1. หน้าหลัก
  2. โซลูชัน
  3. กรณีศึกษา
  4. เครื่องวัดในราคาที่สามารถซื้อหาได้และไว้วางใจได้ 100% สำหรับโรงงานผลิตเหล็ก

เครื่องวัดในราคาที่สามารถซื้อหาได้และไว้วางใจได้ 100% สำหรับโรงงานผลิตเหล็ก

ภูมิหลัง:

โรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ที่มีศูนย์บริการหลายแห่งทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ที่เป็นผู้จัดทำม้วนโลหะเพื่อการขึ้นรูปโลหะ อุปกรณ์เครื่องจักร โรงงาน และชิ้นส่วนอะไหล่อื่นๆ สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ และแอพพลิเคชั่นของอุตสาหกรรมหนัก

ปัญหา:

การวัดจะทำได้โดยการใช้เครื่องวัดแบบมือถือ เครื่องวัดแบบสัมผัส หรือ วิธีทางอ้อมอื่นๆ ที่มีความแม่นยำน้อยลง ด้วยวิธีปฏิบัติที่พัฒนาจากความไม่มีมาตรฐานนี้ทำให้การวัดของคนงานในโรงงานนั้นไว้วางใจไม่ได้

วิธีการวัดแบบไม่ต้องสัมผัสจากบริษัทอื่นได้เคยมีการนำมาใช้ แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ว่าไว้วางใจได้ เนื่องจากคุณภาพของผิวโลหะที่แตกต่างกันไปจากผู้จัดหาโลหะสิบสองแห่ง ลูกค้าจึงได้ทดลองใช้เครื่องวัดนิวเคลียร์ซึ่งให้ความสำเร็จกับพวกเขาในระดับหนึ่ง แต่ราคาสูงมาก

การประยุกต์ใช้โปรแกรมของการวัดที่ต้องลงทุนสูงจึงไม่ใช่แผนการณ์สำหรับพวกเขาเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและการผลิตที่ช้าลง

โซลูชั่น:

ปัญหาเหล่านี้ของพวกเขาได้ถูกแก้ไขด้วยการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ KEYENCE รุ่น LK-G157 และรุ่น LK-G37 โดยตรงเหนือแกนหมุนวัตถุที่จะกลึง ซึ่งจะสามารถวัดความหนาได้แม่นยำถึง 1/10 มิลลิเมตร

รุ่น LK-G37 แบบหัวคู่นี้ยังสามารถใช้สำหรับการวัดขณะปิดเครื่องของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างได้

ผลลัพธ์:

ในอดีตนั้นการส่งสินค้าจะได้รับการปฏิเสธหากพบว่าโลหะนั้นไม่ได้อยู่ในกรอบที่ยอมรับได้และค่าใช้จ่ายกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของ KEYENCE รุ่น LK-G เป็นอุปกรณ์วัดแบบไม่สัมผัสในสายการผลิตได้เกิดผลดีอย่างมากต่อการผลิตที่ได้คุณภาพ และค่าใช้จ่ายของบริษัท

ขณะนี้ ได้ส่งผลให้ลูกค้าทางด้านรถยนตร์ของพวกเขามีความสุข เพราะโลหะถูกวัดอย่างแม่นยำ ช่วยให้เครื่องมือมีความคงทนใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง