1. หน้าหลัก
  2. โซลูชัน
  3. กรณีศึกษา
  4. การกำจัดเวลาการทำงานที่เสียเปล่าจะช่วยป้องกันไม่ให้บริษัทประสบปัญหาในสายการผลิต

การกำจัดเวลาการทำงานที่เสียเปล่าจะช่วยป้องกันไม่ให้บริษัทประสบปัญหาในสายการผลิต

ที่มา:

บริษัทที่มีการลำเลียงและขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ส่วนใหญ่จะใช้ระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัติในการเคลื่อนย้ายถาดที่บรรจุชิ้นงานไปมาระหว่างสถานีทำงานหนึ่งไปสู่อีกหลายๆสถานีการทำงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสถานีการทำงานเหล่านั้นจะต้องไปเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูงด้วย

ปัญหา:

ในบางครั้งตัวลำเลียงถาดบรรจุชิ้นงานอัตโนมัติจะเคลื่อนย้ายถาดอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายการผลิตในที่สุด อันนำมาซึ่งเวลาการทำงานที่สูญเปล่า เครื่องจักรได้รับความเสียหาย และอันตรายร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงาน

ถาดบรรจุชิ้นงานที่มีการจัดวางตำแหน่งอย่างไม่ถูกต้องจะตกลงไปจากรางของสายพานลำเลียงทางด้านใดด้านหนึ่ง และหากเรามองจากด้านข้างของสายพานลำเลียงจะพบว่า ถาดบรรจุชิ้นงานที่ตกหล่นลงจากสายพานลำเลียงนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลจากขอบของสายพานลำเลียงมากเกินไป นั่นแสดงว่าถาดบรรจุชิ้นงานที่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมนั้น ควรจะอยู่ห่างจากขอบของสายพานลำเลียงในระยะที่พอเหมาะเช่นกัน

หมายเหตุ - ในกรณีที่ถาดผ่านกระบวนการให้ความร้อนไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม จะมองเห็นเสมือนว่าถาดมีหลายสี

วิธีการแก้ไข:

เซนเซอร์ที่ทำงานโดยอ้างอิงจากระยะทางรุ่น GV ของ KEYENCE จะตรวจจับถาดบรรจุชิ้นงานแต่ละถาด โดยเซนเซอร์จะถูกติดตั้งอยู่ด้านข้างของสายพานลำเลียง เมื่อถาดที่ได้รับการจัดวางตำแหน่งอย่างถูกต้องเลื่อนผ่านเซนเซอร์ ถาดจะอยู่ห่างจากหัวเซนเซอร์ในระยะที่ถูกต้องตามที่เราตั้งค่าไว้ แต่สำหรับถาดที่มีการจัดวางตำแหน่งผิดเพี้ยนไปไม่ว่ากรณีใกล้หรือไกลจากขอบมากเกินไปเลื่อนผ่านเซนเซอร์ เซนเซอร์จะสามารถตรวจจับได้ด้วยฟังก์ชันการตรวจจับแบบพื้นที่ ที่แก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ อีกทั้งยังสามารถเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ก่อนที่จะมีถาดใดถาดหนึ่งตกหล่นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายการผลิต

หมายเหตุ - เซนเซอร์ที่ทำงานโดยอ้างอิงจากระยะทางรุ่น GV สามารถตรวจจับชิ้นงานที่โดยทั่วไปแล้วยากแก่การตรวจจับ โดยในที่นี้คือ ถาดที่สีของถาดมีหลายสีหรือผิดเพี้ยนไปเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงจากการให้ความร้อนและทำความเย็น จะไม่เป็นปัญหาในการตรวจจับอีกต่อไป

ผลที่ได้:

เซนเซอร์ GV สามารถแก้ปัญหาหน้างานลักษณะนี้และกำจัดปัญหาที่น่าปวดหัวในการตรวจจับชิ้นงานของลูกค้าได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นหากเราไม่ใช้เซนเซอร์ GV ในการแก้ปัญหาหน้างานลักษณะนี้ คุณอาจจะต้องใช้ “เครื่องมือวัด” เพื่อแก้ปัญหาแทน ซึ่งนั่นอาจนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง