ผลิตภัณฑ์

รุ่นต่างๆ

เซนเซอร์ (Sensor)

เซนเซอร์ (Sensor)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการประยุกต์ใช้งานแบบอเนกประสงค์ ซึ่งรวมถึงการมีอยู่/ไม่มีอยู่ และความแตกต่างของชิ้นส่วน

เซนเซอร์วัดขนาด (Measurement Sensor)

เซนเซอร์วัดขนาด (Measurement Sensor)

เซนเซอร์วัดระยะด้วย เซนเซอร์วัดตำแหน่ง และเซนเซอร์สำหรับวัดเลเซอร์ความแม่นยำสูงแบบไม่สัมผัส

เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัด

ระบบการวัดด้วยแสงอัตโนมัติแบบครบวงจร

กล้องไมโครสโคป (Microscope)

กล้องไมโครสโคป (Microscope)

ไมโครสโคปขั้นสูงสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

กล้องตรวจสอบชิ้นงาน (Vision Camera)

กล้องตรวจสอบชิ้นงาน (Vision Camera)

ดำเนินการตรวจสอบอัตโนมัติและการระบุชิ้นส่วนโดยใช้วิชันซิสเต็มและวิชันเซนเซอร์หลากชนิดของเรา

อุปกรณ์ควบคุม (PLC)

อุปกรณ์ควบคุม (PLC)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการควบคุมเครื่องจักร ซึ่งรวมถึงเคาน์เตอร์และ Programmable Logic Controller

เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)

เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)

ปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายจากเครื่องจักร

เซนเซอร์วัดค่าอื่นๆ (Process Sensor)

เซนเซอร์วัดค่าอื่นๆ (Process Sensor)

กระบวนการของอุปกรณ์ตรวจสอบซึ่งรวมถึงแรงดันและการไหล

เลเซอร์มาร์กเกอร์ / เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิต

เลเซอร์มาร์กเกอร์ / เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิต

ตัด กัดกรด และมาร์กบาร์โค้ด รหัสวันที่ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และโลโก้บนพื้นผิวต่างๆ

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต (Ionizer)

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต (Ionizer)

ปกป้องผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์จากผลกระทบที่เป็นอันตรายของประจุไฟฟ้าสถิต

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1-D/2-D แบบติดตั้งกับที่และเครื่องสแกนชนิดมือถือสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ

ช่วงการอ่านที่กว้างเป็นพิเศษและความเร็วของผลิตภัณฑ์นี้จะทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานดีขึ้นอย่างมาก และยังมีฟังก์ชันที่ช่วยให้ทำงานได้ด้วยมือเดียว

เลือกดูตามอุตสาหกรรม