เลเซอร์มาร์กเกอร์และเครื่องอ่านโค้ดมีความสำคัญ
ในการตรวจสอบย้อนกลับ อ่านเกี่ยวกับตัวอย่าง
การติดตั้งระบบจริงของ KEYENCE
การวัดขนาดอัตโนมัติ
ได้ถึง 300 ตำแหน่ง
ทุกคนสามารถทำการวัดได้อย่างแม่นยำในเวลา
เพียงไม่กี่วินาทีด้วย IM-8000 ซีรีส์ ซึ่งเป็นระบบ
ที่ใช้งานง่ายโดยที่คุณจะลืมวิธีวัดแบบเดิมๆ ไปเลย
[ผลิตภัณฑ์ใหม่] เหมาะสำหรับ
ชิ้นงานขนาดใหญ่!
นอกเหนือจากหัวเซนเซอร์ตรวจวัดความแม่นยำสูง
ของ KEYENCE หัวเซนเซอร์ของเลเซอร์โปรไฟล์
3200 จุด/โปรไฟล์ ยังมีความกว้างในการวัดสูงสุด
ถึง 720 มม.สามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน
ที่หลากหลายตั้งแต่การวัดที่มีความแม่นยำสูงไป
จนถึงการวัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่
ตัวอย่างการใช้งาน
ดิจิตอลไมโครสโคปรุ่นล่าสุด
ค้นพบตัวอย่างการใช้งานจริงจาก 12 อุตสาหกรรม
ซึ่งรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ LCD อาหารและยา
คุณสามารถดูได้ว่า VHX ซีรีส์ ช่วยให้การตรวจสอบ
ชิ้นงานมีความแม่นยำและสามารถตรวจสอบชิ้นงาน
ที่หลากหลายได้อย่างไร!
การตรวจสอบย้อนกลับ
ด้วยเครื่องอ่านโค้ด
ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังค่อยๆ
ปรับใช้การผลิตแบบใช้โค้ดและการจัดการ
กระบวนการ มาดูกันว่าเครื่องอ่านโค้ดทำให้
การตรวจสอบย้อนกลับเป็นเรื่องง่ายและ
มีประสิทธิภาพได้อย่างไรจากตัวอย่าง
การใช้งานจริง
[ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ PLC]
คู่มือ สำหรับผู้เริ่มต้นใช้ KV-8000
และความรู้พื้นฐาน PLC
เหมาะกับผู้เริ่มต้นใช้งาน PLC ซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ของการควบคุมอุปกรณ์ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ
ตั้งแต่บทบาทและหน้าที่หลักของ PLC ไปจนถึง
การทำงานพื้นฐานที่คุณสามารถใช้กับ PLC ได้
นี่คือคำแนะนำดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมผู้ใช้ PLC
โซลูชันการวัด 3 มิติสำหรับ
ชิ้นส่วนพลาสติก / ยางขนาดเล็ก
ด้วย VR ซีรีส์
การวัดความบิดเบี้ยว การเสียรูปทรงและรอยบุบ
บนวัตถุขนาดเล็กในแบบ 3 มิติ อาจเป็นเรื่องยากมาก
คุณสามารถค้นพบตัวอย่างการใช้งานจริงที่จะทำให้
เห็นว่าระบบการวัด 3 มิติ ของ KEYENCE
แก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร
ตัวอย่างการใช้งานระบบวิชันซิสเต็ม
ในอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์
วิชันซิสเต็มของ KEYENCE ช่วยเพิ่มความแม่นยำ
ในการตรวจสอบรูปลักษณ์ ซึ่งสามารถทำงาน
ได้อัตโนมัติ ด้วยระบบไฟที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา
คู่มือนี้แนะนำตัวอย่างการใช้งานการตรวจสอบซึ่ง
รวมถึงอนุภาคแปลกปลอมในภาชนะบรรจุเยลลี่
การปรับปรุงการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่มี
อุปกรณ์หลากหลายแบบให้เลือกใช้
อุปกรณ์กำจัดไฟฟ้าสถิตที่มีหลากหลายแบบ
ของ KEYENCE ทำให้สามารถเลือกอุปกรณ์
ที่มีความเหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะ
และตำแหน่งการติดตั้งได้อย่างง่ายดาย
สามารถดูตัวอย่างการใช้งานจริงเพื่อช่วยให้คุณ
เลือกเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตที่เหมาะสำหรับ
ไซต์งานของคุณ
การตรวจสอบการไหลต่ำสุด 0.1 มล.
+ การออกแบบแคลมป์จับให้เหมาะ
สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
เซนเซอร์ตรวจจับการไหล FD-X ซีรีส์
สามารถใช้งานได้ในพื้นที่การผลิตที่หลากหลาย

- ตรวจสอบปริมาณการจ่าย / การเติมโดยไม่ต้อง
สัมผัสกับของเหลว
- ตรวจสอบปริมาณการพ่น / เคลือบโดยไม่ทำให้
ความดันลดลง
- ตรวจสอบปริมาณสารหล่อเย็น / สารปลดแม่พิมพ์
ด้วยการติดตั้งที่ง่ายดาย
- ตรวจสอบปริมาณการไหลของน้ำมันหล่อลื่นโดย
ไม่จำเป็นต้องหยุดการทำงาน