ขายึดการปรับ 2 แกน (เมื่อใช้ชุดไฟส่องสว่าง) OP-88638

OP-88638 - ขายึดการปรับ 2 แกน (เมื่อใช้ชุดไฟส่องสว่าง)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88638

ชนิด

ขายึดการปรับ 2 แกน (เมื่อใช้ชุดไฟส่องสว่าง)

น้ำหนัก

ประมาณ 260 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ