ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต
  4. เซนเซอร์ตรวจจับไฟฟ้าสถิต
  5. เซนเซอร์ตรวจจับไฟฟ้าสถิต
  6. ข้อมูลจำเพาะ

เซนเซอร์ตรวจจับไฟฟ้าสถิต

SK ซีรี่ส์

เลือกภาษา

รุ่น

SK-H050

Charge potential measurement

Measurement mode

โหมดความแม่นยำสูง, โหมดพิสัยกว้าง

Measuring distance

High-precision mode

25 mm

Wide-range mode

100 mm

Measuring range

High-precision mode

±2 kV

Wide-range mode

±50 kV

Measuring accuracy

High-precision mode

±10 V*1

Wide-range mode

±100 V*1*2

Display resolution

0 ถึง 999V : 1V、1.00 ถึง 9.99kV : 0.01kV、10.0kV ถึง : 0.1 kV

Sampling cycle

ประมาณ 1.4 ms

Temperature measurement

Measuring range

0 ถึง +40°C

Measuring accuracy

±1°C*3

Display resolution

0.1°C

Sampling cycle

1 s

Humidity measurement

Measuring range

10 ถึง 85% RH

Measuring accuracy

±5% RH*3

Display resolution

1% RH

Sampling cycle

1 s

Charge monitor function

Ion balance measuring mode

Ion balance measuring mode

±1 kV*4

Measured voltage display resolution

±10 V*5*6

1 V*4

Static elimination time measuring mode

Charge voltage

±1400 V*4

Static elimination time display resolution

0.1 s*4

Measuring time

0 to 99 s*4

คลาสของเลเซอร์

Class 1 Laser Product (IEC60825-1: 2014 FDA(CDRH)Part1040.10*7)

PC interface

USB 2.0 Full Speed

Power supply

Power supply

2 AA alkaline dry-cell batteries

Operating time

8 hours (in charge potential measuring mode)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

10 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*8

วัสดุ

SK-H050 : PC-ABS, PC, SUS/SK-H055 : PC, SUS, PTFE, PVC

น้ำหนัก

SK-H050 : ประมาณ 240 กรัม, SK-H055 : ประมาณ 220 กรัม

*1 Within ±100 V when using high-precision mode; within ±1 kV when using wide-range mode. In other ranges, display value has an accuracy of ±10% (display value). Values are obtained from measurements with a response time of 0.8 seconds.
*2 Measuring accuracy is satisfied in the range of ±30 kV.
*3 25°C, 50% RH.
*4 ต้องมี SK-H055
*5 SK-H055 is required.
*6 Within ±100 V. In other ranges, display value has an accuracy of ±10% (display value).
*7 การจำแนกประเภทเลเซอร์ยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No. 50 ของ FDA (CDRH)
*8 10 ถึง 60 % RH เมื่อใช้ SK-H055.

รุ่น

SK-050

Charge potential measurement

Measurement mode

โหมดความแม่นยำสูง, โหมดพิสัยกว้าง

Reference distance

High-precision mode

25 mm

Wide-range mode

100 mm

Measuring distance

High-precision mode

5 ถึง 50 mm

Wide-range mode

60 ถึง 120 mm

Measuring range

High-precision mode

±2kV*1

Wide-range mode

±50kV*1

Measuring accuracy

High-precision mode

±10V

Wide-range mode

±100 V*2*3

Sampling cycle

ประมาณ 1.4 ms

Temperature measurement

Measuring range

0 ถึง +50°C

Measuring accuracy

±1°C*4

Display resolution

0.1°C

Sampling cycle

1 s

Humidity measurement

Measuring range

10 ถึง 85% RH

Measuring accuracy

±5% RH*4

Display resolution

0.1% RH

Sampling cycle

1 s

Charge monitor function

Ion balance measuring mode

Ion balance measuring mode

±1 kV*5

Measured voltage display resolution

±10 V*6*7

1 V*5

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

10 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

Body case : PC, Metal parts : SUS, Cable : PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 35 กรัม

*1 If the distance to the sensing target is shorter than the reference distance, even if the conditions are within the measurable range, measurement cannot be performed up to the upper limit of the measuring range.
*2 Within ±100 V when using high-precision mode; within ±1 kV when using wide-range mode. In other ranges, display value has an accuracy of ±10% (display value). Values are obtained from a mean of 256 measurements.
*3 Measuring accuracy is satisfied in the range of ±30 kV.
*4 25°C, 50% RH.
*5 ต้องมี OP-87934
*6 OP-87934 is required.
*7 Within ±100 V. In other ranges, display value has an accuracy of ±10% (display value).

รุ่น

SK-1000

SK-1050

ชนิด

ชนิดติดตั้งบนราง DIN

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก

ยูนิตขยาย

Display

Display resolution

0.001 kV

Display range

±99.999 kV ถึง 99 kV (เลือกได้จาก 4 ระดับ)

Analogue voltage output

±5 V, 1 to 5 V, 0 to 5 V, output impedance 100 Ω*1

N/A

Analogue current output

4 to 20 mA, maximum load resistance 350 Ω*1

Control input

Zero-shift input

Non-voltage input*2

Timing input

Reset input

Bank input

Control output

Judgement output

Open collector output (NPN/PNP switching, N.O./N.C. switching)*3

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

เอาต์พุตแจ้งเตือน

Open collector output (NPN/PNP switching, N.C.)*3

Power supply

Power supply voltage

10 to 30 VDC, including 10% ripple (P-P)*4

Supplied from main unit*4

Power consumption

1650 mW or below (55 mA or below with 30 V) (excluding load current of each output)*5

1170 mW or below (39 mA or below with 30 V) (excluding load current of each output)*5

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

10 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

Body case and front cover : PC , Key top : POM , Cable : PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

ประมาณ 140 กรัม

*1 ±5 V, 1 to 5 V, 0 to 5 V, or 4 to 20 mA selected for use.
*2 Inputs are assigned to the four external input lines. Non-voltage input rating : ON voltage 2 V or lower, OFF current 0.02 mA or lower. Voltage input rating : maximum input rating is 30 V, ON voltage 7.5 V or higher, OFF current 0.05 mA or below.
*3 NPN open collector output rating : maximum 50 mA/ch (20 mA/ch when expansion units are added) 30 V or below, residual voltage 1 V or below (1.5 V or below when adding 6 or more expansion units, including main unit). PNP open collector output rating : maximum 50 mA/ch (20 mA/ch when expansion units are added) below power supply voltage, residual voltage 2 V or below (2.5 V or below when adding 6 or more expansion units, including main unit).
*4 Use 20 to 30 V as power supply voltage when 6 or more expansion units, including main unit, are to be used.
*5 When connecting 8 units for DL connection, maximum power is consumption 11.3 W.

รุ่น

SK-035

SK-200

ชนิด

หัวเซนเซอร์

หน่วยตัวควบคุม

วิธีการวัด

วิธี V.S.S.

โหมดการวัด

โหมดความแม่นยำสูง, โหมดพิสัยกว้าง

ช่วงการวัด

โหดความเที่ยงตรงสูง

0 ถึง ±5 kV

โหมดย่านกว้าง

0 ถึง ±30 kV

ความแม่นยำในการวัด

โหดความเที่ยงตรงสูง

±10 V*1*2

โหมดย่านกว้าง

±3% ของ F.S.*3*2

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า แบบอะนาล็อก

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

โหดความเที่ยงตรงสูง

±5 V

โหมดย่านกว้าง

±3 V

อิมพีแดนซ์ของเอาท์พุท

100 Ω

เวลาสุ่มตัวอย่าง

0.1 วินาที

อินพุตควบคุม

ชนิด

โปรแกรม (P1, P2, P3), การตั้งเวลา, การรีเซตการค้างค่า

สัญญาณ

NPN หรือสัญญาณหน้าสัมผัสแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

การตัดสินค่าความคลาดเคลื่อน

HI/GO/LO,
NPN: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V) N.O.

เวลาตอบสนอง

0.2 วินาที (โดยที่ตั้งค่าจำนวนการวัดเฉลี่ยไว้ที่ : 1)

ฟังก์ชันหลัก

อินพุตการแสดงข้อมูลกลับไปยังเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตแบบพัดลม รุ่น SJ-F020, การวัด
จำนวน ของการตั้งค่าการวัดที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย, การคงค่าแบบต่างๆ,
การเซ็ตค่าขีดจำกัดบน/ล่าง, การล็อคแผงควบคุม, การเลือกโปรแกรม

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

เอาต์พุตแจ้งเตือน

NPN : สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V) N.C.

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

600 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

โพลีคาร์บอเนตแบบพิเศษ

โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 330 กรัม (รวมสายเคเบิลยาว 3 ม.)

ประมาณ 900 กรัม

*1 ข้อมูลที่ได้จากระยะการวัด 8 ถึง 12 มม. และประจุไฟฟ้าสถิตไม่เกิน ±100 V เมื่อประจุไฟฟ้าเท่ากับ ±100 V ถึง ±5 kV ความแม่นยำของการวัดจะเป็น ±10% ของค่าที่วัดได้
*2 เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมมีค่าคงที่เท่ากับ 25°C
*3 ข้อมูลที่ได้จากระยะการวัด 68 ถึง 72 มม. เมื่อประจุไฟฟ้าเท่ากับ ±10 kV ถึง ±30 kV ความแม่นยำของการวัดจะเป็น ±5% ของ F.S.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต