คู่มือ LJ-X8000 ซีรีส์

คู่มือและคำแนะนำในการกำหนดค่าสำหรับการใช้งานกับ LJ-X8000 ซีรีส์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงาน โปรดดูคู่มือการใช้งาน สำหรับการกำหนดค่า โปรดดูคู่มือการกำหนดค่าอย่างง่าย

คู่มือผลิตภัณฑ์

คู่มือการใช้งาน

เนื้อหาในคู่มือจะแตกต่างกันระหว่างโหมด 3D และโหมด 2D ดาวน์โหลดคู่มือที่เกี่ยวข้องกับโหมดที่คุณใช้งาน

LJ-X8000 Series User's Manual (3D mode)

[ภาษา] ภาษาอังกฤษ

LJ-X8000 Series User's Manual (2D mode)

[ภาษา] ภาษาอังกฤษ

คู่มือการกำหนดค่าอย่างง่าย

เนื้อหาในคู่มือจะแตกต่างกันระหว่างโหมด 3D และโหมด 2D ดาวน์โหลดคู่มือที่เกี่ยวข้องกับโหมดที่คุณใช้งาน

LJ-X8000 ซีรีส์ คู่มือการตั้งค่าอย่างง่าย สำหรับโหมด 3D

[ภาษา] ภาษาไทย

คู่มือการกำหนดค่าอย่างง่ายของ LJ-X8000 ซีรีส์ (โหมด 2D)

[ภาษา] ภาษาอังกฤษ

คู่มือซอฟต์แวร์

LJ-H1X Simulation-Software คู่มือผู้ใช้

[ภาษา] ภาษาอังกฤษ

คู่มือนี้ใช้สำหรับโปรแกรมจำลองการทำงานที่ใช้กำหนดค่าและแก้ไขการตั้งค่าโปรแกรมบนพีซี

LJ-H1X Terminal-Software คู่มือผู้ใช้

[ภาษา] ภาษาอังกฤษ

นี่คือคู่มือสำหรับซอฟต์แวร์เทอร์มินัลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าฟังก์ชันบนคอนโทรลเลอร์และดำเนินการตรวจสอบจากพีซีได้

คู่มืออื่นๆ

คู่มือแนะนำการใช้งาน CA-EN100U (ภาษาอังกฤษ)

[ภาษา] ภาษาอังกฤษ