การเชื่อมต่อ PLC/เครือข่าย/อุปกรณ์ภายนอก LJ-X8000 ซีรีส์

หน้านี้จะประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้ได้เมื่อทำการกำหนดค่าการสื่อสารระหว่าง LJ-X8000 ซีรีส์และ PLC พีซี หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ

คู่มือการเชื่อมต่อ PLC

KEYENCE PLC

ด้านบนสุดของหน้า

PLC คู่มือการตั้งค่า

Rockwell PLC

ด้านบนสุดของหน้า

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอื่นๆ

ไฟล์การสื่อสาร

ไฟล์ที่ต้องใช้จะแตกต่างกันระหว่างโหมดการทำงานแบบ 3D และ 2D ดาวน์โหลดไฟล์ที่เหมาะสมตามโหมดที่คุณใช้งาน

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์: