รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: หัวเซนเซอร์ - SK-050

หัวเซนเซอร์ SK-035

SK-035 - หัวเซนเซอร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

SK-035

ชนิด

หัวเซนเซอร์

วิธีการวัด

วิธี V.S.S.

โหมดการวัด

โหมดความแม่นยำสูง, โหมดพิสัยกว้าง

ช่วงการวัด

โหดความเที่ยงตรงสูง

0 ถึง ±5 kV

โหมดย่านกว้าง

0 ถึง ±30 kV

ความแม่นยำในการวัด

โหดความเที่ยงตรงสูง

±10 V*1*2

โหมดย่านกว้าง

±3% ของ F.S.*3*2

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า แบบอะนาล็อก

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

โหดความเที่ยงตรงสูง

±5 V

โหมดย่านกว้าง

±3 V

อิมพีแดนซ์ของเอาท์พุท

100 Ω

เวลาสุ่มตัวอย่าง

0.1 วินาที

อินพุตควบคุม

ชนิด

โปรแกรม (P1, P2, P3), การตั้งเวลา, การรีเซตการค้างค่า

สัญญาณ

NPN หรือสัญญาณหน้าสัมผัสแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

การตัดสินค่าความคลาดเคลื่อน

HI/GO/LO,
NPN: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V) N.O.

เวลาตอบสนอง

0.2 วินาที (โดยที่ตั้งค่าจำนวนการวัดเฉลี่ยไว้ที่ : 1)

ฟังก์ชันหลัก

อินพุตการแสดงข้อมูลกลับไปยังเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตแบบพัดลม รุ่น SJ-F020, การวัด
จำนวน ของการตั้งค่าการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย, การคงค่าแบบต่างๆ,
การเซ็ตค่าขีดจำกัดบน/ล่าง, การล็อคแผงควบคุม, การเลือกโปรแกรม

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

เอาต์พุตแจ้งเตือน

NPN : สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V) N.C.

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

600 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

โพลีคาร์บอเนตแบบพิเศษ

น้ำหนัก

ประมาณ 330 กรัม (รวมสายเคเบิลยาว 3 ม.)

*1 ข้อมูลที่ได้จากระยะการวัด 8 ถึง 12 มม. และประจุไฟฟ้าสถิตไม่เกิน ±100 V เมื่อประจุไฟฟ้าเท่ากับ ±100 V ถึง ±5 kV ความแม่นยำของการวัดจะเป็น ±10% ของค่าที่วัดได้
*2 เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมมีค่าคงที่เท่ากับ 25°C
*3 ข้อมูลที่ได้จากระยะการวัด 68 ถึง 72 มม. เมื่อประจุไฟฟ้าเท่ากับ ±10 kV ถึง ±30 kV ความแม่นยำของการวัดจะเป็น ±5% ของ F.S.

รุ่นอื่นๆ