1. หน้าหลัก
 2. ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

งานแสดงเด่น

22 มิถุนายน 2021
 • ตัวอย่างการติดตั้งและการวิเคราะห์
  แบบ 3 มิติ ในเวลาเพียง 1 วินาที
 • ขอแนะนำเลเซอร์ดิสเพลสเมนต์
  เซนเซอร์ตามหลักการใหม่ที่มี
  กล้องในตัวและเลเซอร์
 • วัดขนาดชิ้นงานรวดเร็วและแม่นยำ
 • ปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ไฟฟ้า
  ด้วยระบบวิชันซิสเต็ม
08 มิถุนายน 2021
 • ตัวอย่างล่าสุดของระบบการมาร์กและการอ่านที่ตรวจสอบย้อนกลับได้จริง
 • การวัดขนาดอัตโนมัติ
  ได้ถึง 300 ตำแหน่ง
 • [ผลิตภัณฑ์ใหม่] เหมาะสำหรับ
  ชิ้นงานขนาดใหญ่!
 • ตัวอย่างการใช้งาน
  ดิจิตอลไมโครสโคปรุ่นล่าสุด
 • การตรวจสอบย้อนกลับ
  ด้วยเครื่องอ่านโค้ด
 • [ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ PLC]
  คู่มือ สำหรับผู้เริ่มต้นใช้ KV-8000
  และความรู้พื้นฐาน PLC
 • โซลูชันการวัด 3 มิติสำหรับ
  ชิ้นส่วนพลาสติก / ยางขนาดเล็ก
  ด้วย VR ซีรีส์
 • ตัวอย่างการใช้งานระบบวิชันซิสเต็ม
  ในอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์
 • การปรับปรุงการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่มี
  อุปกรณ์หลากหลายแบบให้เลือกใช้
 • การตรวจสอบการไหลต่ำสุด 0.1 มล.
  + การออกแบบแคลมป์จับให้เหมาะ
  สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
24 พฤษภาคม 2021
 • รู้ลึกรู้จริง! รวมความรู้
  เกี่ยวกับโค้ด 2D ทุกชนิด!
 • กล้องไมโครสโคป
  ของ KEYENCE ที่บริษัท
  กว่า 20,000 แห่งทั่วโลกใช้!
 • [ใหม่] สร้างความปลอดภัยของ
  เครื่องจักรทำได้ง่ายด้วย
  สวิตช์ประตูนิรภัย
 • ใช้เวลาน้อยลงในการแก้ไข
  ปัญหาด้วยเครื่องบันทึก
  การทำงานของเครื่อง PLC
  รุ่น KV-8000
 • ระบบการวัดขนาด รูปร่าง ความหยาบแบบครบจบ ในเครื่องเดียว
 • [ใหม่] เลเซอร์โปรไฟเลอร์
  รุ่นระยะไกลของ KEYENCE!
 • วิชันซิสเต็ม - การรักษาคุณภาพ
  ของผลิตภัณฑ์สุขอนามัยและยา
 • ลดค่าใช้จ่ายโดยการป้องกัน
  ความผิดปกติของเซนเซอร์
 • ปรับปรุงอุตสาหกรรม
  ยานยนต์ด้วยเครื่องอ่านโค้ด
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ
  การตรวจสอบได้พร้อมกัน

ข่าวสารด้านเทคนิค

ศึกษาข้อมูลล่าสุดของเซนเซอร์ วิชันซิสเต็ม เครื่องมือวัด เลเซอร์มาร์กเกอร์ และไมโครสโคป