การประยุกต์ใช้งาน วิชันเซนเซอร์พร้อม AI ในตัว IV3 ซีรีส์

การตรวจสอบสลักกันชน

การตรวจสอบการมีอยู่ของคลิปแผงหน้าปัดเครื่องมือ

การตรวจสอบส่วนประกอบของสมาร์ทโฟน

การตรวจสอบการพิมพ์วันหมดอายุ