ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร

วิดีโอสอนการใช้งาน CV-X

วิดีโอสอนการใช้งาน
CV-X

เครื่องมือการตรวจสอบ

 • การตรวจสอบแบบ Auto-Teach

  การตรวจสอบแบบ Auto-Teach

  ตั้งค่าการตรวจสอบอัตโนมัติ ด้วยการสอนให้เครื่องจดจำชิ้นส่วนที่ดีอย่างน้อย 30 แบบ

 • พื้นที่สีดำและสีขาว

  พื้นที่สีดำและสีขาว

  ตรวจสอบการมี/ไม่มี ด้วยการนับจำนวนพิกเซลสีดำหรือสีขาวและตั้งค่าเกณฑ์ไบนารี

 • องค์ประกอบสี

  องค์ประกอบสี

  ตรวจสอบสีที่ถูกต้องโดยใช้ RGB (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน) หรือ HSB (สี, ความเข้มของสี, ความสว่าง)

 • พื้นที่สีเฉพาะ

  พื้นที่สีเฉพาะ

  ตรวจสอบการมี/ไม่มี ด้วยการนับจำนวนพิกเซลและเลือกว่าสีหรือเฉดสีใดเป็นสีขาวหรือสีดำ

 • รูปแบบตามเฉดสี

  รูปแบบตามเฉดสี

  ระบุรูปแบบที่ต้องการให้ตรวจสอบการมีอยู่ หรือใช้เพื่อปรับตำแหน่งของเครื่องมืออื่นที่จำเป็นบนชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่

 • เครื่องมือ Pattern Trax/รูปแบบโครงร่าง

  เครื่องมือ Pattern Trax/รูปแบบโครงร่าง

  ระบุรูปแบบ (โครงร่าง) ที่ต้องการให้ตรวจสอบการมีอยู่ หรือใช้เพื่อปรับตำแหน่งของเครื่องมืออื่นที่จำเป็นบนชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่

 • รอยตำหนิทั้งหมดและรอยตำหนิแต่ละรอย

  รอยตำหนิทั้งหมดและรอยตำหนิแต่ละรอย

  เป็นการตรวจสอบที่เสถียรสำหรับค้นหารอยตำหนิ รอยเปื้อน หรือรอยขีดข่วน หรือตรวจสอบการมีอยู่และการนับ

 • เครื่องมือตรวจจับคุณลักษณะ/ความเข้มแสงเปรียบเทียบกับพื้นหลัง

  เครื่องมือตรวจจับคุณลักษณะ/ความเข้มแสงเปรียบเทียบกับพื้นหลัง

  ตรวจจับ/นับจำนวนกลุ่มของพิกเซลที่มีสีอ่อนหรือเข้มกว่าพื้นหลังโดยเฉลี่ย

 • เครื่องมือเกี่ยวกับรอยหยด/ก้อนกลุ่ม

  เครื่องมือเกี่ยวกับรอยหยด/ก้อนกลุ่ม

  นับ เรียงลำดับ หรือค้นหาตำแหน่งของหลายรายการ

 • การประมวลผลขอบและการตั้งค่าทั่วไป

  การประมวลผลขอบและการตั้งค่าทั่วไป

  แนะนำวิธีการตรวจสอบขอบและการตั้งค่าที่ใช้ร่วมกันได้กับทุกเครื่องมือเกี่ยวกับขอบ

 • เครื่องมือวัดตำแหน่งขอบ

  เครื่องมือวัดตำแหน่งขอบ

  ค้นหาตำแหน่งของขอบเพื่อกำหนดตำแหน่งอ้างอิง หรือเพื่อใช้ในการคำนวณการวัด

 • เครื่องมือวัดขอบถึงเส้นรอบวง

  เครื่องมือวัดขอบถึงเส้นรอบวง

  ค้นหาองศาโดยระบุตำแหน่งของขอบวงกลมตลอดพื้นผิวโค้ง โดยใช้พื้นที่วงแหวนหรือส่วนโค้ง

 • ความเอียงของขอบ/องศาของขอบ

  ความเอียงของขอบ/องศาของขอบ

  ค้นหาองศาที่ตรวจพบระหว่างขอบของสองพื้นผิวที่แยกต่างหากกัน

 • เครื่องมือวัดความกว้างระหว่างขอบ

  เครื่องมือวัดความกว้างระหว่างขอบ

  ตรวจสอบขอบและวัดระยะห่างระหว่างขอบทั้งสอง

 • เครื่องมือวัดขอบระยะ Pitch

  เครื่องมือวัดขอบระยะ Pitch

  วัดระยะ Pitch ของกึ่งกลางหรือระยะ Pitch ของช่องว่างสำหรับขอบหลายๆ ชุด

 • ภาพรวมของเครื่องมือตรวจสอบขอบหยักและการตั้งค่าทั่วไป

  ภาพรวมของเครื่องมือตรวจสอบแนวขอบและการตั้งค่าทั่วไป

  ระบุตำแหน่งตลอดทั้งโปรไฟล์ของพื้นผิวได้ด้วยเครื่องมือตรวจสอบแนวขอบและการตั้งค่าทั่วไป

 • เครื่องมือตรวจสอบตำแหน่งขอบหยัก

  เครื่องมือตรวจสอบตำแหน่งแนวขอบ

  วัดโปรไฟล์พื้นผิวตามแนววงกลม เส้นโค้ง หรือวงแหวนเพื่อตรวจจับตำแหน่งต่ำสุด/สูงสุด หรือเพื่อระบุตำแหน่ง

 • เครื่องมือวัดความกว้างขอบหยัก

  เครื่องมือวัดความกว้างแนวขอบ

  วัดความกว้างตลอดทั้งชิ้นส่วน หรือค้นหาเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นส่วนตลอดทั้งเส้นรอบวง

 • เครื่องมือตรวจจับตำหนิของขอบหยัก

  เครื่องมือตรวจจับตำหนิของแนวขอบ

  ค้นหาจุดบกพร่องตามขอบของเส้นตรง วงกลมหรือวงรี รวมถึงรูปร่างที่ซับซ้อนและเส้นโค้งอิสระ

 • เครื่องมืออ่านโค้ด 1D และ 2D

  เครื่องมืออ่านโค้ด 1D และ 2D

  ตรวจจับโค้ด 1D และ 2D พร้อมตัวเลือกให้เอาต์พุตข้อความที่อ่านและทำการวิเคราะห์กับปฏิทินในตัว

 • เครื่องมือ OCR/ตัวอักษร

  เครื่องมือ OCR/ตัวอักษร

  แยกข้อมูลตัวอักษรในพื้นที่ตรวจสอบและรับรู้สตริงตัวอักษร

 • ขนาดและรูปทรงเรขาคณิต

  ขนาดและรูปทรงเรขาคณิต

  การวัดขนาดง่ายๆ เพียงเลือกจุด เส้น หรือรูปร่าง

 • เฉดสี

  เฉดสี

  ค้นหาค่าเฉลี่ยหรือค่าช่วงของสเกลสีเทาเพื่อระบุการมีอยู่ หรือเพื่อกำหนดการอ้างอิงสำหรับความเข้มแสง

 • ปรับตำแหน่ง

  ปรับตำแหน่ง

  ปรับตำแหน่งพื้นที่ตรวจสอบของฟังก์ชันเพื่อชดเชยตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงของชิ้นงาน