ระบุและตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม ใหม่ เครื่องวิเคราะห์ธาตุ ด้วยเลเซอร์EA-300 ซีรีส์

การวิเคราะห์ธาตุได้ในคลิกเดียว

การตรวจจับและนับจำนวนโดยอัตโนมัติ

ดูภาพและระบุธาตุและวัสดุได้จากทุกด้านทุกมุม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก