ข้อมูลจำเพาะ ยูนิตการสื่อสาร DL ซีรีส์

รุ่น

DL-EP1

รูป

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ Link/Activity (LINK/ACT): LED สีเขียว, ไฟแสดงสถานะโมดูล (Module Status - MS): LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง),
ไฟแสดงสถานะเครือข่าย (Network Status - NS): LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง), ไฟแสดงสถานะการสื่อสารเซนเซอร์ (D-bus) LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง)

ข้อมูลจำเพาะของ
Ethernet

มาตรฐานด้านการสอดคล้อง

IEEE802.3 (10BASE-T)/IEEE802.3u (100BASE-TX)

อัตราการส่ง

10Mbps (10BASE-T)/100Mbps (100BASE-TX)

สื่อในการส่งข้อมูล

สายเคเบิล STP หรือประเภท 3 หรือสูงกว่า สายเคเบิล UTP (10BASE-T)/ สายเคเบิล STP หรือประเภท 5 หรือสูงกว่า สายเคเบิล UTP (100BASE-TX)

ความยาวของสายเคเบิลสูงสุด

100 ม. (ระยะห่างระหว่าง DL-EP1 และสวิตช์อีเธอร์เน็ต)

ข้อมูลจำเพาะ
การเชื่อมต่อเซนเซอร์

เซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์พร้อมรองรับ D-bus *1

จำนวนยูนิตเซนเซอร์
ที่เชื่อมต่อได้

ได้มากถึง 15 ชุด

ข้อมูลจำเพาะของ
Ethernet

จำนวนฮับที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด

4 (10BASE-T)/2 (100BASE-TX)

ข้อมูลจำเพาะของ EtherNet/IP®

ฟังก์ชันที่ใช้ร่วมกันได้

การสื่อสารตามรอบ (การรับส่งข้อความโดยอ้อม)
การสื่อสารด้วยข้อความ (การรับส่งข้อความโดยตรง)
ใช้ร่วมกันได้กับ UCMM และ Class 3

จำนวนการเชื่อมต่อ

64

RPI (รอบการส่ง)

0.5 ถึง 10000 ms (ในหน่วยละ 0.5 ms)

แบนด์วิธการสื่อสารที่ใช้งานได้สำหรับ การสื่อสารตามรอบ

6000pps

การทดสอบการเป็นไปตามที่กำหนด

เข้ากันได้กับเวอร์ชัน A7

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

20 ถึง 30 VDC, รวมถึงการกระเพื่อม (p-p) 10% (แรงดันไฟฟ้านี้จ่ายมาจากตัวขยายสัญญาณของเซนเซอร์ที่เชื่อมต่ออยู่)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ (การสิ้นเปลืองกระแสไฟ)

1,500 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V สูงสุด 50 mA)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างชุดอุปกรณ์หลัก: โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม

*1 "D-bus" เป็นชื่อของระบบการเดินสายแบบประหยัดพื้นที่ของ KEYENCE ที่ใช้กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

DL-PD1

รูป

ข้อมูลจำเพาะ
การเชื่อมต่อเซนเซอร์

เซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์พร้อมรองรับ D-bus*1

จำนวนยูนิตเซนเซอร์
ที่เชื่อมต่อได้

สูงสุด 15 ยูนิต*2

ข้อมูลจำเพาะของ
DP
PROFIBUS

ชนิดของอุปกรณ์

ชุดลูก DP-V1 (D-sub 9 ขา, จำนวนพอร์ต: 1)

ความเร็วในการสื่อสาร

9.6 kbit/s ถึง 12 Mbit/s

ความยาวสายเคเบิล

9.6 / 19.2 / 45.45 / 93.75 kbit/s : 1200 m
187.5 kbit/s : 1000 m
500 kbit/s : 400 m
1.5 Mbit/s : 200 m
3 / 6 / 12 Mbit/s : 100 m

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

20 ถึง 30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P) 10%
(ได้แรงดันไฟฟ้ามาจากเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ที่เชื่อมต่อ)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ (การสิ้นเปลืองกระแสไฟ)

1,600 mW หรือน้อยกว่า (สูงสุด 65 mA ที่ 24 V)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างชุดอุปกรณ์หลักและฝาครอบกันฝุ่น: โพลีคาร์บอเนต ขั้วต่อ PROFIBUS: เหล็ก - ชุบนิกเกิล

น้ำหนัก

ประมาณ 65 กรัม

*1 "D-bus" เป็นชื่อของระบบการเดินสายแบบประหยัดพื้นที่ของ KEYENCE ที่ใช้กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์
*2 ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ที่เชื่อมต่อ

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

DL-CL1

รูป

เวอร์ชันที่รองรับ

Ver. 2.00/Ver. 1.10 (เลือกได้)

ข้อกำหนดเฉพาะของ CC-Link

จำนวน สถานีที่ใช้

Ver. 2.00: 1 สถานี, 8 ครั้ง/2 สถานี, 8 ครั้ง/4 สถานี, 2 ครั้ง
(เปลี่ยนสลับได้), Ver. 1.10: 1/2/4 สถานี (เปลี่ยนสลับได้)

ชนิดสถานี

สถานีอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล

ความเร็วในการส่งข้อมูล

156 kbps/625 kbps/2.5 Mbps/5 Mbps/10 Mbps

การตั้งหมายเลขสถานี

1 ถึง 64

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

20 ถึง 30 VDC, รวมถึงการกระเพื่อม (P-P) 10 % (จ่ายมาจากตัวขยายสัญญาณของเซนเซอร์ที่เชื่อมต่ออยู่)

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

DL-RS1A

รูป

การซิงโครไนซ์ระหว่างตัวส่งกับตัวรับ

อะซิงโครนัส

รหัสการส่งข้อมูล

ASCII

Baud rate

2,400/4,800/9,600/19,200/38,400 bps สามารถเลือกได้ (ค่ามาตรฐานจากโรงงาน: 9,600 bps)

ความยาวของบิตข้อมูล

8 บิต/7 บิต สามารถเลือกได้ (ค่ามาตรฐานจากโรงงาน: 8 บิต)

การตรวจสอบพาริตี้

None/Even/Odd สามารถเลือกได้ (ค่ามาตรฐานจากโรงงาน: None)

ความยาวของบิตสุดท้าย

1 บิต

ตัวแบ่งข้อมูล

การรับข้อมูล: ตรวจจับ CR หรือ CR+LF โดยอัตโนมัติ
การส่งถ่ายข้อมูล: กำหนดให้เป็น CR+LF

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะการสื่อสาร (สีเขียว x 2) ไฟแสดงสถานะเตือน (สีแดง)
ไฟแสดงสถานะเปิดปิด (สีเขียว)

ข้อมูลจำเพาะ
การเชื่อมต่อเซนเซอร์

จำนวนยูนิตเซนเซอร์
ที่เชื่อมต่อได้

ถึง 15 ยูนิต (รวมยูนิตหลัก)

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

20 ถึง 30 VDC รวมการกระเพื่อม การกระเพื่อม (P-P): สูงสุด 10 % Class 2 (จ่ายจากแอมพลิฟายเออร์เซนเซอร์)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ (การสิ้นเปลืองกระแสไฟ)

สูงสุด 25 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงเครื่อง/โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 53 กรัม

วิธีการสื่อสาร

ดูเพล็กซ์เต็ม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

DL-DN1

รูป

ข้อมูลจำเพาะ DeviceNet®

แหล่งจ่ายไฟของเครือข่าย

11 ถึง 25 VDC (จ่ายมาจากแหล่งจ่ายไฟของการสื่อสารของ DeviceNet®)

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะเครือข่าย: LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง), ไฟแสดงสถานะโมดูล: LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง),
ไฟแสดงสถานะการสื่อสารเซนเซอร์: LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง)

ข้อมูลจำเพาะ
การเชื่อมต่อเซนเซอร์

เซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์พร้อมรองรับ D-bus*1

จำนวนยูนิตเซนเซอร์
ที่เชื่อมต่อได้

ได้มากถึง 15 ชุด

ข้อกำหนดเฉพาะของ DeviceNet®

ฟังก์ชันการสอดคล้อง

การสื่อสาร I/O ทางไกล (Polling), การสื่อสารด้วยข้อความที่ชัดเจน

การตั้งที่อยู่

0 ถึง 63 (สามารถเข้ากันได้กับ PGM)

อัตราบอด (สับสวิตช์อัตโนมัติ)

500 kbps/250 kbps/125 kbps

ความยาวของสายเคเบิลสูงสุด

500 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

100 ม.

สายเคเบิลแบบบาง

250 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

250 ม.

สายเคเบิลแบบบาง

100 ม.

125 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

500 ม.

สายเคเบิลแบบบาง

100 ม.

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

20 ถึง 30 VDC, รวมถึงการกระเพื่อม (P-P) 10 % (จ่ายมาจากตัวขยายสัญญาณของเซนเซอร์ที่เชื่อมต่ออยู่)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ (การสิ้นเปลืองกระแสไฟ)

660 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V, สูงสุด 22 mA)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างชุดอุปกรณ์หลักและฝาครอบกันฝุ่น: โพลีคาร์บอเนต, ขั้วต่อ DeviceNet®: โพลีเอไมด์ (ปลั๊ก), PUT (เต้ารับ)

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

*1 "D-bus" เป็นชื่อของระบบการเดินสายแบบประหยัดพื้นที่ของ KEYENCE ที่ใช้กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์

ด้านบนสุดของหน้า