การเชื่อมต่อ PLC/เครือข่าย/อุปกรณ์ภายนอก LJ-X8000 ซีรีส์

หน้านี้จะประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้ได้เมื่อทำการกำหนดค่าการสื่อสารระหว่าง LJ-X8000 ซีรีส์และ PLC พีซี หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอื่นๆ

LJ-X8000 ซีรีส์ [โหมด 3D] คู่มือการตั้งค่าอย่างง่ายสำหรับการควบคุมและการสื่อสาร I/O

[ภาษา] ภาษาอังกฤษ

คู่มือนี้จะอธิบายถึงการควบคุม I/O การกำหนดค่า และการเดินสายสำหรับ LJ-X8000

LJ-X8000 ซีรีส์ [โหมด 3D] คู่มือการตั้งค่าอย่างง่ายของระดับเอ็นโค้ดเดอร์

[ภาษา] ภาษาอังกฤษ

คู่มือนี้จะอธิบายถึงการเลือกและการกำหนดค่าเอ็นโค้ดเดอร์

ไฟล์การสื่อสาร

ไฟล์ที่ต้องใช้จะแตกต่างกันระหว่างโหมดการทำงานแบบ 3D และ 2D ดาวน์โหลดไฟล์ที่เหมาะสมตามโหมดที่คุณใช้งาน

[สำหรับ LJ-X8000] ไฟล์ EDS (สำหรับ EtherNet/IP)

สำหรับการสื่อสาร EtherNet/IP™

[สำหรับ LJ-X8000E] ไฟล์ EDS (สำหรับ EtherNet/IP)

สำหรับการสื่อสาร EtherNet/IP™

[สำหรับ LJ-X8000] ไฟล์ EDS (สำหรับ CB-NEP20E)

สำหรับการสื่อสาร EtherNet/IP™

[สำหรับ LJ-X8000E] ไฟล์ EDS (สำหรับ CB-NEP20E)

สำหรับการสื่อสาร EtherNet/IP™

[สำหรับ LJ-X8000] ไฟล์ ESI (สำหรับ CB-NEC20E)

สำหรับการสื่อสาร EtherCAT®

[สำหรับ LJ-X8000E] ไฟล์ ESI (สำหรับ CB-NEC20E)

สำหรับการสื่อสาร EtherCAT®

[สำหรับ LJ-X8000] ไฟล์ GSDML

สำหรับการสื่อสาร PROFINET

[สำหรับ LJ-X8000E] ไฟล์ GSDML

สำหรับการสื่อสาร PROFINET

[สำหรับ LJ-X8000] ไฟล์ GSDML (สำหรับ CB-NPN20E)

สำหรับการสื่อสาร PROFINET

[สำหรับ LJ-X8000E] ไฟล์ GSDML (สำหรับ CB-NPN20E)

สำหรับการสื่อสาร PROFINET