วิดีโอสอนการใช้งาน CV-X

วิดีโอสอนการใช้งาน
CV-X

การสื่อสารและ I/O

Discrete I/O

 • ภาพรวม Discrete I/O

  ภาพรวม I/O

  ภาพรวมของอินพุตและเอาต์พุตแบบ I/O

 • เอาต์พุตสถานะรวม (OR)

  เอาต์พุตสถานะรวม (OR)

  การใช้และการตั้งค่าเอาต์พุตสถานะรวม (OR)

 • เอาต์พุตแบบ Parallel (Discrete)

  เอาต์พุตแบบ Parallel I/O

  การใช้และการตั้งค่าเอาต์พุตแบบ Parallel I/O สำหรับการวิเคราะห์เครื่องมือต่างๆ

EtherNet/IP® (Control/CompactLogix)

 • การตั้งค่าการสื่อสาร EtherNet/IP®

  การตั้งค่าการสื่อสาร EtherNet/IP®

  วิธีการตั้งค่าการสื่อสาร EIP ด้วยตัวควบคุม/CompactLogix PLC

 • การออกคำสั่งผ่าน EtherNet/IP®

  การออกคำสั่งผ่าน EtherNet/IP®

  การออกคำสั่งผ่านการสื่อสาร EIP

EtherNet/IP® (MicroLogix/SLC)

 • การเปิดใช้งานการสื่อสาร EtherNet/IP® บนคอนโทรลเลอร์ของวิชันซิสเต็ม

  การเปิดใช้งานการสื่อสาร
  EtherNet/IP® บน
  คอนโทรลเลอร์ของ
  วิชันซิสเต็ม

  วิธีการเปิดใช้งานการสื่อสาร EIP บนคอนโทรลเลอร์ของวิชันซิสเต็ม CV-X ซีรีส์

 • การตั้งค่า Explicit Message ของ EtherNet/IP®

  การตั้งค่า Explicit Message ของ EtherNet/IP®

  การตั้งค่า Explicit Message ของ EIP โดยใช้ PLC ชนิด MicroLogix

 • Explicit Message ของ EtherNet/IP® – บริการรีเซ็ต (Reset Service)

  Explicit Message ของ EtherNet/IP® – บริการรีเซ็ต (Reset Service)

  การตั้งค่า Explicit Message สำหรับบริการรีเซ็ตโดยใช้ MicroLogix PLC การรีเซ็ตคอนโทรลเลอร์

 • Explicit Message ของ EtherNet/IP® – บริการถ่ายภาพ (Image Capture Service)

  Explicit Message ของ EtherNet/IP® – บริการถ่ายภาพ (Image Capture Service)

  การตั้งค่า Explicit Message สำหรับบริการถ่ายภาพโดยใช้ MicroLogix PLC การรีเซ็ตคอนโทรลเลอร์

 • Explicit Message ของ EtherNet/IP® – บริการเก็บข้อมูลผลลัพธ์ (Result Data Acquisition Service)

  Explicit Message ของ EtherNet/IP® – บริการเก็บข้อมูลผลลัพธ์ (Result Data Acquisition Service)

  การตั้งค่า Explicit Message
  สำหรับบริการเก็บข้อมูลผลลัพธ์โดย
  ใช้ MicroLogix PLC การเก็บ
  ข้อมูลผลลัพธ์ของเครื่องมือ
  วิชันซิสเต็ม

 • Explicit Message ของ EtherNet/IP® – บริการเปลี่ยนหมายเลข Execution (Execution Number Change Service)

  Explicit Message ของ EtherNet/IP® – บริการเปลี่ยนหมายเลข Execution (Execution Number Change Service)

  การตั้งค่า Explicit Message สำหรับบริการเปลี่ยนหมายเลข Execution โดยใช้ MicroLogix PLC การเปลี่ยนหมายเลข Execution ปัจจุบัน

 • Explicit Message ของ EtherNet/IP® – บริการดำเนินคำสั่ง (Command Execution Service)

  Explicit Message ของ EtherNet/IP® – บริการดำเนินคำสั่ง (Command Execution Service)

  การตั้งค่า Explicit Message สำหรับบริการดำเนินคำสั่ง (Command Execution) โดยใช้ MicroLogix PLC ในการประมวลผลคำสั่ง

 • EtherNet/IP® Explicit Message – Read/Write Assembly Object

  Explicit Message ของ EtherNet/IP® – การอ่าน/เขียนออบเจกต์ Assembly (Read/Write Assembly Object)

  การตั้งค่า Explicit Message สำหรับการอ่าน/การเขียนออบเจกต์ input/output Assembly โดยใช้ MicroLogix PLC