เลนส์ LV-L02

LV-L02 - เลนส์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

LV-L02

ความกว้างของพื้นที่

โหมดมาตรฐาน

ระยะตรวจจับ ที่ 55 mm : 17 mm
ระยะตรวจจับ ที่ 70 mm : 20.5 mm
ระยะตรวจจับ ที่ 85 mm : 24 mm

เมื่อติดตั้งสลิท 1

ระยะตรวจจับ ที่ 55 mm : 13 mm
ระยะตรวจจับ ที่ 70 mm : 15.5 mm
ระยะตรวจจับ ที่ 85 mm : 18 mm

เมื่อติดตั้งสลิท 2

ระยะตรวจจับ ที่ 55 mm : 11 mm
ระยะตรวจจับ ที่ 70 mm : 13 mm
ระยะตรวจจับ ที่ 85 mm : 15 mm

เมื่อติดตั้งสลิท 3

ระยะตรวจจับ ที่ 55 mm : 8.5 mm
ระยะตรวจจับ ที่ 70 mm : 10 mm
ระยะตรวจจับ ที่ 85 mm : 11.5 mm

เมื่อติดตั้งสลิท 4

ระยะตรวจจับ ที่ 55 mm : 6 mm
ระยะตรวจจับ ที่ 70 mm : 7.5 mm
ระยะตรวจจับ ที่ 85 mm : 9 mm

ความหนาของพื้นที่

ระยะตรวจจับ ที่ 55 mm : 3 mm
ระยะตรวจจับ ที่ 70 mm : 3.4 mm
ระยะตรวจจับ ที่ 85 mm : 3.8 mm

น้ำหนัก

ประมาณ 1 กรัม

รุ่นอื่นๆ