ข้อมูลจำเพาะ เซนเซอร์ตรวจจับไฟฟ้าสถิต SK ซีรีส์

รุ่น

SK-H050

รูป

Charge potential measurement

Measurement mode

โหมดความแม่นยำสูง, โหมดพิสัยกว้าง

Measuring distance

High-precision mode

25 mm

Wide-range mode

100 mm

Measuring range

High-precision mode

±2 kV

Wide-range mode

±50 kV

Measuring accuracy

High-precision mode

±10 V*1

Wide-range mode

±100 V*1*2

Display resolution

0 ถึง 999V : 1V、1.00 ถึง 9.99kV : 0.01kV、10.0kV ถึง : 0.1 kV

Sampling cycle

ประมาณ 1.4 ms

Temperature measurement

Measuring range

0 ถึง +40°C

Measuring accuracy

±1°C*3

Display resolution

0.1°C

Sampling cycle

1 s

Humidity measurement

Measuring range

10 ถึง 85% RH

Measuring accuracy

±5% RH*3

Display resolution

1% RH

Sampling cycle

1 s

Charge monitor function

Ion balance measuring mode

Ion balance measuring mode

±1 kV*4

Measured voltage display resolution

±10 V*5*6

1 V*4

Static elimination time measuring mode

Charge voltage

±1400 V*4

Static elimination time display resolution

0.1 s*4

Measuring time

0 to 99 s*4

คลาสของเลเซอร์

Class 1 Laser Product (IEC60825-1: 2014 FDA(CDRH)Part1040.10*7)

PC interface

USB 2.0 Full Speed

Power supply

Power supply

2 AA alkaline dry-cell batteries

Operating time

8 hours (in charge potential measuring mode)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

10 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*8

วัสดุ

SK-H050 : PC-ABS, PC, SUS/SK-H055 : PC, SUS, PTFE, PVC

น้ำหนัก

SK-H050 : ประมาณ 240 กรัม, SK-H055 : ประมาณ 220 กรัม

*1 Within ±100 V when using high-precision mode; within ±1 kV when using wide-range mode. In other ranges, display value has an accuracy of ±10% (display value). Values are obtained from measurements with a response time of 0.8 seconds.
*2 Measuring accuracy is satisfied in the range of ±30 kV.
*3 25°C, 50% RH.
*4 ต้องมี SK-H055
*5 SK-H055 is required.
*6 Within ±100 V. In other ranges, display value has an accuracy of ±10% (display value).
*7 การจำแนกประเภทเลเซอร์ยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No. 50 ของ FDA (CDRH)
*8 10 ถึง 60 % RH เมื่อใช้ SK-H055.

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SK-050

รูป

Charge potential measurement

Measurement mode

โหมดความแม่นยำสูง, โหมดพิสัยกว้าง

Reference distance

High-precision mode

25 mm

Wide-range mode

100 mm

Measuring distance

High-precision mode

5 ถึง 50 mm

Wide-range mode

60 ถึง 120 mm

Measuring range

High-precision mode

±2kV*1

Wide-range mode

±50kV*1

Measuring accuracy

High-precision mode

±10V

Wide-range mode

±100 V*2*3

Sampling cycle

ประมาณ 1.4 ms

Temperature measurement

Measuring range

0 ถึง +50°C

Measuring accuracy

±1°C*4

Display resolution

0.1°C

Sampling cycle

1 s

Humidity measurement

Measuring range

10 ถึง 85% RH

Measuring accuracy

±5% RH*4

Display resolution

0.1% RH

Sampling cycle

1 s

Charge monitor function

Ion balance measuring mode

Ion balance measuring mode

±1 kV*5

Measured voltage display resolution

±10 V*6*7

1 V*5

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

10 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

Body case : PC, Metal parts : SUS, Cable : PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 35 กรัม

*1 If the distance to the sensing target is shorter than the reference distance, even if the conditions are within the measurable range, measurement cannot be performed up to the upper limit of the measuring range.
*2 Within ±100 V when using high-precision mode; within ±1 kV when using wide-range mode. In other ranges, display value has an accuracy of ±10% (display value). Values are obtained from a mean of 256 measurements.
*3 Measuring accuracy is satisfied in the range of ±30 kV.
*4 25°C, 50% RH.
*5 ต้องมี OP-87934
*6 OP-87934 is required.
*7 Within ±100 V. In other ranges, display value has an accuracy of ±10% (display value).

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SK-1000

SK-1050

รูป

ชนิด

ชนิดติดตั้งบนราง DIN

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก

ยูนิตขยาย

Display

Display resolution

0.001 kV

Display range

±99.999 kV ถึง 99 kV (เลือกได้จาก 4 ระดับ)

Analogue voltage output

±5 V, 1 to 5 V, 0 to 5 V, output impedance 100 Ω*1

N/A

Analogue current output

4 to 20 mA, maximum load resistance 350 Ω*1

Control input

Zero-shift input

Non-voltage input*2

Timing input

Reset input

Bank input

Control output

Judgement output

Open collector output (NPN/PNP switching, N.O./N.C. switching)*3

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

เอาต์พุตแจ้งเตือน

Open collector output (NPN/PNP switching, N.C.)*3

Power supply

Power supply voltage

10 to 30 VDC, including 10% ripple (P-P)*4

Supplied from main unit*4

Power consumption

1650 mW or below (55 mA or below with 30 V) (excluding load current of each output)*5

1170 mW or below (39 mA or below with 30 V) (excluding load current of each output)*5

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

10 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

Body case and front cover : PC , Key top : POM , Cable : PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

ประมาณ 140 กรัม

*1 ±5 V, 1 to 5 V, 0 to 5 V, or 4 to 20 mA selected for use.
*2 Inputs are assigned to the four external input lines. Non-voltage input rating : ON voltage 2 V or lower, OFF current 0.02 mA or lower. Voltage input rating : maximum input rating is 30 V, ON voltage 7.5 V or higher, OFF current 0.05 mA or below.
*3 NPN open collector output rating : maximum 50 mA/ch (20 mA/ch when expansion units are added) 30 V or below, residual voltage 1 V or below (1.5 V or below when adding 6 or more expansion units, including main unit). PNP open collector output rating : maximum 50 mA/ch (20 mA/ch when expansion units are added) below power supply voltage, residual voltage 2 V or below (2.5 V or below when adding 6 or more expansion units, including main unit).
*4 Use 20 to 30 V as power supply voltage when 6 or more expansion units, including main unit, are to be used.
*5 When connecting 8 units for DL connection, maximum power is consumption 11.3 W.

ด้านบนสุดของหน้า