ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. เลเซอร์เซนเซอร์
  5. เลเซอร์เซนเซอร์
  6. ข้อมูลจำเพาะ

เลเซอร์เซนเซอร์

LV ซีรีส์

เลือกภาษา

รุ่น

LV-H35

LV-H32

LV-H37

ชนิด

โคแอ็กเซียลลำแสงตรง

จุดลำแสงที่สามารถปรับได้

จุดลำแสงเล็กเป็นพิเศษ

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

150 mm

30 ถึง 250 mm

70 ±15 mm

TURBO

300 mm

30 ถึง 500 mm

SUPER

600 mm

30 ถึง 1000 mm

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมแก้ว *1

ฝาครอบเลนส์

พลาสติกโปร่งใส

Acrylic *2

แก้ว *2

น้ำหนัก

ประมาณ 45 กรัม

*1 พลาสติก Norbornene หรือ Acrylic
*2 ตัวรับของ LV-H32 และ LV-H37 ทำจาก Polyarylate

รุ่น

LV-H47

ชนิด

เดฟินิตรีเฟลกทีฟพื้นที่

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

55 ถึง 85 mm

TURBO

SUPER

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมด้วยแก้ว

ฝาครอบเลนส์

แก้ว *1

น้ำหนัก

ประมาณ 45 กรัม

*1 ตัวรับของ LV-H47 และ LV-H42 ทำจาก polyarylate

รุ่น

LV-H67

ชนิด

กำลังสูง

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

20 ม.

TURBO

30 ม.

SUPER

30 ม. *1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมด้วยแก้ว

ฝาครอบเลนส์

พลาสติกโปร่งใส*2

กระจกสะท้อน

พลาสติก ABS, อะครีลิค

น้ำหนัก

ประมาณ 45 กรัม

*1 ระยะตรวจจับเป็น 50 ม. เมื่อใช้ OP-42198
*2 พลาสติก Norbornene หรือ acrylic

รุ่น

LV-H64

LV-H65

ชนิด

ระยะไกล

กว้าง

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

100 ถึง 500 มม.
(100 ถึง 700 มม.)*1

100 mm (150 mm)*1

TURBO

200 to 850 มม.
(300 ถึง 1000 มม.)*1

10 ถึง 150 mm
(10 ถึง 250 mm)*1

SUPER

400 ถึง 1200 มม.
(600 ถึง 1500 มม.)*1

100 ถึง 200 มม.
(150 ถึง 350 มม.)*1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

แก้ว/พลาสติกเสริมความแข็งแรง

เลนส์

นอร์บอร์นีนเรซิน

กระจกสะท้อน

โพลีคาร์บอเนต, อะครีลิค

น้ำหนัก

ประมาณ 45 กรัม

*1 ค่าในวงเล็บคือระยะตรวจจับเมื่อใช้ OP-51428

รุ่น

LV-H35F

LV-H62F

ชนิด

โคแอ็กเซียลลำแสงตรง

ชนิดมีแผ่นสะท้อน

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

100 มม.

1.5 ม.

TURBO

200 มม.

3.5 ม.

SUPER

450 มม.

5 ม.

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

ฟลูออโรพลาสติก (PFA)

โอริง

ยางฟลูออโร

ฝาครอบเลนส์

กระจก

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 100 กรัม

รุ่น

LV-21A

LV-21AP

LV-22A

LV-22AP

ชนิด

NPN

PNP

NPN

PNP

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย (1 เส้น)

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 40 VDC, สูงสุด 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (สูงสุด 1.0 V)

PNP open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 30 VDC, สูงสุด 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (สูงสุด 1.0 V)

NPN open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 40 VDC, สูงสุด 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (สูงสุด 1.0 V)

PNP open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 30 VDC, สูงสุด 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (สูงสุด 1.0 V)

ความเร็วของการตอบสนอง

FINE : 80 µs , TURBO : 500 µs , SUPER , TURBO : 4 ms

จำนวนของยูนิต
ในการป้องกันการรบกวน

FINE : ไม่มี , TURBO : 2 ชุด , SUPER : 4 ชุด

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

สามารถติดตั้งได้ชุดต่อขยายได้มากถึง 7 ชุด (รวมชุดอุปกรณ์หลักด้วยเป็น 8 ชุด)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า (สำหรับ LV-20A/22A/22AP แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟจะจ่ายมาจากชุดอุปกรณ์หลัก)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

สูงสุด 1.5 W (สูงสุด 125 mA สำหรับ 12 V, สูงสุด 62.5 mA สำหรับ 24 V)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

ชุดอุปกรณ์หลัก

โพลีคาร์บอเนต

วัสดุหุ้ม

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

ประมาณ 75 กรัม

*1 เมื่อติดตั้งยูนิตขยาย 2 ถึง 5 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C, เมื่อติดตั้งยูนิตขยาย 6 หรือ 7 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)