ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. เลเซอร์เซนเซอร์
  5. เลเซอร์เซนเซอร์
  6. ข้อมูลจำเพาะ

เลเซอร์เซนเซอร์

LV ซีรี่ส์

เลือกภาษา

รุ่น

LV-H35

LV-H32

LV-H37

ชนิด

โคแอ็กเซียลลำแสงตรง

จุดลำแสงที่สามารถปรับได้

จุดลำแสงเล็กเป็นพิเศษ

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

150 mm

30 ถึง 250 mm

70 ±15 mm

TURBO

300 mm

30 ถึง 500 mm

SUPER

600 mm

30 ถึง 1000 mm

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมแก้ว *1

ฝาครอบเลนส์

พลาสติกโปร่งใส

Acrylic *2

แก้ว *2

น้ำหนัก

ประมาณ 45 กรัม

*1 พลาสติก Norbornene หรือ Acrylic
*2 ตัวรับของ LV-H32 และ LV-H37 ทำจาก Polyarylate

รุ่น

LV-H47

LV-H42

ชนิด

เดฟินิตรีเฟลกทีฟพื้นที่

พื้นที่ระยะไกล

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

55 ถึง 85 mm

250 mm

TURBO

500 mm

SUPER

1000 mm

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมด้วยแก้ว

ฝาครอบเลนส์

แก้ว *1

โพลิอะคริเลต

น้ำหนัก

ประมาณ 45 กรัม

*1 ตัวรับของ LV-H47 และ LV-H42 ทำจาก polyarylate

รุ่น

LV-H62

LV-H67

ชนิด

จุดลำแสงขนาดเล็ก

กำลังสูง

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

2 ม.

20 ม.

TURBO

5 ม.

30 ม.

SUPER

7 ม.

30 ม. *2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมด้วยแก้ว

ฝาครอบเลนส์

พลาสติกโปร่งใส*1

กระจกสะท้อน

โพลีคาร์บอเนต, อะครีลิค

พลาสติก ABS, อะครีลิค

น้ำหนัก

ประมาณ 45 กรัม

*1 พลาสติก Norbornene หรือ acrylic
*2 ระยะตรวจจับเป็น 50 ม. เมื่อใช้ OP-42198

รุ่น

LV-H64

LV-H65

ชนิด

ระยะไกล

กว้าง

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

100 ถึง 500 มม.
(100 ถึง 700 มม.)*1

100 mm (150 mm)*1

TURBO

200 to 850 มม.
(300 ถึง 1000 มม.)*1

10 ถึง 150 mm
(10 ถึง 250 mm)*1

SUPER

400 ถึง 1200 มม.
(600 ถึง 1500 มม.)*1

100 ถึง 200 มม.
(150 ถึง 350 มม.)*1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

แก้ว/พลาสติกเสริมความแข็งแรง

เลนส์

นอร์บอร์นีนเรซิน

กระจกสะท้อน

โพลีคาร์บอเนต, อะครีลิค

น้ำหนัก

ประมาณ 45 กรัม

*1 ค่าในวงเล็บคือระยะตรวจจับเมื่อใช้ OP-51428

รุ่น

LV-H35F

LV-H62F

ชนิด

โคแอ็กเซียลลำแสงตรง

ชนิดมีแผ่นสะท้อน

FDA (CDRH) Part 1040.10

คลาส II

แหล่งกำเนิดแสง

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

660 nm

ระยะ ตรวจจับ

FINE

100 มม.

1.5 ม.

TURBO

200 มม.

3.5 ม.

SUPER

450 มม.

5 ม.

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

ฟลูออโรพลาสติก (PFA)

โอริง

ยางฟลูออโร

ฝาครอบเลนส์

กระจก

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 100 กรัม

รุ่น

LV-21A

LV-21AP

LV-22A

LV-22AP

ชนิด

NPN

PNP

NPN

PNP

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย (1 เส้น)

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 40 VDC, สูงสุด 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (สูงสุด 1.0 V)

PNP open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 30 VDC, สูงสุด 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (สูงสุด 1.0 V)

NPN open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 40 VDC, สูงสุด 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (สูงสุด 1.0 V)

PNP open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 30 VDC, สูงสุด 100 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง (สูงสุด 1.0 V)

ความเร็วของการตอบสนอง

FINE : 80 µs , TURBO : 500 µs , SUPER , TURBO : 4 ms

จำนวนของยูนิต
ในการป้องกันการรบกวน

FINE : ไม่มี , TURBO : 2 ชุด , SUPER : 4 ชุด

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

สามารถติดตั้งได้ชุดต่อขยายได้มากถึง 7 ชุด (รวมชุดอุปกรณ์หลักด้วยเป็น 8 ชุด)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า (สำหรับ LV-20A/22A/22AP แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟจะจ่ายมาจากชุดอุปกรณ์หลัก)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

สูงสุด 1.5 W (สูงสุด 125 mA สำหรับ 12 V, สูงสุด 62.5 mA สำหรับ 24 V)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

ชุดอุปกรณ์หลัก

โพลีคาร์บอเนต

วัสดุหุ้ม

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

ประมาณ 75 กรัม

*1 เมื่อติดตั้งยูนิตขยาย 2 ถึง 5 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C, เมื่อติดตั้งยูนิตขยาย 6 หรือ 7 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์ (Sensor)