ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร

วิดีโอสอนการใช้งาน CV-X

วิดีโอสอนการใช้งาน
CV-X

เริ่มต้นใช้งาน

 • เริ่มต้นใช้งาน: การประกอบและติดตั้ง

  เริ่มต้นใช้งาน:การประกอบและติดตั้ง

  คำอธิบายส่วนประกอบต่างๆ การประกอบทีละขั้นตอน และคำแนะนำในการเดินสาย

 • การใช้งานโปรแกรม: การจัดการโปรแกรม

  การใช้งานโปรแกรม:การจัดการโปรแกรม

  การเริ่มโปรแกรมใหม่ การแก้ไขและการคัดลอก ตลอดจนการลบโปรแกรม

 • ซอฟต์แวร์การจำลองการทำงานสำหรับ CV-X: การอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตไฟล์

  ซอฟต์แวร์การจำลองการทำงานสำหรับ CV-X:การอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตไฟล์

  การอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตไฟล์บนคอนโทรลเลอร์ CV-X และโปรแกรมจำลองการทำงานของ PC โดยใช้การ์ด SD

 • เริ่มต้นใช้งาน: การถ่ายภาพให้มีคุณภาพดี (การถ่ายภาพแบบมาตรฐาน)

  เริ่มต้นใช้งาน:การถ่ายภาพให้มีคุณภาพดี (การถ่ายภาพแบบมาตรฐาน)

  วิธีถ่ายภาพการทำงานในโหมดการให้แสงมาตรฐาน

 • เริ่มต้นใช้งาน: การถ่ายภาพให้มีคุณภาพดี (การถ่ายภาพแบบ LumiTrax)

  เริ่มต้นใช้งาน:การถ่ายภาพให้มีคุณภาพดี (การถ่ายภาพแบบ LumiTrax)

  วิธีถ่ายภาพการทำงานในโหมด LumiTrax

 • ขั้นตอนเริ่มต้น: การถ่ายภาพให้มีคุณภาพดี (การถ่ายภาพแบบ Multi-Spectrum)

  ขั้นตอนเริ่มต้น:การถ่ายภาพให้มีคุณภาพดี (การถ่ายภาพแบบ Multi-Spectrum)

  วิธีถ่ายภาพการทำงานในโหมด Multi-Spectrum

 • ซอฟต์แวร์การจำลองการทำงานสำหรับ CV-X: การอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์

  ซอฟต์แวร์การจำลองการทำงานสำหรับ CV-X:การอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์

  อัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลระหว่างคอนโทรลเลอร์ CV-X กับโปรแกรมจำลองการทำงานของ PC ผ่าน EtherNet หรือการเชื่อมต่อ USB

 • เพิ่มเครื่องมือ: ประเภทเครื่องมือการตรวจสอบ

  เพิ่มเครื่องมือ:ประเภทเครื่องมือ
  การตรวจสอบ

  ข้อมูลสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีการเลือกเครื่องมือการตรวจสอบที่ดีที่สุด

 • ซอฟต์แวร์ Vision Terminal: ตั้งค่าเดสก์ทอประยะไกลบน PC

  ซอฟต์แวร์ Vision Terminal:ตั้งค่าเดสก์ทอประยะไกลบน PC

  การตั้งค่าเดสก์ทอประยะไกลจากคอนโทรลเลอร์บน PC

 • เพิ่มเครื่องมือ: เพิ่ม แก้ไข และคัดลอกเครื่องมือการตรวจสอบ

  เพิ่มเครื่องมือ:เพิ่ม แก้ไข และคัดลอกเครื่องมือการตรวจสอบ

  คำแนะนำในการเพิ่ม การแก้ไข และการคัดลอกเครื่องมือการตรวจสอบ