แท่งแบบโพลาไรซ์ LED สำหรับ 240 OP-87976

OP-87976 - แท่งแบบโพลาไรซ์ LED สำหรับ 240

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ