ข้อมูลจำเพาะ เลเซอร์เซนเซอร์ LV ซีรีส์

รุ่น

LV-H35F

LV-H62F

รูป

ชนิด

โคแอ็กเซียลลำแสงตรง

ชนิดมีแผ่นสะท้อน

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

100 มม.

1.5 ม.

TURBO

200 มม.

3.5 ม.

SUPER

450 มม.

5 ม.

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

ฟลูออโรพลาสติก (PFA)

โอริง

ยางฟลูออโร

ฝาครอบเลนส์

กระจก

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 100 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LV-21A

LV-21AP

LV-22A

LV-22AP

รูป

ชนิด

NPN

PNP

NPN

PNP

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย (1 เส้น)

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 40 VDC, สูงสุด 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (สูงสุด 1.0 V)

PNP open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 30 VDC, สูงสุด 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (สูงสุด 1.0 V)

NPN open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 40 VDC, สูงสุด 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (สูงสุด 1.0 V)

PNP open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 30 VDC, สูงสุด 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (สูงสุด 1.0 V)

ความเร็วของการตอบสนอง

FINE : 80 µs , TURBO : 500 µs , SUPER , TURBO : 4 ms

จำนวนของยูนิต
ในการป้องกันการรบกวน

FINE : ไม่มี , TURBO : 2 ชุด , SUPER : 4 ชุด

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

สามารถติดตั้งได้ชุดต่อขยายได้มากถึง 7 ชุด (รวมชุดอุปกรณ์หลักด้วยเป็น 8 ชุด)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า (สำหรับ LV-20A/22A/22AP แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟจะจ่ายมาจากชุดอุปกรณ์หลัก)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

สูงสุด 1.5 W (สูงสุด 125 mA สำหรับ 12 V, สูงสุด 62.5 mA สำหรับ 24 V)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

ชุดอุปกรณ์หลัก

โพลีคาร์บอเนต

วัสดุหุ้ม

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

ประมาณ 75 กรัม

*1 เมื่อติดตั้งยูนิตขยาย 2 ถึง 5 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C, เมื่อติดตั้งยูนิตขยาย 6 หรือ 7 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C

ด้านบนสุดของหน้า