ข้อมูลจำเพาะ เลนส์ (สำหรับวิชันซิสเต็ม) CA-L ซีรีส์

เลนส์ความผิดเพี้ยนต่ำ ความละเอียดสูงพิเศษ รองรับภาพ 4/3"

รุ่น

CA-LHE12

CA-LHE16

CA-LHE25

CA-LHE35

CA-LHE50

รูป

จุดโฟกัส

12 มม.

16 มม.

25 มม.

35 มม.

50 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

F2.0 ถึง F22

F2.0 ถึง F16

F2.0 ถึง F22

ระยะการทำงานขั้นต่ำ

0.1 ม.

0.15 ม.

0.2 ม.

0.3 ม.

ฐานยึด

C-mount

ขนาดฟิลเตอร์

55 มม. P0.75

40.5 มม. P0.5

37.5 มม. P0.5

ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

23 มม. (C-mount ขนาดเต็ม)

ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

0,59 %

0,02 %

-0,57 %

-0,17 %

0,80 %

กำลังขยาย

160 รอบ/มม. ที่จุดกึ่งกลาง, 80 รอบ/มม. ที่ขอบโดยรอบ

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50 °C, 80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การเคลือบเลนส์

การเคลือบผิวหลายชั้นแถบกว้าง

น้ำหนัก

ประมาณ 270 กรัม

ประมาณ 250 กรัม

ประมาณ 260 กรัม

ประมาณ 210 กรัม

ประมาณ 220 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

เลนส์ที่มีความละเอียดสูงเลนส์ที่มีความผิดเพี้ยนต่ำ

รุ่น

CA-LHR5

CA-LHR8

CA-LHR12

CA-LHR16

CA-LHR25

CA-LHR35

CA-LHR50

รูป

จุดโฟกัส

5 มม.

8.5 มม.

12 มม.

16 มม.

25 มม.

35 มม.

50 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

F1.8 ถึง F16

F1.8 ถึง F11

F1.8 ถึง F16

F2.0 ถึง F16

F2.8 ถึง F16

ระยะการทำงานขั้นต่ำ

0.1 ม.

ฐานยึด

C-mount

ขนาดฟิลเตอร์

46.0 มม. P0.75

34.0 มม. P0.5

25.5 มม. P0.5

34.0 มม. P0.5

30.5 มม. P0.5

ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

2/3"

ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

-0.33 % (-0.11 %)*1

0.31 % (-0.02 %)*1

-0.12 % (0.01 %)*1

-0.20 % (-0.11 %)*1

-0.09 % (-0.04 %)*1

0.05 % (-0.01 %)*1

-0.02 % (0.02 %)*1

กำลังขยาย

200 รอบ/มม. ที่จุดกึ่งกลาง, 140 รอบ/มม. ที่ขอบโดยรอบ

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50 °C, 80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การเคลือบเลนส์

การเคลือบผิวหลายชั้นแถบกว้าง

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

ประมาณ 115 กรัม

ประมาณ 105 กรัม

ประมาณ 90 กรัม

ประมาณ 95 กรัม

ประมาณ 160 กรัม

ประมาณ 170 กรัม

*1 ระบุข้อมูลจำเพาะสำหรับขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้ ค่าในวงเล็บใช้กับภาพขนาด 1/3 นิ้ว/ขนาด CCD

ด้านบนสุดของหน้า

เลนส์ที่มีความผิดเพี้ยนต่ำ

รุ่น

CA-LH4

CA-LH8

CA-LH12

CA-LH16

CA-LH25

CA-LH35

CA-LH50

CA-LH75

รูป

จุดโฟกัส

4.4 มม.

8 มม.

12 มม.

16 มม.

25 มม.

35 มม.

50 มม.

75 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

F1.6 ถึง F16

F1.4 ถึง F16

F2.0 ถึง F16

F2.8 ถึง F22

F2.5 ถึง F22

ระยะการทำงานขั้นต่ำ

0.1 ม.

0.15 ม.

0.2 ม.

1.2 ม.

ฐานยึด

C-mount

ขนาดฟิลเตอร์

43.0 มม. P0.75

27.0 มม. P0.5

25.5 มม. P0.5

27.0 มม. P0.5

34.0 มม. P0.5

ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

1/1.8"

2/3"

ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

-0.2 % (-0.13 %)*1

-0.6 % (-0.28 %)*1

-0.07% (-0.04 %)*1

-0.05 % (-0.1 %)*1

-0.04 % (-0.02 %)*1

-0.2 % (-0.05 %)*1

-0.03 % (-0.01 %)*1

-0.1 % (-0.05 %)*1

กำลังขยาย

100 รอบ/มม. ที่จุดกึ่งกลาง, 80 รอบ/มม. ที่ขอบโดยรอบ

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50 °C, 80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

ประมาณ 90 กรัม

ประมาณ 75 กรัม

ประมาณ 81 กรัม

ประมาณ 89 กรัม

ประมาณ 69 กรัม

ประมาณ 92 กรัม

ประมาณ 105 กรัม

*1 ระบุข้อมูลจำเพาะสำหรับขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้ ค่าในวงเล็บใช้กับภาพ/CCD ขนาด 1/3”

ด้านบนสุดของหน้า

เลนส์มาตรฐาน

รุ่น

CV-L3

CV-L6

CV-L16

CV-L50

รูป

จุดโฟกัส

3.5 มม.

6 มม.

16 มม.

50 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

F1.6 ถึง CLOSE

F1.4 ถึง CLOSE

F1.6 ถึง CLOSE

F1.8 ถึง CLOSE

ระยะการทำงานขั้นต่ำ

0.1 ม.

0.2 ม.

0.4 ม.

1.0 ม.

ฐานยึด

C-mount

ขนาดฟิลเตอร์

43.0 มม. P0.75

30.5 มม. P0.5

27.0 มม. P0.5

30.5 มม. P0.5

ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

1/2"

2/3"

ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

-10.0 % (-5.0 %)*1

-1.8 % (-1.4 %)*1

-0.8 % (-0.2 %)*1

-0.2 % (-0.1 %)*1

กำลังขยาย

100 รอบ/มม. ที่จุดกึ่งกลาง, 40 รอบ/มม. ที่ขอบโดยรอบ

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50 °C, 80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์

OP-87894

OP-54030

OP-54029

OP-54030

ฟิลเตอร์ป้องกัน

CA-LF43

CA-LF30

CA-LF27

CA-LF30

น้ำหนัก

ประมาณ 90 กรัม

ประมาณ 70 กรัม

ประมาณ 44 กรัม

ประมาณ 50 กรัม

*1 ระบุข้อมูลจำเพาะสำหรับขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้ ค่าในวงเล็บใช้กับภาพขนาด 1/3 นิ้ว/ขนาด CCD

ด้านบนสุดของหน้า

เลนส์ที่มีความละเอียดสูงสำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง

รุ่น

CA-LHW8

CA-LHW12

CA-LHW16

CA-LHW25

CA-LHW35

CA-LHW50

รูป

จุดโฟกัส

8 มม.

12.5 มม.

16 มม.

25 มม.

35 มม.

50 มม.

F-stop

F1.4 ถึง F16*1

ระยะการทำงานขั้นต่ำ

0.1 ม.

0.3 ม.

0.5 ม.

กำลังขยาย

120 รอบ/มม. ที่จุดกึ่งกลาง, 63 รอบ/มม. ที่ขอบโดยรอบ

ภาพที่ใช้ร่วมกันได้/ขนาด CCD

1"

ความผิดเพี้ยนของ ภาพ TV

-1.2 % (-1.6 %, -1 %)*2

-1.58 % (-1 %, -0.6 %)*2

-1.0 % (-0.7 %, -0.4 %)*2

-1.0 % (-0.5 %, -0.3 %)*2

-0.5 % (-0.3 %, -0.1 %)*2

-0.05 % (0.05 %, 0.02 %)*2

ขนาดฟิลเตอร์

55.0 มม. P0.75

35.5 มม. P0.5

40.5 มม. P0.5

ฐานยึด

C-mount

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง +50 °C

ช่วงความชื้น

80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 210 กรัม

ประมาณ 160 กรัม

ประมาณ 150 กรัม

ประมาณ 130 กรัม

ประมาณ 140 กรัม

ประมาณ 210 กรัม

*1 เมื่อใช้กับกล้องสำหรับสายพานลำเลียง ขอแนะนำให้ใช้ช่องรับแสงประมาณ F 2.8 ซึ่งจะทำให้กำลังขยายที่ขอบโดยรอบดีขึ้น
*2 ระบุข้อมูลจำเพาะสำหรับขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้ ค่าในวงเล็บใช้กับขนาด CCD ที่ 2/3" หรือ 1/2"

ด้านบนสุดของหน้า

เลนส์ที่มีความละเอียดสูงสำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง

รุ่น

CA-LML0210*1

รูป

กำลังขยายออปติก

x0.25 ถึง x1.0

WD (ที่กำลังขยาย อ้างอิง)

×0.25

238 มม.*2

×0.50

137 มม.*2

×0.75

105 มม.*2

×1.0

88 มม.*2

ภาพที่ใช้ร่วมกันได้/ขนาด CCD

2"

มุมมองภาพ (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

1": 9.6 x 12.8 มม. ถึง 38.4 x 51.2 มม.
กล้องสำหรับสายพานลำเลียง 28.7 มม.: 28.7 มม. ถึง 114.7 มม.,
2": 19.2 x 25.6 มม. ถึง 76.8 x 102.4 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

F6 ถึง F64 (F-stop: F2.8 ถึง F32)

Telecentricity

-

ขนาดฟิลเตอร์

46.0 มม. P0.75

ความละเอียด

×0.25

16.8 µm*3

×0.50

8.4 µm*3

×1.0

4.2 µm*3

ความผิดเพี้ยน ของภาพ TV (สูงสุด)

×0.25

-0,10 %

×0.50

0,10 %

×1.0

-0,10 %

ความชัดลึก

×0.25

20.48 mm*4

×0.50

5.12 mm*4

×1.0

1.28 mm*4

ฐานยึด

การติดตั้งแบบพิเศษ (M40 P0.75)

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง +50 °C

ช่วงความชื้น

80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 650 กรัม

*1 เมื่อติดตั้งเลนส์มาโคร (CA-LMxx) เข้ากับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดชุดเลนส์กับขาตั้งเฉพาะ (OP-87337, แยกจำหน่าย) หรือขายึดที่เทียบเคียงกัน
*2 WD หมายถึงระยะการทำงานที่กำลังขยายอ้างอิง WD จะแปรผันไปตามการปรับกำลังขยาย
*3 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้โดยใช้แสงที่มีความยาวคลื่น 550 nm
*4 ความชัดลึกที่ F-stop เป็น 16 และจะเปลี่ยนไปขึ้นกับการตั้งค่า F-stop ความชัดลึกที่ระบุเป็นค่าทางทฤษฎีที่ถือเอาขนาด CCD เป็น 1/2" และความละเอียดแนวนอนเป็น 320 เส้น (Circle of Confusion ต่ำสุดคือ 40 µm ภายในภาพ)

ด้านบนสุดของหน้า

เลนส์มาโคร Telecentric ที่มี VPR และปราศจากความบิดเบี้ยว

รุ่น

CA-LMHR04*1

CA-LMHR08*1

CA-LMHR13*1

CA-LMHR20*1

CA-LMHR40*1

รูป

กำลังขยายออปติก

x0.35 ถึง x0.44

x0.69 ถึง x0.88

x1.15 ถึง x1.47

x1.73 ถึง x2.20

x3.45 ถึง x4.41

สูงสุด ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

2/3"

มุมมองภาพ

2/3": กำลังขยายต่ำ 24.0 x 20.2 มม., กำลังขยายสูง 19.1 x 16.1 มม.
1/1.8": กำลังขยายต่ำ 20.1 x 15.1 มม., กำลังขยายสูง 16.0 x 12.0 มม.

2/3": กำลังขยายต่ำ 12.2 x 10.3 มม., กำลังขยายสูง 9.5 x 8.0 มม.
1/1.8": กำลังขยายต่ำ 10.2 x 7.7 มม., กำลังขยายสูง 8.0 x 6.0 มม.

2/3": กำลังขยายต่ำ 7.3 x 6.2 มม., กำลังขยายสูง 5.7 x 4.8 มม.
1/1.8": กำลังขยายต่ำ 6.1 x 4.6 มม., กำลังขยายสูง 4.8 x 3.6 มม.

2/3": กำลังขยายต่ำ 4.8 x 4.1 มม., กำลังขยายสูง 3.8 x 3.2 มม.
1/1.8": กำลังขยายต่ำ 4.1 x 3.1 มม., กำลังขยายสูง 3.2 x 2.4 มม.

2/3": กำลังขยายต่ำ 2.4 x 2.1 มม., กำลังขยายสูง 1.9 x 1.6 มม.
1/1.8": กำลังขยายต่ำ 2.0 x 1.5 มม., กำลังขยายสูง 1.6 x 1.2 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

กำลังขยายต่ำ: 4.4 ถึง 18, กำลังขยายสูง: 5.5 ถึง 22

กำลังขยายต่ำ: 5.6 ถึง 21, กำลังขยายสูง: 7.1 ถึง 27

กำลังขยายต่ำ: 5.7 ถึง 35, กำลังขยายสูง: 7.3 ถึง 45

กำลังขยายต่ำ: 6.8 ถึง 43, กำลังขยายสูง: 8.7 ถึง 56

กำลังขยายต่ำ: 8.6 ถึง 183, กำลังขยายสูง: 11 ถึง 234

กำลังขยาย

จุดกึ่งกลาง/ขอบรอบนอก: 120 รอบ/มม.

WD

กำลังขยายต่ำ: 112.7 มม., กำลังขยายสูง: 112.7 มม.*2

กำลังขยายต่ำ: 111.0 มม., กำลังขยายสูง: 111.0 มม.*2

กำลังขยายต่ำ: 111.6 มม., กำลังขยายสูง: 111.6 มม.*2

กำลังขยายต่ำ: 114.8 มม., กำลังขยายสูง: 109.4 มม.*2

กำลังขยายต่ำ: 65.9 มม., กำลังขยายสูง: 65.9 มม.*2

ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

กำลังขยายต่ำ: 0.02 %, กำลังขยายสูง: 0.01 %

กำลังขยายต่ำ: 0.005 %, กำลังขยายสูง: -0.001 %

กำลังขยายต่ำ: 0.011 %, กำลังขยายสูง: -0.015 %

กำลังขยายต่ำ: 0.001 %, กำลังขยายสูง: 0.011 %

กำลังขยายต่ำ: 0.015 %, กำลังขยายสูง: -0.002 %

ความชัดลึก

กำลังขยายต่ำ: 10.449 มม., กำลังขยายสูง: 6.612 มม.*3

กำลังขยายต่ำ: 2.689 มม., กำลังขยายสูง: 1.653 มม.*3

กำลังขยายต่ำ: 0.968 มม., กำลังขยายสูง: 0.592 มม.*3

กำลังขยายต่ำ: 0.428 มม., กำลังขยายสูง: 0.264 มม.*3

กำลังขยายต่ำ: 0.108 มม., กำลังขยายสูง: 0.066 มม.*3

ฐานยึด

C-mount

ความละเอียดเป็นพิกเซล
(US 3.5 µm: กำลังขยายต่ำถึง US 4.4 µm: กำลังขยายสูง)

10 µm/พิกเซล*4

5 µm/พิกเซล*4

3 µm/พิกเซล*4

2 µm/พิกเซล*4

1 µm/พิกเซล*4

ความละเอียด

8.39 µm*5

5.4 µm*5

3.3 µm*5

2.6 µm*5

1.68 µm*5

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง +50 °C

ช่วงความชื้น

80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 400 กรัม

ประมาณ 285 กรัม

ประมาณ 330 กรัม

ประมาณ 410 กรัม

ประมาณ 650 กรัม

*1 ค่าด้านบนนี้คำนวณตามค่าการออกแบบทางออปติก ค่าจริงสำหรับเลนส์แต่ละชุดจะแตกต่างกันตามความเที่ยงตรงของการประกอบชิ้นส่วน
*2 WD หมายถึงระยะห่างจากส่วนปลายของเลนส์ถึงชิ้นงาน การเปลี่ยนกำลังขยายจะเปลี่ยนระยะห่างนี้
*3 ความชัดลึกคือค่าทางทฤษฎีที่คำนวณด้วย F-Stop เป็น 16 และ Circle of Confusion ต่ำสุดเป็น 40 µm ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่า F-stop
*4 ความละเอียดพิกเซลคือมุมมองภาพต่อพิกเซล ซึ่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกล้องที่ใช้
US = ขนาดเซลล์ของยูนิต (ขนาดของ 1 พิกเซล)
CA-LMHR ซีรี่ส์ สามารถใช้ได้ที่ความละเอียดพิกเซลอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ที่นี่ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังขยายออปติก
*5 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้ภายใต้ความยาวคลื่น 550 nm

ด้านบนสุดของหน้า

เลนส์มาโคร Telecontrentric รองรับภาพ 4/3" ที่ปรับกำลังขยายได้

รุ่น

CA-LMHE0510 *1

CA-LMHE20 *1

รูป

กำลังขยายออปติก

×0.5 ถึง ×1.0

×2.0

WD (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

×0.5: 80.0 มม.
×1.0: 81.8 มม. *2

80.6 มม. *2

ภาพที่ใช้ร่วมกันได้/ขนาด CCD

4/3" (ø23 มม.)

มุมมองภาพ

20.5 มม. × 25.5 มม. ถึง 10.2 มม. × 12.8 มม. (เมื่อเชื่อมต่อ CA-HF2100x)

5.1 มม. × 6.4 มม. (เมื่อเชื่อมต่อ CA-HF2100x)

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

5.0 ถึง 32

5.0 ถึง 72

ความละเอียด

×0.5: 6.7 μm
×1.0: 3.4 μm *3

1.7 μm *3

กำลังขยาย

จุดกึ่งกลาง/ขอบรอบนอก: 120 รอบ/มม.

ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

0.10 %

ความชัดลึก

x0.5: 5.12 มม.
x1.0: 1.28 มม. *4

0.320 มม. *4

ฐานยึด

C-mount

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง +50 °C

ช่วงความชื้น

80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 1050 กรัม

ประมาณ 830 กรัม

*1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การวางตำแหน่งติดตั้งและความสั่นสะเทือนของสภาพแวดล้อม ให้พิจารณาเสริมความ
แข็งแกร่งในการติดตั้ง เช่น มีมาตรการเพื่อยึดเลนส์อยู่กับที่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะจับยึดเลนส์อยู่กับที่
ให้ดูตัวอย่างการติดตั้ง
ค่าด้านบนนี้คำนวณตามค่าการออกแบบทางออปติก ค่าจริงสำหรับเลนส์แต่ละชุดจะแตกต่างกันตามความเที่ยงตรง
ของการประกอบชิ้นส่วน
*2 WD หมายถึงระยะห่างจากส่วนปลายของเลนส์ถึงชิ้นงาน การเปลี่ยนกำลังขยายจะเปลี่ยนแปลงระยะห่างนี้
*3 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้ภายใต้ความยาวคลื่น 550 nm
*4 ความชัดลึกคือค่าทางทฤษฎีที่คำนวณด้วย F-Stop เป็น 16 และ Circle of Confusion ต่ำสุดเป็น 40 μm ซึ่งจะแตกต่าง กันไปขึ้นอยู่กับค่า F-stop

ด้านบนสุดของหน้า

เลนส์มาโคร Telecentric ปรับกำลังขยายได้ รองรับภาพ 2/3"/เลนส์มาโคร Telecentric

รุ่น

CA-LM0510*1

CA-LM0307*1

รูป

กำลังขยายออปติก (กำลังขยายอ้างอิง)

x0.5 ถึง x1.0

x0.3 ถึง x0.75

WD (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

x0.5: 111 มม. x1.0: 78 มม.*2

x0.3: 177.8 มม. x0.75: 97 มม.*2

ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

2/3"

มุมมองภาพ (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

1/3"

3.6 x 4.8 มม. ถึง 7.2 x 9.6 มม.

4.8 x 6.4 มม. ถึง 12 x 16 มม.

1/2"

4.8 x 6.4 มม. ถึง 9.6 x 12.8 มม.

6.4 x 8.5 มม. ถึง 16 x 21.3 มม.

2/3"

6.6 x 8.8 มม. ถึง 13.2 x 17.6 มม.

8.8 x 11.7 มม. ถึง 22.0 x 29.3 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

5 ถึง CLOSE (F-stop: 2.8 ถึง CLOSE)

ความชัดลึก

x0.5: 5.12 มม. x1.0: 1.28 มม.*3

x0.3: 14.22 มม. x0.75: 2.27 มม.*3

สูงสุด ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

x0.5: -0.4 %. x1.0: -0.1 %

x0.3: 0.10 %. x0.75: 0.025 %

ความละเอียด

x0.5: 6.7 µm x1.0: 3.4 µm*4

x0.3: 11.2 µm x0.75: 4.5 µm*4

ฐานยึด

C-mount

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50°C, 80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 220 กรัม

ประมาณ 345 กรัม

*1 ค่าด้านบนนี้คำนวณตามค่าการออกแบบทางออปติก ค่าจริงสำหรับเลนส์แต่ละชุดจะแตกต่างกันตามความเที่ยงตรงของการประกอบชิ้นส่วน
*2 WD หมายถึงระยะการทำงานที่กำลังขยายอ้างอิง WD จะแปรผันไปตามการปรับกำลังขยาย
*3 ความชัดลึกที่ F-stop เป็น 16 ความชัดลึกจะเปลี่ยนแปลงขึ้นกับการตั้งค่า F-Stop ความชัดลึกที่ระบุเป็นค่าทางทฤษฎีที่ถือเอาขนาด CCD เป็น 1/2" และความละเอียดแนวนอนเป็น 320 เส้น (Circle of Confusion ต่ำสุดคือ 40 µm ภายในภาพ)
*4 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้ภายใต้ความยาวคลื่น 550 nm

ด้านบนสุดของหน้า

เลนส์มาโคร Telecentric

รุ่น

CA-LMH05 *1*2

CA-LMH10 *1*2

CA-LMH20 *1*2

CA-LMHA05 *1*2

CA-LMHA10 *1*2

CA-LMHA20 *1*2

รูป

รูปร่าง

มาตรฐาน

โคแอกเซียล

กำลังขยายออปติก

x0.5

x1.0

x2.0

x0.5

x1.0

x2.0

ภาพที่ใช้ร่วมกันได้/ขนาด CCD

2/3"

มุมมองภาพ (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

1/3": 7.2 x 9.6 มม.
1/2": 9.6 x 12.8 มม.
2/3": 13.2 x 17.6 มม.

1/3": 3.6 x 4.8 มม.
1/2": 4.8 x 6.4 มม.
2/3": 6.6 x 8.8 มม.

1/3": 1.8 x 2.4 มม.
1/2": 2.4 x 3.2 มม.
2/3": 3.3 x 4.4 มม.

1/3": 7.2 x 9.6 มม.
1/2": 9.6 x 12.8 มม.
2/3": 13.2 x 17.6 มม.

1/3": 3.6 x 4.8 มม.
1/2": 4.8 x 6.4 มม.
2/3": 6.6 x 8.8 มม.

1/3": 1.8 x 2.4 มม.
1/2": 2.4 x 3.2 มม.
2/3": 3.3 x 4.4 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

9.6

11.1

13.5

9.6

11.1

13.5

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50°C, 80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

WD

110.2 มม. *3

110.1 มม. *3

110.2 มม. *3

110.1 มม. *3

110.2 มม. *3

ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

0.00 % (2/3")

0.01 % (2/3")

0.00 % (2/3")

0.01 % (2/3")

ความชัดลึก

3.1 มม.*4

0.9 มม.*4

0.3 มม.*4

3.1 มม.*4

0.9 มม.*4

0.3 มม.*4

ฐานยึด

C-mount

ความละเอียด

12.9 µm *5

7.5 µm *5

4.5 µm *5

12.9 µm *5

7.5 µm *5

4.5 µm *5

น้ำหนัก

ประมาณ 100 กรัม

ประมาณ 95 กรัม

ประมาณ 130 กรัม

ประมาณ 110 กรัม

ประมาณ 105 กรัม

ประมาณ 140 กรัม

*1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การวางตำแหน่งติดตั้งและความสั่นสะเทือนของสภาพแวดล้อม ให้พิจารณาเสริมความแข็งแกร่งในการติดตั้ง เช่น มีมาตรการเพื่อยึดเลนส์อยู่กับที่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะจับยึดเลนส์อยู่กับที่ ให้ดูตัวอย่างการติดตั้ง
*2 ค่าด้านบนนี้คำนวณตามค่าการออกแบบทางออปติก ค่าจริงสำหรับเลนส์แต่ละชุดจะแตกต่างกันตามความเที่ยงตรงของการประกอบชิ้นส่วน
*3 WD หมายถึงระยะห่างจากส่วนปลายของเลนส์ถึงชิ้นงาน
*4 ความชัดลึกคือค่าทางทฤษฎีที่คำนวณด้วย Circle of Confusion ต่ำสุดเป็น 40 µm
*5 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้ภายใต้ความยาวคลื่น 550 nm

ด้านบนสุดของหน้า

เลนส์มาโคร Telecentric

รุ่น

CA-LM1

รูป

ชนิด

อุปกรณ์

กำลังขยายออปติก (กำลังขยายอ้างอิง)

x1

ช่วงกำลังขยาย

-

WD (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

67 มม. *1

ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

2/3"

มุมมองภาพ (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

1/3"

3.6 x 4.8 มม.

1/2"

4.8 x 6.4 มม.

2/3"

6.6 x 8.8 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

11.5

ความชัดลึก

920 µm*2

สูงสุด ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

0,02 %

ความละเอียด

7.7 µm *3

ฐานยึด

C-mount

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50°C, 80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 66 กรัม

*1 ระยะการทำงาน หมายถึงระยะการทำงานของเลนส์แต่ละตัวที่กำลังขยายอ้างอิง ระยะการทำงานจะแปรผันไปตามการปรับกำลังขยาย (ยกเว้น CA-LM1/LMA1)
*2 ความชัดลึกที่ระบุคือค่าทางทฤษฎีโดยอาศัยข้อสมมติฐานว่า ขนาดภาพคือ 1/2" หรือ 2/3"/ขนาด CCD และความละเอียดแนวนอนคือเส้นของจอภาพทีวี 320 เส้น (Circle of Confusion ต่ำสุดคือ 40 µm ภายในภาพ)
*3 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้ภายใต้ความยาวคลื่น 550 nm

ด้านบนสุดของหน้า

เลนส์มาโคร Telecentric

รุ่น

CA-LMA1

รูป

ชนิด

โคแอ็กเซียล

กำลังขยายออปติก (กำลังขยายอ้างอิง)

x1

ช่วงกำลังขยาย

-

WD (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

67 มม. *1

ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

2/3"

มุมมองภาพ (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

1/3"

3.6 x 4.8 มม.

1/2"

4.8 x 6.4 มม.

2/3"

6.6 x 8.8 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

11.5

ความชัดลึก

920 µm *2

สูงสุด ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

0,02 %

ความละเอียด

7.7 µm *3

ฐานยึด

C-mount

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50°C, 80 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

*1 ระยะการทำงาน หมายถึงระยะการทำงานของเลนส์แต่ละชุดที่กำลังขยายอ้างอิง ระยะการทำงานจะแตกต่างกันไปตามการปรับกำลังขยาย (ยกเว้น CA-LM1/LMA1)
*2 ความชัดลึกที่ระบุคือค่าทางทฤษฎีโดยอาศัยข้อสมมติฐานว่า ขนาดภาพ/CCD คือ 1/2" หรือ 2/3" และความละเอียดแนวนอนคือเส้นของจอภาพทีวี 320 เส้น (Circle of Confusion ต่ำสุดคือ 40 µm ภายในภาพ)
*3 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้ภายใต้ความยาวคลื่น 550 nm

ด้านบนสุดของหน้า

เลนส์สำหรับกล้องขนาดเล็กโดยเฉพาะ

รุ่น

CA-LHS8

CA-LHS16

CA-LHS25

CA-LHS50

CA-LS4

CA-LS6

CA-LS16

CA-LS30

รูป

ชนิด

เลนส์ที่มีความละเอียดสูง

เลนส์

ภาพรวม

เลนส์สำหรับกล้องขนาดเล็กโดยเฉพาะ (ø17)

เลนส์สำหรับกล้องขนาดเล็กโดยเฉพาะ (ø12)

ด้านบนสุดของหน้า

ฟิลเตอร์

รุ่น

CA-LF25

CA-LF27

CA-LF30

CA-LF34

CA-LF43

รูป

ชนิด

แผ่นกรองป้องกันเลนส์ 25.5

แผ่นกรองป้องกันเลนส์ 27

แผ่นกรองป้องกันเลนส์ 30.5

ฟิลเตอร์ป้องกัน

หมายเหตุ

สำหรับสกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.5 มม.

สำหรับสกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 มม.

สำหรับสกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30.5 มม.

สำหรับสกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 34 มม.

สำหรับสกรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 43 มม.

ด้านบนสุดของหน้า

ฟิลเตอร์

รุ่น

OP-51603

OP-54029

OP-54030

รูป

ชนิด

ตัวกรองโพลาไรเซชันแบบพิเศษสำหรับกล้องอัลตราคอมแพค

หมายเหตุ

ตัวกรองโพลาไรส์สำหรับตัวกรองขนาด 25.5 มม.

ตัวกรองโพลาไรส์สำหรับตัวกรองขนาด 27.0 มม.

ตัวกรองโพลาไรส์สำหรับตัวกรองขนาด 30.5 มม.

ด้านบนสุดของหน้า