1. หน้าหลัก
  2. โซลูชัน
  3. กรณีศึกษา
  4. โซลูชั่นต้นทุนต่ำ: กระบวนการผลิตที่ได้รับการพัฒนาและความมั่นใจของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

โซลูชั่นต้นทุนต่ำ: กระบวนการผลิตที่ได้รับการพัฒนาและความมั่นใจของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

ภูมิหลัง:

ผู้ผลิตพลาสติกมีสถานีประกอบหลายแห่งที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการประกอบขั้นสุดท้าย สถานีเหล่านั้นยังคงต้องใช้พนักงานเพื่อจัดวางส่วนประกอบต่างๆ เช่น แหวนรองและแผ่นเสริม ลงบนชุดประกอบ ก่อนที่จะผ่านขั้นตอนการทำงานในระบบอัตโนมัติหลายขั้นตอน ชุดประกอบที่บริษัทนี้จัดทำเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ที่ลูกค้าจัดทำขึ้น จากนั้นจึงนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

ส่วนประกอบทั้งหมดถือเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการประกอบขั้นสุดท้าย และเป็นสิ่งจำเป็นที่มีผลต่อคุณภาพของอายุการใช้งานสินค้าที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติการจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ก่อนที่จะส่งชุดประกอบเข้าในกระบวนการผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัติ สามารถเพิ่มส่วนประกอบได้สูงถึง 5 รายการ และเริ่มทำงานกับชุดประกอบใหม่ทุกๆ 30 วินาที

ปัญหา:

ผู้ปฏิบัติการจะต้องสลับการทำงานเพื่อให้สดชื่นอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบบางอย่างอาจไม่สามารถวางลงบนชุดประกอบได้เสมอไป กรณีเช่นนี้สามารถก่อให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นได้ สถานการณ์แรกคือ ชุดประกอบทำให้ชิ้นส่วนที่อยู่ในอุปกรณ์ของระบบอัตโนมัติเสียหาย สถานการณ์ที่สองคือ ชุดประกอบเสียหายและทุกอย่างก็ตีกันไปหมด สถานการณ์ที่สามซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือ ชุดประกอบถูกส่งไปถึงมือของลูกค้าโดยไม่มีผู้ใดสังเกตเห็น ชิ้นส่วนเหล่านี้จะเสียเร็วกว่ามาก และก่อให้เกิดปัญหามากกว่า เมื่อผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์นั้นไป

ดังนั้น พวกเขาจึงต้องการวิธีที่จะยืนยันว่ามีชิ้นส่วนที่บกพร่องเหล่านี้หรือไม่ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถตรวจพบส่วนประกอบเหล่านี้ได้จากระยะไกลได้ด้วย ดังนั้น จึงต้องมีพื้นที่สำหรับผู้ปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระภายในสถานีงาน ส่วนประกอบจะทำจากวัสดุหลายชนิดและมีสีและคุณสมบัติในการสะท้อนแสงที่แตกต่างกันไป

โซลูชั่น:

มีการใช้เซ็นเซอร์ของ KEYENCE สองตัว เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ถูกต้องของส่วนประกอบ PZ-V/M จะสามารถตรวจจับแผ่นเสริมสีเบจหรือสีดำที่มีความหนาต่างกันในหน่วยนิ้วได้เป็นอย่างดี PZ-V/M เป็นโซลูชั่นต้นทุนต่ำที่จะไม่คำนึงถึงสีที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถตรวจจับได้อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะอยู่ในระยะห่างสูงถึง 300 มม. ก็ตาม รุ่น LV-H ได้ถูกนำมาใช้กับส่วนประกอบที่เหลือ โดยสามารถตรวจจับได้ในระยะไกลและมีจุดลำแสงขนาดเล็กที่สามารถตรวจจับแหวนรองหรือปะเก็นวงแหวนที่ใส่ไว้ในพื้นที่แคบๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเพิ่มเซ็นเซอร์เหล่านี้เข้าในสถานีงานจะช่วยลดปริมาณงานลงได้มาก เนื่องจากมีระยะในการตรวจจับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ไกล จึงได้มีการผลิตแขนยึดเพื่อป้องกันไม่ให้เซ็นเซอร์กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติการ

ผลลัพธ์ที่ได้:

ด้วยการร่วมมือกับ KEYENCE บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตโดยการขจัดเวลาในการดำเนินงานที่หมดไปกับการตรวจสอบส่วนประกอบด้วยสายตาออกไปได้ อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณวัสดุที่สูญเสียไป เนื่องจากสามารถตรวจพบส่วนประกอบที่หายไปทันที ก่อนที่กระบวนการที่ใช้ระบบอัตโนมัติจะทำให้ชุดประกอบเสียหายทั้งชุด ที่สำคัญที่สุดคือ ลูกค้ามั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทในการขจัดปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว และความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เชื่อถือได้.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง